VvE geschil: restaurant in bedrijfsruimte toegestaan?

Een appartementseigenaar uit Groningen wil zijn ‘bedrijfs-/kantoorruimte’ verhuren aan de exploitant van een pizzeria. De Vereniging van Eigenaren (VvE) ziet dat echter niet zitten. Daarom verbiedt de VvE het gebruik van de bedrijfsruimte als restaurant  En daar is de eigenaar het weer niet mee eens. Die stapt daarom naar de kantonrechter, maar krijgt geen gelijk. Volgens de kantonrechter is met de bestemming ‘bedrijfs-/kantoorruimte’ namelijk bedoeld dat alleen gebruik als kantoor toegestaan is. Een pizzeria is mag dus niet, aldus de kantonrechter. De eigenaar kan er nog steeds niet mee leven en gaat in hoger beroep. Van het gerechtshof krijgt hij uiteindelijk gelijk. Nederlandvve.nl legt uit waarom.

Valt restaurant onder bestemming bedrijfsruimte en kantoorruimte?

De appartementseigenaar en de VvE staan lijnrecht tegenover elkaar. Volgens de VvE is uitsluitend gebruik als kantoorruimte of een vergelijkbaar gebruik toegestaan. De appartementseigenaar is juist van mening dat ieder bedrijfsmatig gebruik is toegestaan. Hoewel de kantonrechter het standpunt van de VvE heeft gevolgd, gaat het gerechtshof daar niet in mee. Anders zou het woord ‘bedrijfsruimte’ in de splitsingsakte geen enkele betekenis meer hebben. Het hof is juist van oordeel dat het appartement als bedrijfsruimte in brede zin mag worden gebruikt, en daarnaast ook als kantoorruimte.

VvE geen zeggenschap over gebruik als restaurant

Omdat het door de eigenaar beoogde gebruik als pizzeria binnen de bestemming valt, mocht de VvE dus niet besluiten om dat gebruik te verbieden. Dat betekent ook dat het VvE besluit nietig is. Helaas mag het oordeel van het hof de eigenaar niet baten. Het restaurant heeft zich inmiddels teruggetrokken, zodat de eigenaar op zoek moet naar een andere huurder. Hij moet het doen met een kostenveroordeling voor de VvE en het feit dat hij uiteindelijk gelijk heeft gekregen.

Gebruik wel of niet toegestaan?

Veel geschillen in een VvE gaan over de manier waarop een appartement gebruikt wordt. Zo zijn er de welbekende discussies over Airbnb en shortstay in woonappartementen, wat onder bepaalde omstandigheden wel wordt toegestaan. Recent oordeelde een rechter nog dat een coffeeshop niet was toegestaan in een appartement met de bestemming bedrijfsruimte. Dat was op grond van de splitsingsakte weliswaar niet verboden, maar op grond van de erfpachtvoorwaarden met de gemeente wel. Daarnaast rolde een VvE uit Amstelveen vorig jaar succesvol een illegaal bordeel op in een van haar appartementen. Maar ook dat lukt niet altijd. Opmerkelijk is een kwestie van een paar jaar geleden, waarin de rechter het gebruik van een appartement als bordeel toestond. De reden daarvoor was dat de VvE er al jarenlang van wist. Er was daarom sprake van verjaring. De vraag of een restaurant dus is toegestaan hangt van allerlei factoren af. Neem daarom contact op met een jurist of VvE-advocaat als deze vraag zich voordoet.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 15 juni 2021.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.