Huurders overtreden Huishoudelijk Reglement VvE, wat nu?

De belangrijkste regels van een Vereniging van Eigenaars (VvE) zijn vastgelegd in de splitsingsakte en het toepasselijke modelreglement. De leefregels worden vastgelegd in een zogenaamd Huishoudelijk Reglement (HR). Daarin staan regels over het beperken van geluidsoverlast, over het soort zonnescherm dat toegestaan is of over de vraag of schotelantennes toegestaan zijn.

Niet iedere VvE heeft een Huishoudelijk Reglement. Een HR wordt vastgesteld door de bewoners die ook eigenaar zijn: de ALV van de VvE bepaalt namelijk de inhoud van het reglement. Toch kunnen ook bewoners die geen eigenaar zijn – deze worden in de akte gebruikers genoemd en zijn vaak huurders – gebonden zijn aan de bepalingen. Dit gaat echter niet vanzelf.

Gebruikersverklaring

Huurders, en andere gebruikers van een appartement die geen eigenaar zijn, raken gebonden aan de regels van het Huishoudelijk Reglement door het ondertekenen van een gebruikersverklaring. Daardoor verklaren zij dat ze de splitsingsakte en het HR hebben ontvangen, dat ze deze gelezen hebben en dat zij zich aan de daarin gestelde regels zullen houden.

Als gevolg hiervan kan de VvE de huurder direct aanspreken op eventuele overtredingen en zelfs boetes kan opleggen als het HR die mogelijkheid biedt. Huurders kunnen hier echter niet zomaar aan ontsnappen door te weigeren de gebruiksverklaring te ondertekenen.

Eigenaar (verhuurder) verplicht om gebruikersverklaring over te leggen

De eigenaar die zijn appartement wil verhuren, is op grond van de meeste splitsingsaktes verplicht om eerst een gebruikersverklaring over te leggen aan (het bestuur van) de VvE. Zo niet, dan krijgt de eigenaar geen toestemming tot verhuur. Daarnaast bepalen veel aktes dat ook de huurder geen toestemming kan krijgen om het appartement te betrekken als hij geen gebruikersverklaring heeft ondertekend. Als er dus een huurder in de VvE komt, kan de eigenaar en soms dus ook de huurder aangesproken worden om alsnog te zorgen voor een gebruikersverklaring. Bij weigering kan de rechter ingeschakeld worden.

Bij hardnekkige weigering volgt ontruiming

Als een huurder weigert om de gebruikersverklaring te ondertekenen, kan het gebruik van het appartement ontzegd worden. Met andere woorden: dan kan de VvE bepalen dat de huurder eruit moet. In dat geval kan namelijk een verzoek aan de rechter gedaan worden om toestemming te geven om het appartement te ontruimen.

Stemrecht

Hoewel huurders geen stemrecht hebben in de VvE-vergadering en hoewel het naar onze mening ook niet wenselijk is om algemeen stemrecht voor huurders te introduceren, zijn wij wel van mening dat een wijze van inspraak van huurders bij de totstandkoming van (bepaalde regels van) het Huishoudelijk Reglement wenselijk is. Dat geldt met name aangezien het vaak gaat om typische regels van en voor bewoners, en niet zozeer regels die slechts betrekking hebben op het eigendom van een appartement.

Conclusie: bescherming van huurder én VvE

Een huurder is niet automatisch gebonden aan de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement. Dat is hij pas na het ondertekenen van de gebruikersverklaring. Doet hij dat niet, dan kan de huurder daartoe gedwongen worden, op straffe van ontruiming. Hoewel de huurder dus uiteindelijk altijd gebonden zal zijn aan het HR, is de gedachte achter de regels dat de huurder kennis moet kunnen nemen van de regels. Dit is om de huurder te beschermen tegen toepasselijkheid van regels die hij niet kent of niet kan kennen. De gebruikersverklaring zorgt er aan de andere kant voor dat de VvE naleving van de regels ook van een huurder kan afdwingen. Bovendien kan de VvE met een gebruikersverklaring aantonen, bijvoorbeeld na het opleggen van een boete, dat de huurder de regels kende en dat de boete terecht is opgelegd.

Gerelateerd

Alles over het Huishoudelijk Reglement (VvE-informatie)

Verhuur en de VvE (Informatiepagina)

Model gebruikersverklaring VvE (VvE-documenten)

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 26 november 2013.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

15 reacties over “Huurders overtreden Huishoudelijk Reglement VvE, wat nu?

 1. H. Smeenk schreef:

  Is het niet mogelijk een borgsom vooraf te vragen aan huurders? Dit om mogelijke schade door hen aangericht aan het gebouw gelijk te verrekenen?

