Nep VvE-bestuurder door rechtbank op de vingers getikt

Een nep VvE-bestuurder van een VvE uit Rotterdam is door de rechtbank op de vingers getikt. Die zelfbenoemde bestuurder van een Vereniging van Eigenaren (VvE) met slechts twee leden, deed zodanige mededelingen tegen de notaris, dat het andere lid haar appartement niet meer verkocht kreeg. De rechtbank stak daar een stokje voor. De nep bestuurder moest zijn uitspraken officieel terugnemen. En als hij dat niet deed, dan moest hij tienduizenden euro’s aan dwangsommen betalen aan het andere VvE lid. Nederlandvve.nl vertelt in dit artikel wat er aan de hand was.

Ruzie in de VvE

Uit het vonnis van de rechtbank Rotterdam blijkt dat het niet bepaalt botert tussen de twee eigenaren in deze kleine VvE. Ze zitten elkaar behoorlijk dwars. Zo erg zelfs, dat de VvE-beheerder zijn taken heeft neergelegd. In dat kader stuurt die op enig moment de formulieren voor zijn uitschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), en de inschrijving van de twee VvE-leden, naar de heer X. Daarbij schrijft de VvE-beheerder dat X. de stukken moet ondertekenen en het andere lid (Markmonde) eveneens, waarna ze samen bestuurder van de VvE zijn. X doet dat niet, hij tekent in zijn eentje en stuurt de formulieren op naar de KvK. Het formulier waarmee Markmonde bestuurder wordt, stuurt hij niet op.

Nep VvE-bestuurder weigert volmacht en manipuleert vergadering

Daarna gaat het nog verder mis. X. organiseert een vergadering waarin onder andere funderingsherstel geagendeerd staat. Markmonde geeft aan niet te kunnen verschijnen en verzoekt om de VvE-vergadering (ALV), gelet op de verkoop van het appartement, op een later moment in te plannen. Voor de zekerheid verleent zij wel volmacht aan X met de instructie om tegen alle besluiten te stemmen. X. laat de vergadering doorgaan, weigert de volmacht, stelt vast dat onvoldoende quorum aanwezig is en schrijft een tweede vergadering uit. Op die tweede vergadering verschijnt Markmonde wel, maar X doet de deur niet open. Daarom wordt de vergadering verplaatst naar een latere datum. Op die vergadering doet X alsof Markmonde niet aanwezig is. Hij loopt de agendapunten door, en keurt de vergadervoorstellen zelfstandig goed. Ondanks dat Markmonde steeds tegenstemt. Daarom verlaat Markmonde de vergadering, maar X gaat door met het vaststellen van de besluiten.

Verkoop appartement en mededelingen X aan notaris

Gelet op de verkoop van het appartement van Markmonde, vraagt de notaris aan X (die als bestuurder is ingeschreven bij de KvK) wat de maandelijkse VvE-bijdrage is en of er besluiten zijn genomen die ervoor zorgen dat er een eenmalige bijdrage door de verkoper verschuldigd is. X reageert dat dit het geval is, en dat er op de laatste vergadering besloten is tot funderingsherstel met een aanzienlijke betalingsverplichting door Markmonde aan de VvE tot gevolg. Markmonde is het daar uiteraard niet mee eens. Bovendien gaf de koper daarom aan het appartement niet meer af te willen nemen. Voor Markmonde is de maat daarom vol. Zij dagvaardt de nep VvE-bestuurder en vordert dat die wordt veroordeeld om zijn uitlatingen terug te nemen, op straffe van een dwangsom.

Rechter veroordeelt nep VvE-bestuurder

De rechter formuleert het in zijn vonnis uiteraard netjes, maar hij is niet te spreken over het handelen van X. Niet alleen is hij formeel geen bestuurder, maar bovendien is het handelen tijdens de vergaderingen van de VvE onredelijk jegens Markmonde. De mededelingen aan de notaris zijn volgens de rechtbank zelfs onrechtmatig. Daarom wordt X veroordeeld om de notaris te laten weten dat zijn uitlatingen als niet verzonden moeten worden beschouwd. Wel moeten partijen het in een bodemprocedure (deze procedure was namelijk een kort geding) uitvechten of de besluiten tot stand zijn gekomen, zijn verworpen of dat er wat anders tussen partijen geldt. X en Markmonde zijn dus niet van elkaar af, maar Markmonde kan wel haar appartement leveren aan de koper.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 9 februari 2021.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.