Huurster moet van rechter honden uit appartement verwijderen

Een dame huurt in april 2016 een woning in Amsterdam die zij, volgens de huurovereenkomst, zal gaan gebruiken als woning voor haarzelf, haar twee kinderen en twee “hondjes”. In werkelijkheid gaat het om twee grote vechthonden van bijna 50 kilo die voortdurend blaffen, aan deuren en ramen krabben, de tuin vernielen en stank verspreiden in en om het gebouw. De buren en de Vereniging van Eigenaars (VvE) klagen, en de verhuurders eisen dat de honden uit de woning worden verwijderd. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk vertelt wat de rechter van deze zaak vond.

Door: Robert van Ewijk | voorheen werkzaam bij AMS Advocaten, nu als advocaat en partner werkzaam bij Lexys Advocaten.

Lexys VvE Advocaat

Huishoudelijk reglement van de VvE

In het huishoudelijk reglement van de VvE waar het appartement deel van uitmaakt staat dat huisdieren van bewoners geen schade of hinder mogen veroorzaken en niet los mogen lopen in de gemeenschappelijke ruimtes. Overlast veroorzaken de honden echter wel. Ze maken vanaf het moment dat de dame het appartement heeft betrokken herrie en veroorzaken stank. Overleg met de buren, pogingen tot mediation en ingrijpen van de wijkagent heeft niet tot een oplossing geleid. De relatie tussen alle betrokkenen in inmiddels verzuurd: de huurster zegt dat ze wordt getreiterd door de medebewoners en houdt daarom haar huur gedeeltelijk in. De omwonenden en de VvE hebben zich tot de verhuurders gewend en gevraagd om met een oplossing te komen.

Verhuurders dagvaarden huurder in kort geding

Voor de verhuurders is de maat vol. Zij sommeren de huurder in juni 2016 om de achterstallige huur te voldoen en de honden te verwijderen. De huur betaalt ze wel, maar de honden zijn gebleven. Tegelijkertijd blijven de klachten van omwonenden aanhouden. Verhuurders zien daarom geen andere mogelijkheid dan om de huurster te dagvaarden en een kort geding te starten: ze vorderen dat huurster wordt veroordeeld om het appartement te verlaten, en voor het geval dat dit niet wordt toegewezen dat in elk geval de honden het appartement moeten verlaten.

Verhuurders: overlast en verkeerd geïnformeerd

Verhuurders geven aan dat huurster hen verkeerd heeft geïnformeerd bij het aangaan van de huurovereenkomst. De huurster had namelijk niet twee “hondjes”, maar twee heel grote vechthonden. Die veroorzaken bovendien ernstige overlast. Van enkele omwonenden is daarover een verklaring overgelegd aan de rechtbank. Daarnaast zijn er een aantal filmpjes en geluidsopnames vertoond.

Huurster: honden moesten even wennen

De huurster geeft aan dat er van overlast geen sprake meer is. De honden moesten aan het begin even wennen en blaften daarom wat. Ook zijn de honden rustig als zij thuis is en neemt de uitlaatservice de honden 5 dagen per week mee. Van stankoverlast zou ook geen sprake zijn. De klachten zijn onterecht: het is slechts pesterij, aldus de huurster.

Rechter: honden moeten weg

Omdat verhuurders niet juist zijn geïnformeerd, hebben zij geen afgewogen beoordeling kunnen maken of ze wel met deze huurster een overeenkomst wilden aangaan. Bovendien is gebleken dat er nog altijd sprake is van overlast en dat alternatieve oplossingen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Uit het feit dat huurster de klachten aanmerkt als pesterij, leidt de rechter zelfs af dat zij de ernst van de klachten miskent. Omdat de klachten niet de huurster of haar kinderen betreffen, wijst hij gehele ontruiming van het gehuurde af, maar bepaalt dat de honden binnen 14 dagen weg moeten zijn. De huurster wordt bovendien veroordeeld in de kosten van de procedure, waaronder de kosten van de advocaat.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 25 oktober 2016.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.