VvE mocht toestemming dakopbouw weigeren

Een lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) wil graag een opbouw realiseren op zijn woning. Aangezien de woning onderdeel uit maakt van een appartementencomplex en dus van een Vereniging van Eigenaren, heeft hij op grond van de splitsingsakte en het toepasselijke modelreglement, daarvoor toestemming nodig van de VvE. De toestemming is hem geweigerd op grond waarvan hij binnen 30 dagen na het besluit, vernietiging van het besluit aan de rechter verzoekt én een vervangende machtiging om de dakopbouw alsnog te realiseren. Verzoeker stelt zich op het standpunt dat aan het besluit zou geen redelijke belangenafweging ten grondslag hebben gelegen. De VvE betwist dit.  

Door: Margreet Malda | FUSE Mediation

VvE weigert toestemming dakopbouw

De kernvraag in deze zaak is: had de VvE een redelijke grond om toestemming voor de gevraagde dakopbouw te weigeren? De vindt van wel.

Verzoeker stelt dat hij een belang heeft bij de extra woonruimte die door de opbouw gerealiseerd zou kunnen worden. De overlast door verminderd zonlicht en uitzicht is klein en is al meegewogen in de vergunningsverlening. Die vergunning is inmiddels ook al onherroepelijk is. Hoewel de rechter het belang van verzoeker begrijpt, is hij van mening dat ook belangen van de andere leden en de buren niet uit het oog verloren mogen worden.

Bezonningsstudie

Uit een bezonningsstudie is gebleken dat er in de zomer al vanaf 13:00 uur schaduw van de opbouw valt in de, toch al kleine, patio-tuinen van de bewoners op de begane grond. De rechter vindt dat de andere leden dit niet hoeven te dulden. Ook gelet op de specifieke omstandigheden van dit appartementencomplex. De rechter is dus van mening dat er wel degelijk een redelijke belangenafweging heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het besluit tot weigering.

Toestemming VvE voor dakopbouw: dit moet je onthouden

Een redelijke belangenafweging van de VvE is noodzakelijk voor een besluit tot weigering van toestemming. In dit geval redeneerde de rechter dat door, de bewezen, verminderde zoninval, het ook aannemelijk is dat waarde van de woningen van de directe buren zou verminderen. Dit, de verminderde privacy en het verminderde uitzicht maakten de belangenafweging van de VvE redelijk. Of een afweging redelijk is zal de rechter altijd kijken naar de omstandigheden van het specifieke geval.

Disclaimer: Deze blog is slechts een korte en bondige uitleg van de uitspraak. Ik pretendeer geenszins volledig te zijn. Om een compleet beeld te krijgen van alle rechtsoverwegingen verwijs ik u naar de uitspraak zelf. De uitspraak is te vinden met de volgende aanduiding: ECLI:NL:RBAMS:2020:2635 

Dit bericht is geplaatst op  zondag 30 augustus 2020.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.