Moet VvE functie van bestuurder opgeven bij KvK?

Via de VvE-vraagbaak ontvingen wij de vraag of een Vereniging van Eigenaren (VvE) bij de KvK-inschrijving van het bestuur, ook de bestuursfunctie moet opgeven. Anders gezegd, of bij de KvK-inschrijving vermeld moet worden of de betreffende bestuurder bijvoorbeeld penningmeester, voorzitter of secretaris is. Het antwoord is: nee, dat hoeft niet. Wel moet in het handelsregister vermeld worden dat iemand bestuurder is. De rolverdeling penningmeester, voorzitter of secretaris werkt vooral intern. Nederlandvve.nl legt uit hoe dat zit.

VvE-bestuur zelfstandig bevoegd

De reden dat de bestuursfunctie niet hoeft te worden vermeld, is dat iedere bestuurder de VvE mag vertegenwoordigen. Dat staat in de wet (art. 5:131 lid 1 BW). Weliswaar staat in de modelreglementen dat als er meerdere bestuurders zijn, zij uit hun midden een voorzitter benoemen, een secretaris en een penningmeester, maar dat is een interne taakverdeling, die hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid niet in de weg staat. Echter is het wel mogelijk om bij de KvK inschrijving te vermelden welke functie de bestuurder heeft, maar dat hoeft dus niet.

Taak van het VvE-bestuur

Daar komt bij dat in de wet en het reglement van de VvE is bepaald welke taak ‘het bestuur’ heeft. Kort gezegd: het beheren van de middelen van de VvE en uitvoeren van de instructies van de vergadering van eigenaren. Ook daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende bestuursfuncties. In de modelreglementen wordt namelijk alleen gesproken over ‘het bestuur’ en in oudere reglementen over de ‘administrateur‘. Weliswaar kom je in de modelreglementen wel de term ‘voorzitter’ tegen, maar daarmee is de ‘voorzitter van de vergadering‘ bedoeld. Dat is in beginsel geen bestuurder, maar een separaat orgaan van de VvE. Alleen als er een meerkoppig VvE-bestuur is, kan de voorzitter van de vergadering tevens bestuurder zijn. Maar ook dan rust op iedere bestuurder afzonderlijk alle verplichtingen die op het bestuur als geheel rusten.

VvE bestuur aansprakelijk bij verzaken van bestuurstaak?

KvK-inschrijving en VvE’s

Sinds 2008 is het verplicht om VvE’s in te schrijven in het handelsregsiter van de Kamer van Koophandel. Dat is sindsdien een ‘hot topic’, zoals ook blijkt uit de recent gestelde vraagbaak-vraag die in dit artikel is behandeld. In de links hieronder kun je meer informatie vinden over de KvK-inschrijving van VvE’s, waaronder het allereerste artikel waarmee Nederlandvve.nl op 1 december 2011 live ging.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 21 juni 2021.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.