Traplift in trappenhuis VvE: mag dat?

Stel: één van de bewoners in een appartementencomplex of flatgebouw raakt slecht ter been en heeft een traplift nodig. Kan hij of zij dan een traplift laten plaatsen op de gemeenschappelijke trap? Ja dat kan, maar wel met toestemming van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Maar wat als medebewoners het niet zien zitten?

Een artikel van: Otolift
Redactie: Nederlandvve.nl

Henk en zijn vrouw Mariëtte wonen al dik twintig jaar met veel plezier in dat prachtige appartementencomplex aan de rand van het centrum. Voor de fitte zeventigers was traplopen nooit een probleem, maar dat is voor Henk wel anders nadat hij werd getroffen door een beroerte. Om veilig naar zijn woning op drie hoog te gaan heeft hij recent een traplift laten plaatsen op de gedeelde trap in het appartementencomplex, bekostigd met een bijdrage vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Vereniging Van Eigenaren (VvE) gaf Henk toestemming voor het laten installeren van de traplift. De medebewoners zijn ontzettend blij voor Henk en Mariëtte dat zij daardoor in hun geliefde appartement kunnen blijven wonen.

Toestemming van VvE voor traplift

Voor het plaatsen van een traplift in een gemeenschappelijk trappenhuis is altijd toestemming nodig van een VvE. Een eigenaarsvereniging is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud van net gebouw, maar stelt ook de regels op voor het gebruik van de gezamenlijke ruimten. Een VvE kan toestemming alleen weigeren met zwaarwegende argumenten. Een beweegreden om ‘nee’ te zeggen kan zijn dat een traplift ervoor zorgt dat andere bewoners de (te) smalle gedeelde trap niet meer fatsoenlijk kunnen gebruiken. Een situatie die overigens, door de compacte trapliften die in de binnenbocht worden gemonteerd, nauwelijks meer voorkomt. Wanneer een aanvrager en VvE het niet eens worden kan de zaak worden voorgelegd aan de rechter. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het recht van een bewoner om veilig in zijn/haar woning te komen, zwaar telt.

Traplift vergoed via de gemeente

Een traplift is één van de hulpmiddelen die het mogelijk maken om langer thuis te blijven wonen. Vaak wordt een traplift vergoed vanuit de Wmo. Een gemeente moet de aanvraag wel eerst goedkeuren. Bij die beoordeling door de Wmo-consulent is de medische situatie van de aanvrager leidend. De gemeente beoordeelt uiteraard ook of plaatsing van een traplift op een gedeelde trap past binnen de wettelijke kaders, maar is er niet om de belangen van de aanvrager en medebewoners tegen elkaar af te wegen. Wel is de gemeente verplicht de installatie te melden bij de VvE, zodat zij zich hierover kan uitspreken.

Dit bericht is geplaatst op  donderdag 17 februari 2022.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.