Mandaat van de VvE voor onderhoud ook achteraf mogelijk?

In een zaak die recent diende voor de rechtbank Noord-Holland, had een appartementseigenaar (mevrouw X) haar Vereniging van Eigenaars (VvE) en de beheerder van de VvE gedagvaard. Ze vorderde (onder meer) nietigverklaring van diverse besluiten. Een van de redenen daarvoor was dat er opdracht was gegeven voor onderhoudswerkzaamheden, zonder de noodzakelijke toestemming (mandaat) van de vergadering. Robert van Ewijk, advocaat gespecialiseerd in VvE-recht, licht de uitspraak toe.

Door: Robert van Ewijk | voorheen werkzaam bij AMS Advocaten, nu als advocaat en partner werkzaam bij Lexys Advocaten.

Lexys VvE Advocaat

Onderhoud verricht zonder toestemming vergadering

In het reglement van de VvE in kwestie is – net zoals bij de meeste VvE’s – bepaald dat het bestuur alleen opdracht mag geven voor onderhoudswerkzaamheden die een door de vergadering vastgesteld bedrag niet te boven gaan. Dat bedrag was bij deze VvE in de jaren-70 van de vorige eeuw vastgesteld op fl. 1000,-, en nooit meer aangepast.

Mandaat voor onderhoud vereist

De beheerder van de VvE is ook de door de vergadering gekozen bestuurder. Zij geeft op enig moment opdracht om voegwerkzaamheden te verrichten, terwijl daar formeel nog geen mandaat door de vergadering voor was gegeven. Als de werkzaamheden al zijn afgerond, neemt de vergadering dat besluit alsnog. Te laat volgens mevrouw X: de opdracht om de werkzaamheden te verrichten is nietig en de bestuurder c.q. beheerder is aansprakelijk.

Rechter: toestemming mocht ook achteraf

De rechter is het daar niet mee eens. In beginsel is de opdracht inderdaad in strijd met de splitsingsakte en dus nietig. Maar omdat er achteraf alsnog een rechtsgeldig besluit is genomen door de vergadering, is alsnog de vereiste toestemming verleend. Het verzoek tot nietigverklaring wordt daarom afgewezen, net als het verzoek machtiging te verlenen om de beheerder aansprakelijk te stellen. Mevrouw X wordt dus in het ongelijk gesteld, en moet de Vereniging van Eigenaren compenseren in de gemaakte proceskosten.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 11 oktober 2016.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “Mandaat van de VvE voor onderhoud ook achteraf mogelijk?

  1. I. Feringa schreef:

    spoedeisende reparatie omwille van veiligheid bij direct gevaar zonder mandaat algemene ledenvergadering

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.