Vervangende machtiging VvE niet voor doorhalen van beslagen

De kantonrechter in Rotterdam heeft onlangs een uitspraak gedaan in de zaak van een appartementseigenaar die een vervangende machtiging vroeg om door de Vereniging van Eigenaars (VvE) gelegde beslagen te mogen doorhalen. Hoewel de VvE in die procedure niet was verschenen en geen verweer heeft gevoerd, heeft de kantonrechter het verzoek afgewezen. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk bespreekt de uitspraak.

Door: Robert van Ewijk | voorheen werkzaam bij AMS Advocaten, nu als advocaat en partner werkzaam bij Lexys Advocaten.

Lexys VvE Advocaat

Conservatoir beslag op appartement

In deze zaak was het volgende aan de hand. De verzoeker is eigenaar van een appartement waarop door de VvE in april 1985 conservatoir beslag was gelegd. Dat deed de VvE in verband met achterstallige ledenbijdragen. Op dit moment heeft de appartementseigenaar echter geen schuld meer aan de VvE. Zij heeft het voornemen het appartement te verkopen, maar het gelegde beslag staat daar volgens haar aan in de weg.

VvE reageert niet op bericht over opheffing beslag

De VvE reageert echter niet op het verzoek van de appartementseigenaar om het beslag op te heffen. Sterker nog: de appartementseigenaar slaagt er in het geheel niet in om met het bestuur van de VvE in contact te komen, aangetekende post wordt niet afgehaald en wordt door PostNL teruggestuurd. De advocaat van de appartementseigenaar start daarom een procedure die ervoor moet zorgen dat de beslagen alsnog worden doorgehaald.

Vervangende machtiging door kantonrechter mogelijk?

In artikel 5:121 BW is bepaald dat als een appartementseigenaar voor een bepaalde handeling medewerking of toestemming nodig heeft van de VvE of één van haar organen, dat die toestemming of medewerking kan worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter. De wet bepaalt ook dat het dan moet gaan om het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten van de VvE of om een regeling in het huishoudelijk reglement die gaat over de wijze van het gebruik, het beheer of het onderhoud van de privé gedeelten.

Verzoek vervangende machtiging afgewezen

De kantonrechter in deze zaak is daarom van oordeel dat een vervangende machtiging niet kan worden verleend voor het opheffen van gelegde conservatoire beslagen. Die procedure leent zich volgens de kantonrechter daar niet toe. Bovendien overweegt hij dat voor het opheffen van beslagen een speciale procedure is opgenomen in de wet. Hoewel de VvE niet in de procedure is verschenen en geen verweer heeft gevoerd of VvE-advocaat heeft ingeschakeld, wordt het verzoek van de appartementseigenaar dus afgewezen. De appartementseigenaar heeft voor de verkeerde procedure gekozen.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 14 november 2016.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.