Wat is de opzegtermijn voor de VvE beheerovereenkomst?

Ongeveer de helft van de Verenigingen van Eigenaren (VvE ‘s) heeft een administratief beheerder. Meestal gaat dat goed, maar soms is de VvE niet tevreden over haar beheerder. Welke opzegtermijn geldt er dan voor de VvE beheerovereenkomst? Is de wet Van Dam van toepassing en is het één maand, of geldt er een andere termijn? En geldt die termijn dan altijd, of zijn er uitzonderingen? Nederlandvve.nl legt uit.

Wet Van Dam ook voor VvE’s, of niet?

Een paar jaar geleden is in de wet bepaald dat duurovereenkomsten met consumenten niet automatisch mogen worden verlengd met een bepaalde termijn, en dat opzegtermijn van één maand geldt. Deze wetswijziging staat bekend als de ‘Wet Van Dam’. Omdat een VvE doorgaans grotendeels uit consumenten bestaat, wordt vaak de vergissing gemaakt dat de Wet Van Dam ook op VvE’s van toepassing zou zijn. Dat is echter niet het geval: de contractspartij van de beheerder is namelijk geen consument, maar de VvE (een zelfstandige rechtspersoon). De Wet van Dam is dus niet van toepassing.

Opzegtermijn staat in beheerovereenkomst

In de wet is dus geen minimale of maximale opzegtermijn bepaald. Welke opzegtermijn voor uw VvE geldt, staat in de beheerovereenkomst. Welke termijn gehanteerd wordt, verschilt van beheerder tot beheerder: daar is in zijn algemeenheid niets over te zeggen. VvE-beheerders die zijn aangesloten bij de Branchevereniging VvE Beheerders (BVVB) zijn op grond van hun gedragscode in elk geval uitdrukkelijk verplicht om zich aan de opzegtermijn te houden en de administratie netjes over te dragen aan een nieuwe beheerder. De gedragscode meldt namelijk:

“2.2.8 Beëindiging beheerovereenkomst
De VvE Beheerder houdt zich aan de opzegtermijn welke genoemd staat in de beheerovereenkomst. De VvE Beheerder werkt volledig en kosteloos mee aan de overdracht van gegevens aan het bestuur of de nieuwe VvE Beheerder.”

Wat als er niets in de beheerovereenkomst staat?

Als er geen termijn in de beheerovereenkomst is bepaald, geldt dat er een ‘redelijke’ termijn in acht moet worden genomen. Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met de belangen over en weer, bijvoorbeeld het belang van de beheerder om de tijd te krijgen zijn werkzaamheden af te ronden, of een termijn waarin rekening is gehouden met investeringen die de beheerder heeft gedaan (denk aan vooruit betaalde kosten voor VvE-software).

Uitzondering: wanprestatie

Een uitzondering op het voorgaande bestaat in de situatie waarin de VvE-beheerder wanprestatie levert. Hij doet zijn werk niet, doet zijn werk niet goed of niet op tijd, of hij maakt er op een andere manier een potje van. Als de VvE-beheerder de beheerovereenkomst niet nakomt, dan kan er sprake zijn wanprestatie. In dat geval kan de VvE de beheerovereenkomst meteen opzeggen: dat heet dan ontbinden. De opzegtermijn is dan niet van toepassing. Er wordt namelijk niet opgezegd, maar ontbonden.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 14 maart 2017.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Een reactie over “Wat is de opzegtermijn voor de VvE beheerovereenkomst?

  1. G. Sluiter schreef:

    Hallo, heeft een VvE beheerder na de aanzegging van het opzeggen van her contract recht op inzage van de uitnodiging ALV, de notulen en de getekende presentielijst voordat die de opzegging in behandeling wil nemen ?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.

  • Vragen over VvE's?

    Ga dan naar VvE-forum.nl!

    klik hier