Vernietigingstermijn VvE besluit, wanneer begint en eindigt die?

De termijn om vernietiging van een besluit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) te vragen bedraagt één maand, dat is bij de meeste appartementseigenaren bekend. Maar wanneer begint die vernietigingstermijn? En wanneer eindigt deze? Dat zijn vragen die veel langskomen op de VvE vraagbaak. Nederlandvve.nl legt het in onderstaand artikel uit.

Aanvang vernietigingstermijn: dag na kennisname van VvE besluit

De termijn om vernietiging van een VvE besluit te vragen aan de rechter begint te lopen op de dag nadat de verzoeker kennis daarvan heeft genomen. Dus als je op maandag de 17e op een VvE vergadering aanwezig bent, dan begint de termijn om vernietiging te vragen op dinsdag de 18e te lopen. De laatste dag om het vernietigingsverzoek dan in te dienen is dan op de 17e van de maand daarop.

Let op: termijn vangt ook aan als je kennis kon nemen

Oplettendheid is wel geboden. De termijn kan ook al eerder beginnen te lopen, namelijk op de dag dat je kennis kon nemen van het besluit. Dat is bijvoorbeeld op de dag dat de notulen van de VvE vergadering op je deurmat ploffen of in je mailbox belanden. Daarnaast kan het zijn dat de termijn begint te lopen als je weet dat een bepaald besluit is geagendeerd, en daardoor weet (of behoort te weten) dat er waarschijnlijk een besluit is genomen. Dan mag je niet de notulen afwachten, want de termijn loopt in dat geval al. Van VvE leden die weten dat een bepaald besluit is geagendeerd, mag namelijk verwacht worden dat zij zich inspannen om erachter te komen of er wat is besloten daarover, en zo ja: wat precies.

Termijn eindigt op zon- of feestdag, wat nu?

Als de termijn om vernietiging van een VvE besluit te vragen verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan wordt die verlengd. Dat staat in artikel 1 van de Algemene termijnenwet. De laatste dag dat het verzoek dan kan worden ingediend, is dan de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of feestdag is. Een voorbeeld: als een VvE besluit wordt genomen op 25 november, dan begint de vernietigingstermijn voor de aanwezigen op 26 november te lopen. De laatste dag om vernietiging te vragen zou dan in beginsel 25 december zijn, maar dat is eerste kerstdag. De termijn wordt daarom verlengd tot en met de dag na tweede kerstdag (27 december), tenzij dat ook een zaterdag of zondag is.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 2 juli 2018.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “Vernietigingstermijn VvE besluit, wanneer begint en eindigt die?

  1. Otto de Wit schreef:

    Binnen welke tijd na een V.v.E vergadering moet het verslag worden gepresenteerd voor diegene die niet op de vergadering aanwezig konden zijn, dit om kennis te nemen van de besluiten.

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.