Nederlandvve.nl ziet mogelijkheden tot samenwerking klachtenmeldpunten

Kort na elkaar lanceren zowel Stichting VvE Belang als Vereniging Eigen Huis (VEH) een klachtenlijn waar VvE leden terecht kunnen met klachten over de beheerder van hun VvE. Begin augustus kreeg ook Nederlandvve.nl in de regionale weekbladen aandacht voor haar initiatieven zoals het aan de kaak stellen van misstanden, dat met name bestaat uit het aanpakken van slechte VvE beheerders en het bijstaan van VvE leden in geval van problemen met hun beheerder.

Robert van Ewijk, een van de oprichters van Nederlandvve.nl (inmiddels werkzaam als VvE-advocaat) legt uit: “Nederlandvve.nl beschikt sinds 2011 over een klachtenmeldpunt. Deze wordt veelvuldig gebruikt door VvE leden en bestuurders en is inmiddels een enorm succes. Het is zeer toe te juichen als ook anderen dit initiatief volgen, met name wanneer het gevestigde partijen als Vereniging Eigen Huis en VvE Belang betreft.”

Verschillende insteek

De initiatieven hebben alledrie tot doel om VvE leden te helpen met problemen en om VvE beheer in Nederland te verbeteren. Het verschil tussen de initiatieven zit in de aanpak van de problemen en insteek van het meldpunt.

Bij Nederlandvve.nl wordt eerst uitgezocht wordt of de klacht wel terecht is. Met andere woorden: handelt de VvE Beheerder waarover een klacht binnenkomt wellicht conform de geldende reglementen? In dat geval zal de klager hierover gemotiveerd en onder verwijzing naar de reglementen geïnformeerd worden. Ook wordt de klager om relevante stukken of een uitgebreide onderbouwing gevraagd en zal (telefonisch) contact opgenomen worden met de beheerder. Na deze inventarisatie krijgt de klager via e-mail advies over hoe deze het probleem het beste kan oplossen en wordt ook de beheerder hiervan op de hoogte gebracht. Indien gewenst kan Nederlandvve.nl dit proces actief begeleiden.

Een ander verschil in de afhandeling van de binnengekomen klacht is de publicatie. Afhankelijk van de ernst van de klacht zal door Nederlandvve.nl een artikel geschreven worden – in beginsel zonder de naam van de beheerder te noemen – over het geconstateerde, wat een sterk waarschuwende werking heeft. Deze artikelen worden verder uitgebreid wanneer blijkt dat de beheerder zijn werkwijze heeft aangepast. Tevens wordt melding gemaakt van de wijze van afhandeling door de beheerder. Daarnaast wordt intern een lijst bijgehouden van welke klachten over welke beheerder binnenkomen.

Klachten voorkomen

Tot slot probeert Nederlandvve.nl het gebruik van de klachtenlijn zoveel mogelijk te voorkomen door VvE leden en bestuurders reeds in het proces van het zoeken van een VvE beheerder te begeleiden. Bezoekers van de website kunnen namelijk gratis handleidingen, waaronder de handleiding voor het zoeken van een VvE beheerder raadplegen. Op deze manier wordt een verkeerde keuze zoveel mogelijk voorkomen.

Samenwerking

Aangezien VEH, VvE Belang en Nederlandvve.nl elk een eigen doelgroep aanspreken, ziet Nederlandvve.nl mogelijkheden tot samenwerking van de drie klachtenmeldpunten. De laatste twee maanden komen er bijvoorbeeld bij Nederlandvve.nl een groot aantal klachten binnen over een beheerder die kennelijk een groot aantal VvE’s heeft gedupeerd. De klachten worden op dit moment geïnventariseerd en dossiers worden aangemaakt. Nederlandvve.nl zal na afronden van deze inventarisatiefase contact opnemen met zowel VEH als VvE Belang om te onderzoeken welke klachten zij hebben binnengekregen over de betreffende beheerder. Op deze manier kunnen de drie partijen hun krachten bundelen om namens de gedupeerde VvE’s actie te ondernemen tegen deze beheerder.

Gerelateerd

Handleiding VvE beheerder vinden

Dit bericht is geplaatst op  vrijdag 7 september 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.