Laag BTW tarief geldt ook voor regulier liftonderhoud

Maar hoe zit het met het tarief voor liftkeuringen?

Sinds 1 maart 2013 is op het arbeidsloon bij onderhoud, herstel en renovatie van woningen tijdelijk een BTW-percentage van 6% verschuldigd. Dit lage BTW-tarief geldt ook voor arbeid bij liftrenovaties en liftonderhoud aan liften bij woningen. Met name voor VvE’s en hun onderhoudsfirma’s is het goed dit te weten, omdat VvE’s geen BTW aftrek hebben.

Auteur: Liftinstituut | Redactie: Nederlandvve.nl

Voorwaarde voor het kunnen profiteren van het verlaagde tarief is wél dat de woning langer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen is en dat de werkzaamheden afgerond en gefactureerd moeten zijn voordat de periode van deze tijdelijke maatregel is afgelopen. Zoals het er nu naar uitziet, zal vanaf 1 januari 2015 weer het algemene BTW-tarief van 21% van toepassing zijn. Omdat er wat onduidelijkheden zijn over de regeling ten aanzien van ‘lift’gerelateerde zaken deden we navraag bij belastingdeskundigen bij KPMG Meijburg & Co te Amstelveen. Snel werd duidelijk dat de regeling wél voor regulier liftonderhoud geldt, maar niet voor liftkeuringen.

Liftkeuringen vallen niet onder laag BTW-tarief

Marije Harthoorn, belastingdeskundige bij KPMG Meijburg & Co, geeft desgevraagd aan dat het keuren voor wat betreft het toepasbare BTW-tarief niet terugkomt in de beleidsregels van de staatssecretaris van Financiën en/of de Belastingdienst, zodat onduidelijk is of deze dienstverlening wel of niet kan worden aangemerkt als het ‘herstellen, of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning’. Harthoorn: “Op basis van de beleidsregels die er wél zijn, neigen wij sterk naar de conclusie dat een liftkeuring, zonder dat deze onderdeel uitmaakt van een groter onderhoudscontract, niet kan worden beschouwd als een dergelijk onderhoud van een woning, en dus niet in aanmerking komt voor het 6% BTW-tarief. Wij nemen dan in ogenschouw dat de volgende activiteiten als zodanig – volgens het huidige beleid – ook niet onder het 6% BTW-tarief kunnen vallen: het laten doen van bodemonderzoek, het opstellen van energielabels, het bouwkundig keuren van woningen (aan- en verkoopkeuringen), het enkel aanvragen van een vergunning voor een dakkapel en het bestrijden van ongedierte (zoals boktorren, houtworm en ratten).

Keuring als onderdeel van onderhoudscontract

Het is dus de visie van KPMG Meijburg & Co dat keuringsinstanties altijd 21% BTW op de liftkeuringen dienen te factureren, ongeacht of de factuur wordt verstuurd aan de VvE of aan het onderhoudsbedrijf. In het laatste geval is het overigens wel denkbaar, dat het onderhoudsbedrijf richting VvE wél 6% BTW over het onderhoud, inclusief de liftkeuring, zou kunnen factureren. Maar dat is afhankelijk van de inhoud van het door het onderhoudsbedrijf met de VvE gesloten onderhoudscontract.

Gerelateerd

– VvE’s betalen ten onrechte teveel BTW (VvE-nieuws)

– Vijf vragen over belastingen en VvE’s (VvE-informatie)

Dit bericht is geplaatst op  maandag 24 maart 2014.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

2 reacties over “Laag BTW tarief geldt ook voor regulier liftonderhoud

  1. Ben Bink schreef:

    Dus betekent dat dan ook, dat de onderhoudscontracten voor periodiek onderhoud ook onder de 6% regeling vallen?

  2. Beste heer Bink,
    Als de kosten daadwerkelijk zien op arbeidsloon voor onderhoud, is dat naar onze mening het geval.
    Vriendelijke groet,
    Redactie Nederlandvve.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.