Rechter: VvE verplicht om te vergaderen

Sinds de een wetswijziging in juli 2011 kunnen gemeenten een vergadering organiseren om een slapende Vereniging van Eigenaars (VvE) te dwingen om onderhoud te verrichten (Machtigingswet). De gemeente Den Haag heeft vorig jaar al aangegeven van haar nieuwe bevoegdheden gebruik te zullen gaan maken. Als gevolg hiervan velde de Rechtbank Den Haag op 18 februari 2014 het eerste vonnis op grond van deze recent geïntroduceerde Machtigingswet.

Marnix Norder, wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie legt uit: “Deze maatregel is vooral effectief bij verenigingen waarvan een gedeelte van de eigenaren wel graag met het onderhoud aan de slag wil, maar een ander gedeelte een goed functionerende vereniging belemmert. Sommige huizenbezitters hebben gewoon een zetje nodig. Dit is een krachtig middel dat we vaker in zullen zetten als dat nodig is.  Ik ben blij dat deze VvE nu actief is, dat is goed voor de wijk. Uiteindelijk heeft iedereen baat bij een goed onderhouden woning.”

Voor de invoering van de Machtigingswet was het sterkste middel van de gemeente nog het inzetten van bestuursdwang. De nieuwe wet – die nu voor het eerst gebruik is toegepast – is een meer preventieve maatregel.

Machtigingswet

De Machtigingswet betreft onder meer de invoering van een nieuw artikel 5:127a BW. In dat artikel is bepaald dat indien een pand ernstige gebreken vertoond of dreigt te gaan vertonen, de gemeente de rechter kan verzoeken om aan haar een machtiging te verlenen om een vergadering te organiseren. Door deze machtiging is de vergadering rechtsgeldig, mits aan de andere vereisten – zoals de oproeptermijn – is voldaan. In de vergadering mag de gemeente ook aanwezig zijn, het woord voeren en voorstellen doen over bijvoorbeeld onderhoud van het gebouw, bijdragen aan het reservefonds, samenstelling van het bestuur en uitbesteding van het beheer aan een professioneel beheerder.

De plicht om te vergaderen bestaat voor VvE’s al. Op grond van de splitsingsakte moet elke VvE namelijk minimaal één maal per jaar vergaderen, bijvoorbeeld over het goedkeuren van de jaarrekening. Nieuw is dat VvE’s nu op verzoek van de gemeente gedwongen kunnen worden om te vergaderen.

Uit de Memorie van Toelichting op deze wet:

“De gemeente kan in de vergadering van de vereniging van eigenaars met de eigenaars spreken over en suggesties doen voor onderhoud van de algemene ruimtes van de vereniging. De voorgestelde instrumenten hebben daarmee een preventief karakter. Door via de vereniging van eigenaars in gesprek te treden met de bewoners en voorstellen te doen, kan worden bereikt dat het onderhoud door de vereniging alsnog plaatsvindt. Zowel de eigenaars als de gemeente zijn erbij gebaat dat de kwaliteit van het gebouw op peil blijft. Zo kan worden voorkomen dat de directe leefomgeving van de eigenaars en het aanzicht van de straat verloederen.”

Den Haag actief met VvE’s

Den Haag kondigde al eerder aan dwangmiddelen in te zullen gaan zetten tegen slapende VvE’s waar sprake is van achterstallig onderhoud. De gemeente is de eerste die een verzoek aan de kantonrechter deed op grond van de Machtigingswet. Den Haag heeft de grootste VvE-dichtheid van Nederland en is een voorloper op het gebied van advisering over en aan VvE’s. Zo richtte Den Haag enige jaren geleden al de VvE-Balie op, met wiens hulp inmiddels meer dan 1800 VvE’s werden geactiveerd.

Gerelateerd

TIP: VvE en bestuursdwang: wie moet er betalen?

Den Haag gaat dwangmiddelen inzetten tegen slapende VvE’s

Handleiding activeren slapende VvE

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 22 april 2014.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “Rechter: VvE verplicht om te vergaderen

  1. Heikamp.D schreef:

    Kan een gemeente als er geen bestuur meer is. deze vve onder curatele stellen.

    Vr. Gr. D.Heikamp

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.