Slecht ter been en brand in de VvE: lift gebruiken?

Het is oktober, dus worden de Nationale Brandpreventieweken weer gehouden. In het kader van de start daarvan vertelt voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken René Hagen dat een lift in geval van brand in een seniorencomplex vaak de meest veilige én enige vluchtweg is. Denk maar aan de oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten. Nederlandvve.nl bespreekt met Liftinstituut of en wanneer een lift kan worden gebruikt in geval van brand. Soms is dat namelijk mogelijk. Voor Verenigingen van Eigenaars (VvE) is het bovendien goed om erbij stil te staan wat te doen in geval van een calamiteit zoals brand.

Lift gebruiken bij brand niet altijd mogelijk

Het Liftinstituut deelt de opvatting van Hagen, maar maakt daarbij wel de kanttekening dat liftgebruik uitsluitend kan als aan de nodige randvoorwaardes wordt voldaan. Zo niet, dan mag de lift niet gebruikt worden: dat kan leiden tot ongelukken.

Lessen uit het verleden

Koos van Lindenberg, voorlichter bij het Liftinstituut vertelt: “Bij de terroristische aanslag op de ‘Twin Towers’ in Amerika bleek dat veel van de mensen die tegen de regels in met de lift het gebouw wilden ontvluchten daarin ook slaagden. Doordat de trappenhuizen verstopt raakten bleek dat een onmogelijke vluchtroute”.

Randvoorwaarden voor liftgebruik bij brand

Van Lindenberg voegt daar wel aan toe dat liftgebruik alleen kan als aan diverse randvoorwaarden is voldaan: “Het gebruik van de lift bij brand is in een aantal situaties eigenlijk onontkoombaar. Zeker in onze vergrijzende samenleving waarbij we in toenemende mate hoogbouw toepassen. Maar daarbij moet wel aan strikte randvoorwaardes worden voldaan. Zo moet de lift aan een aantal aanvullende technische eisen voldoen en moet de evacuatie met behulp van de lift onder begeleiding van daartoe opgeleide personen plaatsvinden. Om chaos te voorkomen en om niet het risico te lopen dat de lift uitvalt en de gebruikers als ratten in de val zitten.”

Verandering in denkpatroon van flatbewoners

Van Lindenberg vervolgt: “Nu weet iedereen: ‘bij brand geen lift’. Als je zorgt voor omstandigheden waarbij je de lift wel verantwoord in kunt zetten mag je niet vergeten de samenleving daarop te attenderen. Anders is het nog maar de vraag of iemand zich bij calamiteiten de lift in laat sturen.”

Voorlichting is vereist: daar wordt aan gewerkt

In 2007 heeft het Liftinstituut een congres gehouden omtrent het gebruik van liften bij brand. Op dit moment is zij bezig met de voorbereidingen van een vervolg daarop. Het congres zal gaan over het gebruik van liften bij evacuatie van gebouwen, al dan niet in geval van brand. Daarvoor worden nu gesprekken met alle diverse partijen gevoerd, waaronder de minister. Die heeft aangegeven het gesprek met Liftinstituut aan te willen gaan rond gebruik van liften bij brand. “De noodzaak van een maatschappelijke discussie rond dit thema, waartoe de heer Hagen oproept, onderschrijven wij”, aldus van Lindenberg.

Dit bericht is geplaatst op  donderdag 5 oktober 2017.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.

  • Altijd op de hoogte van het laatste nieuws over VvE's?

    Word lid van 'VvE Nieuws' op Linkedin

    klik hier!