Hoog draagvlak voor oplaadpunten in de VvE

Uit onderzoek van laadpuntenadviseur VVE Laadloket blijkt dat 63 procent van de VvE-leden het een goed idee vindt om de laadinfrastructuur te laten regelen door de VvE. Nog eens 19 procent staat er neutraal tegenover. Daarnaast worden in 2026 gemiddeld 14 laadpunten per VvE verwacht. Gebrek aan kennis en het gebrek aan een toekomstbeeld van elektrisch rijden binnen de VvE, zorgen echter wel voor vertraging van de realisatie van de laadpunten.

VvE’s met eigen parkeergelegenheid krijgen vroeg of laat te maken met bewoners die elektrisch gaan rijden. Elektrisch rijden neemt inmiddels een enorme vlucht en er komen alleen maar meer EV’s op de weg, onder andere omdat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s zero emissie moeten zijn. Als VvE is het verstandig hier op tijd een toekomstbestendig plan voor op te stellen.

Verhelderende enquêteresultaten

Een adviestraject van VVE Laadloket start altijd met een enquête, zowel onder de VvE-leden als het bestuur. In 2021 heeft VVE Laadloket 107 VvE’s met in totaal 7.500 parkeerplekken en 5.797 leden geholpen aan een laadplan op maat. Uit die enquêtes blijkt dat het draagvlak voor de realisatie van een laadoplossing door de VvE, hoog is: 63% van de leden stemt positief, 19% heeft een neutrale houding en slechts 15% staat niet positief tegenover een laadoplossing via de VvE. Dat is veel meer draagvlak dan media vaak schetsen. Bovendien verwacht 57 procent van de ondervraagde VvE-leden dat zij ooit elektrisch gaan rijden.

Subsidie stimuleert vraag naar advies

Het realiseren van een laadinfrastructuur is vaak nieuwe materie binnen een VvE. Gebrek aan kennis maakt het soms lastig om tot een goed besluit te komen over de laadoplossing en achterliggende energievoorziening. Een onafhankelijk advies voor een toekomstbestendig laadplan van experts op het gebied van laden helpt hierbij, maar daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Om dit advies toegankelijker te maken en daarmee meer oplaadpunten op privaat terrein te realiseren heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) uitgebreid met oplaadpuntenadvies voor VvE’s. Dit heeft de vraag naar adviestrajecten een enorme boost gegeven en veel VvE’s aan het denken gezet. Alleen al daaruit blijkt dat advies op maat erg welkom is. De subsidie die 75 procent van de advieskosten dekt tot € 1.500, opende op 24 januari dit jaar, maar er mag ook subsidie worden aangevraagd voor adviezen die na 5 oktober 2021 zijn opgesteld. Het effect van deze subsidie alleen al in 2021 is enorm. Dankzij de uitkomsten van de adviestrajecten in 2021 worden er naar verwachting 1.500 elektrische voertuigen geïntroduceerd, die – mits er wordt geladen met groene stroom – samen goed zijn voor 3.500 ton CO2-reductie. Dat staat gelijk aan de CO2 footprint van 467 huishoudens (op basis van de Milieu Centraal-rekenmethode).

Op tijd voor de notificatieplicht

De subsidie is bovendien op het juiste moment geïntroduceerd. Niet alleen omdat het aansluit bij de huidige energietransitie, maar ook vanwege de mogelijke notificatieplicht die er voor VvE’s aankomt. Hiermee wordt het voor individuele VvE-leden waarschijnlijk eenvoudiger om toestemming te krijgen voor het plaatsen van een laadpaal.

Toekomstplan

Een onafhankelijke adviespartij, zoals VVE Laadloket, kan een VvE helpen aan een oplaadpuntenadvies op maat dat leidt tot positieve besluitvorming in de ALV. Vooral door de juiste kennis te presenteren, goed te kijken naar de VvE-behoeften nu en in de toekomst, de veiligheidsaspecten, de kostenverdeling en technische aspecten zoals netaansluiting en keuze van de leverancier, zijn VvE’s geholpen aan een toekomstbestendig, duurzaam en eenduidig plan voor de laadinfrastructuur.

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 6 april 2022.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “Hoog draagvlak voor oplaadpunten in de VvE

  1. Wim schreef:

    Klinkt toch als: slagerij Jansen voorziet grote vraag naar gehaktballen.

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.