Contract met VvE stilzwijgend verlengd, mag dat?

Liftonderhoudscontracten, verzekeringsovereenkomsten en VvE-beheerovereenkomsten met een vereniging van eigenaren (VvE) worden aan het einde van de looptijd vaak stilzwijgend verlengd. Maar mag dat wel? In de wet staat toch dat stilzwijgende verlenging verboden is? Of geldt dat niet voor VvE’s? Daarover gaat ook een recente discussie op het VvE Forum. Nederlandvve.nl heeft het daarom uitgezocht. Het resultaat daarvan staat in dit artikel.

Wet Van Dam: verbod op stilzwijgende verlenging

Op 1 januari 2012 is de ‘Wet stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten’ in werking getreden. Die wet is ook wel bekend als de ‘Wet Van Dam‘, vernoemd naar een van de twee kamerleden die de het intitiatief wetsvoorstel indienden. Door de Wet Van Dam is het tegenwoordig verboden dat een overeenkomst met een consument – na de eerste vaste periode – opnieuw voor een vaste periode (bijvoorbeeld een jaar) wordt verlengd. Die overeenkomsten zijn voortaan per maand opzegbaar. Een beding in de algemene voorwaarden waarin staat dat dit niet zo is, is vernietigbaar.

Verbod op stilzwijgende verlenging geldt niet voor VvE’s

Het in 2012 ingevoerde verbod geldt echter alleen voor overeenkomsten met consumenten. Dat betekent dat voor overeenkomsten tussen andere partijen – professionals of rechtspersonen – de contractvrijheid geldt. Het staat hen vrij overeen te komen wat ze willen. Dus ook dat een overeenkomst met een bepaalde tijd wordt verlengd als die niet op tijd wordt opgezegd. Zo kan het gebeuren dat de overeenkomst met de VvE-beheerder met één of meerdere jaren wordt verlengd, als het bestuur de opzegging niet op tijd verstuurt. Dat is dan gewoon rechtsgeldig.

VvE niet gelijk te stellen met een consument

Bestuurders van VvE’s zeggen vaak dat zij vinden dat het verbod op stilzwijgende verlenging ook op hun VvE van toepassing zou zijn. Ze zijn van mening dat er een zogenaamde reflexwerking geldt, maar dat klopt niet. Het enkele feit dat de leden van een VvE vaak particulieren zijn (consumenten), maakt niet dat de VvE ook als zodanig moet worden aangemerkt. De VvE is een rechtspersoon die als taak heeft een gebouw te beheren. Zij gaat daarvoor zakelijke contracten aan met andere professionele partijen. Van reflexwerking kan alleen sprake van zijn als de overeenkomst niet samenhangt met het doel van de rechtspersoon. Onderhoud en beheer van het gebouw (en wat daarmee samenhangt) is de kerntaak van de VvE, zodat reflexwerking doorgaans niet aan de orde is.

Meerjarige overeenkomst met VvE: bestuur heeft toestemming nodig

Oplettendheid is daarom geboden. Als een VvE een contract aangaat met een automatische verlenging, dan is zij daar dus gewoon aan gebonden. Daarom is in de modelreglementen bepaald dat het bestuur van de VvE toestemming van de vergadering nodig heeft om contracten aan te gaan die voor meerdere jaren gelden. De vergadering van de VvE doet er daarom verstandig aan om de offertes die bij de vergaderstukken zitten goed door te nemen. Ook ten aanzien van het punt van de stilzwijgende verlenging. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de diverse handleidingen op Nederlandvve.nl, die helpen bij het aangaan van contracten met verzekeraars, softwareleveranciers of beheerders. Die handleidingen zijn via de links hieronder te vinden en gratis voor abonnees.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 26 november 2018.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.