Zonnescherm verwijderen omdat toestemming VvE ontbreekt

Een appartementseigenaar plaatst zonder toestemming van de Vereniging van Eigenaren (VvE) een zonnescherm op zijn balkon. De VvE besluit vervolgens in een vergadering dat het scherm moet worden verwijderd. De eigenaar beroept zich echter op overleg dat hij vooraf heeft gevoerd met het bestuur. Aan de rechter nu de vraag of dit overleg met het bestuur voldoende is of er toch toestemming van de VvE nodig is. VvE-Advocaat Hidde Reitsma bespreekt de uitspraak.

Door: Hidde Reitsma | AMS Advocaten

Toestemming: huishoudelijk reglement en modelreglement

In deze zaak is relevant dat ten aanzien van het aanbrengen van zonwering in het modelreglement van de VvE is bepaald dat het aanbrengen van zonneschermen slechts is toegestaan met toestemming van de vergadering of volgens nadere regels in het huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement staat vervolgens dat voor het aanbrengen van zonwering voorafgaand overleg met het bestuur nodig is. De appartementseigenaar benadert het bestuur met de wens tot plaatsing van een zonnescherm. Het bestuur stuurt hem een schriftelijke instructie waarin de toegestane kleur en het model worden aangegeven. Ook staat er vermeld dat knikarmschermen niet zijn toegestaan.

Plaatsing zonnescherm zonder toestemming VvE

De eigenaar gaat ondanks de instructie over tot het plaatsen van een knikarmscherm. De VvE besluit dat het scherm moet worden verwijderd omdat de toestemming van de VvE ontbreekt. De eigenaar start vervolgens een procedure bij de Kantonrechter waar hij vernietiging van het besluit vraagt. Volgens hem heeft hij voldaan aan de voorschriften in het huishoudelijk reglement want hij heeft het zonnescherm pas geplaatst na overleg met het bestuur.

Kantonrechter: instructie bestuur is niet vrijblijvend

De Kantonrechter kan deze redenering niet volgen. Niet is alleen is overleg vereist maar ook dat de eigenaar vervolgens de instructie van het bestuur opvolgt. Als een eigenaar deze instructie zomaar zou kunnen negeren, dan zou een dergelijk voorgeschreven overleg een wassen neus zijn. Nu in de instructie expliciet staat dat knikarmschermen niet zijn toegestaan, stond het de eigenaar niet vrij om dit scherm toch te plaatsen. Aangezien evenmin is gebleken dat het besluit om andere redenen onredelijk zou zijn, blijft het besluit van de VvE tot verwijdering in stand. De eigenaar moet het knikarmscherm verwijderen.

Vernietiging besluit VvE

Een besluit van de vereniging van eigenaars kan worden vernietigd door een uitspraak van de kantonrechter van de plaats waar het gebouw is gelegen. Een verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennisgenomen of heeft kennis kunnen nemen. Een besluit is vernietigbaar als deze niet tot stand is gekomen volgens de daarvoor geldende voorschriften, als het besluit in strijd is met redelijkheid en billijkheid (bv. omdat er sprake is van willekeur) of omdat het besluit in strijd is met het huishoudelijk reglement.

Gerelateerd

Toestemming VvE vereist bij aanbrengen airco installatie

Toestemming VvE wel of niet vereist? Dakterras en aanbouw

Bestuur, commissies en vergadering, alles over de taken en bevoegdheden (VvE-Informatie)

Dit bericht is geplaatst op  maandag 30 september 2013.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

9 reacties over “Zonnescherm verwijderen omdat toestemming VvE ontbreekt

 1. Indien de betreffende eigenaar wel het advies van het bestuur zou hebben opgevolgd en dus met toestemming van het bestuur en overeenkomstig de instructies van het bestuur het zonnescherm zou hebben geplaatst, blijft toch de situatie bestaan, dat zonder toestemming van de vergadering het zonnescherm is aangebracht. Dat betekent dat ook in dat geval de vergadering tot amovering zou kunnen besluiten en hoogstwaarschijnlijk de rechter in navolging daarvan de eigenaar tot verwijdering van het zonnescherm zal veroordelen. Het bestuur zou overigens in dat geval wel eens aansprakelijk voor de gevolgen kunnen zijn. Het bestuur wist immers en moest weten, dat zij haar bevoegdheden overschreed.

