Klachtplicht bij gebrek aan woning: koper moet op tijd klagen

Door: Thomas van Vugt | AMS Advocaten

Het komt regelmatig voor dat de koper na de aankoop van een woning ontdekt dat er één of meerdere gebreken aan de gekochte woning kleven. De koper moet dan wel op tijd klagen bij de verkoper, want anders verspeelt hij rechten. Naast deze klachtplicht is er voor de koopovereenkomst in de wet een speciale regel opgenomen over verjaring, waar een koper rekening mee dient te houden. Advocaat vastgoedrecht Thomas van Vugt van AMS advocaten legt uit.

Klachtplicht koper: klachttermijn
De koper is verplicht de woning te onderzoeken en de verkoper ervan op de hoogte te stellen als hij vindt dat de staat van woning anders is dan op grond van de overeenkomst mocht worden verwacht. In de wet is een bepaling opgenomen die de verkoper beschermt tegen late klachten van de koper. Zodra de koper een gebrek ontdekt dat dermate ernstig is dat de woning niet beantwoordt aan de koopovereenkomst, begint de periode waarbinnen de koper zijn klacht moet kenbaar maken aan zijn verkoper; de klachttermijn. De vraag of een koper (zoals dat in de wet staat) “binnen bekwame tijd” heeft gereclameerd over een gebrek of gebreken aan de verkochte woning, zal steeds per geval moeten worden beantwoord. In zijn algemeenheid geldt dat het door de koper te verrichten onderzoek dient te worden uitgevoerd met een voortvarendheid die, gelet op de omstandigheden van het geval, in redelijkheid van hem kan worden gevergd. In dit kader zijn onder meer van belang de aard en waarneembaarheid van het gebrek, de ernst van het gebrek, de ingewikkeldheid van het onderzoek en de deskundigheid van de koper.

Gebrek aan woning: verjaring
Als de koper er niet uit komt met de verkoper en besluit naar de rechter te stappen, bijvoorbeeld in verband met het ontbinden van de koopovereenkomst, dan moet hij er rekening mee houden dat er een verjaringstermijn is van twee jaar. Die verjaringstermijn begint te lopen zodra de koper bij de verkoper geklaagd heeft over aan de woning. De verjaring heeft betrekking op alle vorderingen en verweren die in het kader van de wanprestatie door de verkoper denkbaar zijn, ook de vordering tot vernietiging van de koopovereenkomst op grond van dwaling.

Over de auteur
Thomas van Vugt van AMS Advocaten in Amsterdam heeft veel ervaring in het adviseren en procederen over geschillen binnen de VvE’s. Daarnaast schrijft Thomas regelmatig interessante artikelen voor Nederlandvve.nl. De vastgoedrecht advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven. Klik hier om meer te lezen over de juridische aspecten van VvE’s op de website van AMS Advocaten.

Gerelateerd
Bouwkundige keuring, lust of last? (artikel)
Aanspraak maken op garantie bij nieuwbouw (handleiding)

Dit bericht is geplaatst op  maandag 23 juli 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.