Notariskosten bij veiling: onderzoek VEH schept onjuist beeld

Door de financiële crisis komen veel appartementseigenaren in de problemen bij het betalen van de hypotheek en de bijdragen aan de Vereniging van Eigenaars (VvE). Elk jaar komen ongeveer 3000 eigenaren zodanig in de problemen dat hun huis of appartement bij opbod wordt verkocht op een zogenaamde executieveiling.

Woningen die op veilingen verkocht worden brengen minder op dan woningen die op de reguliere markt (onderhands) verkocht worden, waardoor verkopers met een restschuld bijven zitten. Vereniging Eigen Huis (VEH) deed een onderzoek hiernaar en stelt dat de lagere verkoopprijs onder meer ligt aan de kosten die notarissen in rekening brengen bij de veiling. VEH concludeert in haar onderzoek bijvoorbeeld dat bij executieveilingen bij alle te verkopen objecten de volledige veilingkosten (zaalhuur, honorarium veilingmeester en notaris, advertentiekosten, etcetera) in rekening worden gebracht. Tevens, zo stelt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis, zouden de honoraria die notarissen in rekening brengen per notaris fors  verschillen zonder dat daarvoor een duidelijke reden voor aan te wijzen is. Mede daardoor zouden, aldus De La Porte, woningen op een veiling 40% minder opbrengen dan normaal. Een boude stelling, vinden wij!

Verkeerd beeld / misleidende conclusies

Naar het oordeel van Nederlandvve.nl gaat Vereniging Eigen Huis hiermee volledig voorbij aan andere kosten die door de koper van een geveild object gedragen dienen te worden, die eveneens voor de lagere verkoopprijs zorgen. Bij een veiling worden namelijk alle achterstallige betalingen met betrekking tot de woning in rekening gebracht bij de koper. Met name moet gedacht worden aan achterstallige belastingen of niet betaalde servicekosten bij de Vereniging van Eigenaars, die al snel enkele duizenden euro’s kunnen bedragen. Daarnaast nemen kopers op een veiling een groot risico omdat het aan te kopen object niet vooraf te bezichtigen is. Met name daardoor vallen prijzen lager uit en blijven verkopers met een restschuld zitten.

Ook volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) schetst het onderzoek van Vereniging Eigen Huis een verkeerd beeld. Zo stelt de KNB dat de conclusies van Vereniging Eigen Huis onjuist zijn en dat de kosten van de veiling pro rato omgeslagen worden over de te veilen woningen.

Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, heeft een onderzoek naar de kwestie gelast. De minister geeft aan de conclusies van VEH te herkennen, echter acht een onderzoek noodzakelijk om vast te stellen of de conclusies juist zijn.

Lees hier het persbericht van Vereniging Eigen Huis.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 11 juni 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.