VvE Laadpalen agenderen op de ALV

Als lid of bestuur van de VvE bent u enthousiast om laadpalen binnen de VvE te laten aanleggen. Maar wellicht deelt nog niet iedereen binnen de VvE dit enthousiasme. Dit kan komen door een gebrek aan kennis over laden binnen de VvE, geen directe plannen om elektrisch te rijden of er onwetendheid is over bepaalde onderwerpen waar zorgen over zijn. Denk aan de borging van de brandveiligheid en kostenverdeling. Hoe creëert u draagvlak om met VvE laadpalen een de slag te gaan? Onze kennispartner VvE Laadloket legt het uit.

Waarom aan de slag met VvE laadpunten

Heel even een stapje terug. Waarom is het verstandig om met VvE laadpalen aan de slag te gaan? Hier is een aantal redenen voor. De belangrijkste:

 • Elektrisch vervoer groeit: Het aandeel elektrische voertuigen groeit nog altijd en de verwachting is dat in 2030 één op de vier auto’s elektrisch is. De VvE gaat er vroeg of laat mee te maken krijgen.
 • Grip houden: In 2026 wordt er naar verwachting een wet ingevoerd die het mogelijk maakt dat leden zonder toestemming van de VvE een laadpunt kunnen aanleggen. Dit is de Notificatiewetgeving. Dit kan leiden tot verrommeling, kans op onveilige aansluitingen en het wordt moeilijker om installatie aan tel eggen volgens wet- en regelgeving.
 • Subsidie: er zijn nu twee aantrekkelijke subsidies. Een voor het laadpuntenadvies zelf en voor de realisatie van de laadpunten

In dit filmpje legt onze collega Bram Leusink in anderhalve minuut uit waarom het verstandig is om niet af te wachten en aan de slag te gaan.

Betrek de leden

Wellicht heeft u al een offerte opgevraagd voor een oplaadpuntenadvies. De goedkeuring van de offerte gebeurt vaak tijdens de ALV. Zonder goede informatievoorziening naar de leden over het nut en de noodzaak van een onafhankelijk adviestraject kan de steun laag zijn om aan de slag te gaan met laadpunten. Wij adviseren dan ook om de leden in een vroeg stadium mee te betrekken. Enkele tips:

 • Agendeer het besluit over oplaadpuntenadvies op tijd; minstens 2 weken voor de ALV
 • Bepleit waarom een laadplan noodzakelijk is. Dit zijn belangrijke punten:
  • Elektrisch vervoer groeit. De VvE kan hier niet omheen en de behoefte voor VvE laadpalen zal vroeg of laat ontstaan
  • De VvE krijgt te maken met complexe vraagstukken. Kennis over de markt en techniek van elektrisch laden zijn hierbij noodzakelijk om tot een toekomstbestendig en goed laadplan te komen en juiste installatie van de laadpunten. Een onafhankelijke adviseur ondersteunt de VvE hier het beste in
  • De VvE borgt in het laadplan de afspraken om een veilige laadoplossing aan te kunnen leggen die voldoet aan wet- en regelgeving
  • In een laadplan wordt daarnaast een eerlijke kostenverdeling voorgesteld en komen zaken aan bod als: slim laden, de benodigde capaciteit netaansluiting, techniek van de laadoplossing en een kostenindicatie voor realisatie
  • De VvE heeft het goed voor elkaar en is voorbereid op de notificatieregeling. Er is een gedragen plan, de uitrol kan stapsgewijs naar behoefte en zonder verrommeling van de parkeergelegenheid
  • Laadpunten zorgen voor meerwaarde bij een eventuele verkoop van het appartement

Goedkeuren dankzij mandaat

In enkele gevallen heeft het bestuur mandaat om de offerte goed te keuren zonder het voor te leggen tijdens de ALV. Is dat bij uw VvE ook het geval? Dan nog adviseren wij om de leden in een vroeg stadium mee te nemen. Het draagvlak voor het laadplan en de realisatie is namelijk erg belangrijk voor een positieve besluitvorming.

Als uw VvE een offerte opvraagt of heeft opgevraagd bij VvE Laadloket dan krijgt u van VvE Laadloket informatie om aan te leveren bij het agenderen van het laadpunt. Dit zijn video’s en een document met de belangrijkste argumenten om niet af te wachten als VvE en grip te houden op de uitrol van laadpunten. Op deze manier vergroot u de steun om het adviestraject in te gaan en is de basis gelegd voor draagvlak voor het daadwerkelijke laadplan.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 3 juli 2024.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.