 2. Rob schreef:

  Beste Norbert,
  wat is dan de betekenis van het woordje ‘of’ in artikel 13 lid 2?
  Ik kan het bijna niet anders lezen als wanneer geheel gehandeld is conform eventueel vastgestelde regels in het huishoudelijke reglement, dat gelijk is aan toestemming van de vergadering.
  Overigens is het dan ook mogelijk dat de vergadering conform lid 3 een toestemming intrekt, maar daar zal mijn inziens een zeer redelijke reden voor moeten zijn!

 3. Rob schreef:

  Op 9 mei 2007 heeft mr. F.M. Visser als de rijdende rechter een uitspraak gedaan met betrekking tot een geschil over bloembakken aan de buitenzijde van de balustrade.
  Het aanbrengen van bloembakken aan de buitenzijde, wordt evenals de zonneschermen geregeld in artikel 13.
  Citaat mr. F.M. Visser “Ingevolge artikel 13 lid 2 van het splitsingsreglement is het ophangen van bloembakken aan de buitenzijde van het flatgebouw in beginsel verboden. De ledenvergadering kan daartoe echter toch toestemming verlenen, dan wel ertoe besluiten deze kwestie te regelen in het huishoudelijk reglement. Welnu, dat laatste is gebeurd. ……”
  In bovengenoemd citaat zie ik een bevestiging van de zienswijze in mijn reactie dd. 06-10-2013

 4. Beste Rob,
  Dat is juist, met dien verstande dat in onderhavige casus in het HR was geregeld dat het bestuur bevoegd (gemachtigd) was binnen bepaalde kaders toestemming te verlenen.
  Met vriendelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 5. Mark schreef:

  Ik vraag me af, ik heb geen goede relatie met onze VVE helaas, voornamelijk door een afhandeling van een inbraak een tijd terug. Echter, nu wil ik een bestaand zonnescherm vervangen. Het scherm hangt er al en het is aan vervanging toe, kan de VVE daar iets tegen in brengen?

 6. Beste Mark,
  De VvE kan eisen stellen aan het nieuwe zonnescherm. Toestemming voor het nieuwe scherm mag echter niet zonder redelijke grond worden geweigerd (omdat de relatie niet goed is bijvoorbeeld). Een dergelijk besluit is vernietigbaar.
  Met vriendelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 7. Frans schreef:

  Interessante discussie! In onze VvE doet zich het volgende voor. Het is een gemend complex (20% verkocht, 80% verhuurd). Een huurder wil een zonnescherm ophangen. Het MR bepaalt dat daarvoor toestemming van de ALV nodig is. Het huurcontract volstaat met toestemming van de verhuurder/eigenaar. Complicerende factor is, dat de eigenaar tot nu toe nog geen gebruikersverklaringen voor de huurwoningen heeft ingeleverd. De huurder stelt zich dus op het standpunt dat hij niets te maken heeft met het MR. Hoewel het BW dat anders bepaalt. De huurder heeft van de eigenaar wel toestemming, maar niet van de ALV dus. Die krijgt de eigenaar pas als hij de “Algemene voorwaarden voor verbouwingen/wijzigingen aan/in de gemeenschappelijk zaken van de VvE” ondertekent en dat weigert hij tot nu toe ook. De huurder is er al diverse keren op gewezen dat plaatsing van het scherm alleen kan met toestemming van de ALV, maar ondanks dat heeft hij kortgeleden het scherm laten aanbrengen. Inmiddels zijn er naar de eigenaar en de huurder aangetekende brieven gestuurd waarin het zonnescherm onrechtmatig wordt verklaard en dat verwijdering ervan wordt gevorderd, mits de Algemene voorwaarden worden ondertekend. Maar het ziet er naar uit dat dat niet gaat gebeuren. Probeer daar maar wat tegen te doen, want de eigenaar, tevens grooteigenaar dus, kan alles naar zijn hand zetten.

 8. Froukje schreef:

  Wij wonen op de begane grond in een flat gebouw. Nu willen we graag vanaf de grond tot aan het balkon boven ons beglazing aan laten brengen. ( die weggeschoven kan worden) . Mag dit? Het staat op eigen grond.

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.