Ruzie met het bestuur van de VvE

Een lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE) uit Zevenbergen heeft ruzie met het bestuur van de VvE. Die ruzie is ontstaan nadat het VvE-lid (Bryan) het bestuur vroeg om een vergadering te organiseren. Die was er namelijk al meer dan 15 maanden niet geweest. Toen Bryan het bestuur van de VvE er ook nog op wees dat de jaarstukken van de VvE niet aan de vereisten voldeden, was het hek van de dam: er ontstond een ware machtsstrijd tussen het bestuur en Bryan die zelfs ontaarde in een slaande ruzie.

Ruzie en kleine pesterijtjes

De strijd tussen Bryan en het bestuur begon met kleine pesterijtjes. Zo werden aangebrachte agendapunten van Bryan niet op de agenda gezet en werden (terechte en relevante) opmerkingen van Bryan niet genotuleerd. Bryan pikte dat niet en deed daarom verschillende verzoeken bij de rechtbank om vergaderbesluiten te vernietigen. Het bestuur reageerde daarop door boetes op te leggen (van vele honderden euro’s) en ermee te dreigen dat Bryan uit zijn appartement zou worden gezet. Bryan pestte op zijn beurt terug door keer op keer te vragen om inzage in alle stukken van de VvE.

Geweld in VvE-vergadering

Al snel escaleerden de pesterijtjes tot een ordinaire ruzie. Dat begon toen Bryan de opgelegde boetes niet betaalde en opnieuw naar de rechter stapte. De rechter stelde hem in het gelijk omdat de boetes niet op de juiste manier waren opgelegd. Het bestuur stuurde vervolgens nieuwsbrieven rond waarin zij Bryan zwart werd gemaakt. In een volgende vergadering vroeg Bryan zijn medeleden om hulp en vertelde hij hen over de gang van zaken. Hij vertelde ook zich gedwongen te zien het bestuur persoonlijk aansprakelijk te houden voor zijn schade door het handelen van het bestuur. Ook stelde hij voor om het bestuur te ontslaan. Het bestuur reageerde door Bryan met geweld uit de vergadering te verwijderen.
Inmiddels wordt Bryan door het bestuur genegeerd en wordt hij niet meer voor de vergaderingen uitgenodigd. Bryan vraagt daarom steevast om vernietiging van de VvE-besluiten bij de rechter en betaalt zijn servicekosten niet meer. Het bestuur is daarom een incassoprocedure gestart.

Misbruik van bevoegdheden

De bevoegdheden waarvan het bestuur en Bryan gebruik maken, zoals het opleggen van boetes, vragen om inzage in de administratie, vernietigen van besluiten, ontslaan van het bestuur en verwijderen van een lid uit de vergadering, bestaan allemaal. In deze kwestie werden deze bevoegdheden echter misbruikt om het bestuur enerzijds of het VvE-lid anderzijds het leven zuur te maken. Dat komt in VvE’s helaas vaker voor dan je denkt. Uit deze casus blijkt overigens dat het gebruik van deze ‘harde’ bevoegdheden ook een averechts effect kunnen hebben. Advies is dus om niet van bevoegdheden gebruik te maken met een ander doel dan waarvoor ze zijn verleend.
Het verhaal van Bryan kent overigens alleen maar verliezers: het bestuur is ontslagen en wordt met de nek aangekeken en Bryan heeft zijn appartement inmiddels (met verlies) verkocht. Heeft u zelf een geschil met het bestuur van de VvE? Zoek dan tijdig juridisch advies.

NB: de naam Bryan is verzonnen en de VvE is niet in Zevenbergen gevestigd.

Dit bericht is geplaatst op  zondag 12 oktober 2014.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

4 reacties over “Ruzie met het bestuur van de VvE

 1. Carla schreef:

  Lees zo links en rechts wel eens iets over wat er mis kan gaan binnen een VvE en het bestuur. Elkaar mis verstaan en dan met name over een juiste toepassing c.q. uitvoering van de regelgeving, kan misverstanden en irritaties veroorzaken. Niet iedere eigenaar is genegen goede nota te nemen van hetgeen hij/zij zelf heeft ondertekend. Het zij zo! Maar van een bestuur mag je toch minstens verwachten dat zij zich bewust zijn van hun taak en bevoegdheden. Die uiterst beperkt zijn. Ik vraag me ten aanzien van dit ‘horror’ verhaal wel af of er nou niemand in de omgeving van de twee ‘kemphanen’ is geweest die een oplossend gesprek met ze aan kon gaan. Ach….laat ik er maar een les uit trekken en tegelijk blij zijn met de tot heden kleine, oplosbare misverstandjes in onze VvE.;-)

 2. Hans schreef:

  Wij hebben ook problemen met een bewoner. Dit heeft geleid tot rechtsgang, waarbij nu een kange reeks van eisen van de bewoner zijn afgewezen met veroordeling van kosten can het proces. Een bemiddeling door wijkpolitie leidt niet tot een oplossing.

  Vraag is welke de juiste handelwijze is in zo’n geval. Wie heeft een suggestie? Voir het bestuur is dit vreselijk.

 3. Koos Dekker schreef:

  Wij hebben in het bestuur een klein verschil dit hebben we onderling via mail aan het bestuur verstuurd, wat is een redelijke termijn dat ik antwoord mag verwachten van de medebestuursleden.

 4. Rob Moerer schreef:

  Ruzie tijdens de ALV van de VvE.
  Schelden en bedreigingen worden geuit.
  Men wil zelfs overgaan tot geweld.
  Voorzitter schorst gelijk de vergadering!

  Moet, na de schorsing, een tweede vergadering plaatsvinden?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.