KvK mocht inschrijving VvE-bestuurder weigeren

De Kamer van Koophandel heeft terecht de inschrijving van een VvE-bestuurder in het handelsregister geweigerd. Dat bepaalde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven eind vorig jaar. De Kamer van Koophandel (KvK) mag de inschrijving van een bepaald feit namelijk weigeren, als zij ‘gerede twijfel’ aan juistheid daarvan heeft. Sterker nog, de KvK heeft zelfs de plicht om te controleren of er een rechtsgeldig VvE besluit aan een inschrijving ten grondslag ligt. Nederlandvve.nl legt hieronder uit hoe het zit.

Gegevens KvK moeten kloppen

In de Handelsregisterwet is bepaald dat iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) zich moet inschrijven bij de KvK. Die inschrijfverplichting voor VvE’s heeft onder andere te maken met de rechtszekerheid. Contractpartijen kunnen bij de Kamer van Koophandel controleren of degene die zegt de VvE te vertegenwoordigen, dat ook wel echt mag. Daarom moeten niet alleen de contactgegevens van de VvE zelf, maar ook de gegevens van het VvE-bestuur bij de KvK worden ingeschreven.

Onderzoeksplicht Kamer van Koophandel

Daarom is het van belang dat de gegevens die in het register van de KvK staan, ook echt kloppen. Daarom moet de KvK bij iedere inschrijving controleren of die wel klopt. In het Handelsregisterbesluit staan daarvoor een aantal regels. Een van die regels luidt:

“Artikel 4
1. De Kamer onderzoekt of een opgave afkomstig is van iemand die tot het doen ervan bevoegd is, en of de opgave juist is, tenzij in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte reeds onderzoek naar gelijkwaardige eisen is verricht en hieruit blijkt dat de opgave aan de eisen voldoet.
(…)”

KvK controleert juistheid inschrijving VvE-bestuurder

De KvK checkt dus niet alleen of degene die het formulier heeft ingevuld en ondertekend dat wel mocht, maar ook of de opgave zelf juist is. In de praktijk betekent dit dat de KvK moet checken of een besluit tot benoeming van een bestuurder ook echt is genomen, en ook of dat besluit nietig is. In geval van twijfel mag de KvK inschrijving weigeren. Het Handelsregisterbesluit daarover:

“Artikel 5
(…)
2 De Kamer kan weigeren om tot inschrijving over te gaan indien:
(…)
e. de Kamer gerede twijfel heeft over de juistheid van de opgave.”

VvE-bestuur gaat naar College van Beroep voor het Bedrijfsleven

In de zaak die in 2017 diende voor het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), dat is de rechtbank die bevoegd is te oordelen over inschrijvingsgeschillen met de KvK, was precies dat aan de hand. De KvK had de inschrijving van een VvE-bestuurder namelijk geweigerd.  De betreffende bestuurder maakte daartegen eerst bezwaar bij de Kamer van Koophandel, en ging vervolgens in beroep bij het CBB.

KvK: geen geldige oproeping dus geen rechtsgeldig besluit

De KvK voerde in de procedure aan dat ze onderzoek had gedaan naar de juistheid van de inschrijving van een nieuwe VvE-bestuurder. Bij dat onderzoek was het de KvK gebleken dat het bestuur van de VvE niet had besloten tot het organiseren van een VvE vergadering. Daarom voldeed die VvE vergadering (ALV) niet aan de vereisten. Daarom waren de in die vergadering genomen besluiten niet rechtsgeldig, aldus de KvK. De KvK had dus gerede twijfel aan juistheid van het in die vergadering genomen besluit tot benoeming van een andere VvE-bestuurder, en heeft daarom de inschrijving mogen weigeren.

College van Beroep voor het Bedrijfsleven stelt KvK in het gelijk

Het CBB is het met de KvK eens. Onder deze omstandigheden mocht de KvK de inschrijving weigeren. De CBB legt in haar uitspraak uit de de KvK moet onderzoeken of de opgave steun vindt in een rechtsgeldig besluit van een bevoegd orgaan. En daarvan was er in deze zaak geen sprake.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 9 juli 2018.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “KvK mocht inschrijving VvE-bestuurder weigeren

  1. Cees schreef:

    Hallo,

    Wij hebben een half jaar een nieuwe beheerder maar wil de bestuursleden niet in schijven bij kamer van koophandel omdat dat te veel werk is en dat ze vaak wisselen van bestuur

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.