Toegang tot VvE vergadering ontzegd na vechtpartij

Op 23 april 2018 ontaarde de vergadering van VvE Wimbledonpark in een vechtpartij. Voor het VvE lid dat zich niet kon beheersen, heeft dit nu een staartje gekregen. Niet alleen moet hij een boete van € 500,- betalen en een schadevergoeding van € 450,-, maar bovendien is hem nu voor een tijdje de toegang ontzegd tot de vergaderingen van de vereniging van eigenaars (VvE). De rechter bekrachtigde onlangs dat besluit van de VvE. De (geanonimiseerde) uitspraak is in het bezit van de redactie van Nederlandvve.nl, en wordt hier besproken.

Update 27 november 2018: de uitspraak is inmiddels gepubliceerd, en is hier te lezen: rechtspraak.nl.

Knokpartij op VvE vergadering

Uit de aangifte die het slachtoffer (een VvE lid) bij de politie heeft gedaan, blijkt dat de aanvaller hem te lijf is gegaan nadat was geprobeerd om hem de microfoon af te pakken. Vervolgens heeft de aanvaller met zijn rechterhand tegen de linkerkant van het hoofd van het slachtoffer geslagen, waardoor zijn bril van zijn hoofd vloog. Daarna heeft de aanvaller de hand en pols van het slachtoffer gegrepen, en geprobeerd die om te draaien, waardoor beurse plekken en een schaafwond zijn ontstaan. De aanvaller moest door de politie uit de vergadering worden verwijderd. Het slachtoffer is daags daarna door zijn huisarts onderzocht: die constateerde meerdere verwondingen.

Toegang tot vergadering ontzegd wegens wangedrag

De advocaat van de VvE heeft de vechtersbaas een paar dagen later met een brief benaderd. Daarin heeft hij hem laten weten dat hij met zijn gedrag de orde ernstig heeft verstoord. De man had namelijk geweigerd de microfoon terug te geven aan de voorzitter, en had bovendien een ander VvE lid aangevallen. Het incident staat niet op zichzelf. Ook in 2015 is de man al aangesproken op onbehoorlijk gedrag. Daarom krijgt hij in de brief een officiële waarschuwing. Bij herhaald wangedrag zal een boete zal worden opgelegd. Daarnaast wordt aangekondigd dat op de eerstvolgende vergadering een besluit wordt voorgelegd om hem voor een jaar de toegang tot de vergadering te ontzeggen. De man mag dan nog wel een gemachtigde sturen.

ALV ontzegt de toegang aan VvE lid

Op 5 juli 2018 besluit de vergadering van de VvE om de toegang aan het VvE lid inderdaad te ontzeggen. De vechtersbaas is het daar niet mee eens, en vraagt aan de kantonrechter om het besluit van de VvE te vernietigen. De rechter gaat echter niet in dat verzoek mee, en laat het besluit grotendeels in stand.

Ordemaatregel gerechtvaardigd

De kantonrechter overweegt dat in de splitsingsakte geen specifieke bepalingen staan over een ordemaatregel zoals het ontzeggen van de toegang tot de vergadering. Maar dat betekent niet dat een dergelijke maatregel niet mogelijk is. Volgens de kantonrechter is de vergadering daartoe bevoegd bij meerderheidsbesluit. In dit geval was het gepleegde geweld zo onaanvaardbaar, dat dit zonder meer het opleggen van een ordemaatregel rechtvaardigde.

Besluit ook door totstandkoming redelijk

Daarnaast overweegt de kantonrechter dat het besluit ook gezien de wijze waarop het tot stand is gekomen niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Het besluit is aangekondigd en de man heeft uitvoerig de kans gehad om zijn standpunt toe te lichten voordat er werd gestemd. Ook de andere eigenaren hebben die mogelijkheid gehad, en een aantal heeft daarvan gebruik gemaakt. Bovendien is er geen sprake van het ontzeggen van het stemrecht, omdat de man nog wel een gemachtigde mag sturen om namens hem het woord te voeren en stemrecht uit te oefenen.

Ontzegging toegang vergadering in tijd beperkt

Wel vindt de kantonrechter dat een jaar erg lang is. Een half jaar is voldoende. Dit mede omdat de rechter ervan uitgaat dat de man zijn lesje zal hebben geleerd, en zich in de toekomst beter zal weten te beheersen. Daar komt bij dat de man als woordvoerder fungeert voor enkele appartementseigenaren die hun vertrouwen in hem hebben gesteld. Ook daarom meent de kantonrechter dat een jaar te lang is. In de beschikking beperkt de kantonrechter daarom de werking van het besluit tot 6 maanden, te rekenen vanaf 5 juli 2018.

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 7 november 2018.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.