 2. Geachte heer / mevrouw Smeenk,
  Dat is niet mogelijk: de VvE heeft niet deze bevoegdheid.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 3. D.Steen schreef:

  Als een Akte Splitsing nu eens bepaalt dat er een Gebruikersverklaring weliswaar overlegd dient te worden, maar dat er een uitzondering is gemaakt voor “eigenaar Beleggers” (bijv grote pensioenfondsen die een deel van het gebouw in bezit hebben en aan lang huurders verhuren), waarbij die kunnen volstaan met het – eenmalig indienen van een * beleggers Verklaring aan de VVE – waarin gesteld wordt dat zij ‘belegger’ zijn en er als verhuurder op toezien dat elk huurcontract in ieder geval vergezeld zal worden van een Huishoudelijk Reglement? Is dat dan afdoende – of mogen wij als VVE afwijken van de Akte en alsnog bij elke verhuring een Gebruikersverklaring eisen van de “belegger”, ipv genoegen te nemen met de ‘*eenmalige verklaring’?

 4. Geachte heer / mevrouw Steen,
  Het komt inderdaad voor dat de Akte van Splitsing dit soort bepalingen bevat: vaak gaat het dan om het geval dat een grooteigenaar lid is van de VvE nadat deze is begonnen met het uitponden van het gebouw.
  Afwijken van de Akte van Splitsing mag niet: indien deze dus de bedoelde bepaling bevat, mag dus niet om een aanvullende gebruikersverklaring gevraagd worden.
  Met vriendelijke groet,
  Redactie Nederlandvve.nl

 5. Maria schreef:

  Ik sta op het punt een flat te kopen voor mijn zoon. De bedoeling is dat 2 mede studenten, bij hem komen wonen. Moet in deze situatie dan ook een gebruikers verklaring getekent worden? Aangezien de ouders de eigenaar zijn van de flat? Er wonen in principe 2 personen bij hem in.
  Bedankt.

 6. Beste Maria,
  Omdat je zoon geen eigenaar is, is hij een gebruiker. Deze zal, net als de medehuurders, een gebruikersverklaring moeten ondertekenen. Een model gebruikersverklaring kun je hier vinden: https://www.nederlandvve.nl/informatie/documenten/modeldocumenten/
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 7. r.wijnstra schreef:

  onze flat is helemaal vernield door een vandalist die onze huurder bedreigde.
  huurder verhuist. vandalist in hechtenis.beide geen financieele draagkracht.
  zijn wij in de vve hiervoor verzekerd???
  met vriendelijke groet

  1. Geachte heer / mevrouw,
   Ik raad u aan de polissen van uw inboedelverzekering en van de opstalverzekering van de VvE te controleren.
   Met hartelijke groeten,
   Redactie Nederlandvve.nl

 8. Jasper schreef:

  Beste,

  Ik huur inmiddels 2 jaar een appartement. Nu pas komt de VVe met een huishoudelijk reglement voor huurders. Kan ik dit nog wijgeren om te tekenen, aangezien ik al 2 jaar hier woon en nooit iemand heb horen klagen.

  Mag de VVe een nieuwe reglement schrijven na het ondertekenen van het huurcontract?

  Vr Gr Jasper

 9. Jochem schreef:

  Beste,

  Ik heb mijn appartement verhuurd aan meerdere huurders, nu wil de VVE dit gaan aanpassen in de statuten/huishoudelijke regelementen. ze zeggen, dat ze kamerverhuur gaan uitsluiten. Mijns insziens geldt dit dan alleen voor nieuwe situaties, als het al uberhaupt mag. hoe zit dat?

 10. A.Visscher schreef:

  Onze VvE is ontstaan uit een coöperatie, ik heb een in verhuurde staat een appartement gekocht van de VvE ( de huurder huurde het appartement al van de coöperatie) nu wil het bestuur van de VvE na 10 jaar het ondertekenen van een bewonersverklaring afdwingen, is dat rechtsgeldig?

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 11. Els schreef:

  Stel dat de VvE regels het huurgenot van de huurder beperken, is de huurder dan ook gebonden aan de VvE regels als hij de verklaring heeft getekend?

 12. Erik Verheij schreef:

  Mijn huurder huurt inmiddels 4 jaar een appartement. De VVe heeft onlangs een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld voor huurders. Kan mijn uurer dit weigeren te tekenen.

  Mag de VVe een nieuwe reglement vaststellen na het ondertekenen van het huurcontract?

  Vr Gr Erik

 13. VvE appartementengebouw schreef:

  Belangenverstrengeling binnen 3 koppig vve bestuur.
  Twee bestuurders zijn huurder en verhuurder en hebben onderling dus een economisch belang.
  Nu stellen zij samen juist voor de alv voor de voorzitter 3e bestuurslid weg te stemmen en kapen de ALV door samen de vergadering over te nemen waarbij de huurder zich zelf als interim voorzitter aanstelt. Is dit geoorloofd?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.