Administratie een puinhoop, VvE-bestuurder aansprakelijk

De bestuurder van een vereniging van eigenaren (VvE) is aansprakelijk omdat hij een puinhoop heeft gemaakt van de administratie. Door nalatigheid van de bestuurder zijn vorderingen op VvE-leden verjaard en daardoor oninbaar geworden. Ook heeft hij onterechte betalingen verricht. Bovendien heeft de VvE kosten moeten maken om de administratie met terugwerkende kracht op orde te krijgen. De rechter vindt dat de VvE-bestuurder aansprakelijk is en de schade van de VvE moet vergoeden. Die bedraagt bijna €35.000,-.

Bestuurder VvE maakt puinhoop van administratie

De man is van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 de enige bestuurder geweest van de VvE. Hij had daarom de taak om de administratie van de VvE te verzorgen. Na zijn ontslag en het aanstellen van een professionele VvE-beheerder, is gebleken dat de boekhouding van de VvE een bende was. Bovendien ontbraken diverse stukken. Daarom heeft de VvE tegen de bestuurder geprocedeerd. Dat heeft tot een schikking geleid, waarin de ex-bestuurder zich heeft verplicht de administratie aan de beheerder over te dragen zodat de jaarrekeningen van 2015 en 2016 konden worden opgesteld.

Deurwaarder moet administratie opeisen van VvE-bestuurder

Ondanks die afspraken weigert de ex-bestuurder de administratie over te dragen. Er moet zelfs een deurwaarder voor ingeschakeld worden die voor €10.000,- aan dwangsommen opeist. De VvE-beheerder gaat er vervolgens mee aan de slag en ontdekt dat er diverse kosten onterecht zijn betaald en dat vorderingen op VvE-leden zijn verjaard. Naast de kosten die de VvE-beheerder bij de VvE in rekening brengt voor de extra werkzaamheden (meer dan €9.000,-) gaat het om bijna €16.000,- aan verjaarde vorderingen of onterecht betaalde kosten.

Rechter: VvE-bestuurder aansprakelijk

De VvE vindt dat de bestuurder aansprakelijk is voor de schade die ze heeft geleden. De VvE dagvaardt daarom de ex-bestuurder om schadevergoeding te vorderen. De rechter wijst die schadevergoeding toe. Het bestuur van de VvE moet namelijk de administratie van de VvE bijhouden. De rechter constateert echter dat het optreden van de man wordt gekenmerkt door “structurele nalatigheden en grove onnauwkeurigheden in de financiële huishouding”. Daarbij behoorde de man te weten dat hij door zijn handelen de VvE financieel zou benadelen. Bovendien heeft hij na zijn ontslag lange tijd verhinderd dat de VvE de administratie alsnog op orde zou krijgen. Hij heeft zijn taken dus niet behoorlijk vervuld en daarvan kan hem een ernstig verwijt worden gemaakt. Daarom is de voormalige VvE-bestuurder aansprakelijk voor de door de VvE geleden schade. Naast de schade van de VvE, moet de aansprakelijke VvE-bestuurder daarom ook de proceskosten vergoeden.

Video: wanneer is VvE bestuur aansprakelijk?

Dit bericht is geplaatst op  maandag 26 april 2021.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Een reactie over “Administratie een puinhoop, VvE-bestuurder aansprakelijk

  1. J J Out schreef:

    goede middag,
    wat ik mis in rijtje van verplichtingen is de verplichting van de bestuurder de leden , op tijd, correct , volledig, in duidelijke taal de leden te informeren

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.