VvE heeft stormschade, wat nu?

Vanmorgen heeft het KNMI een weeralarm afgegeven voor Nederland. Bij verzekeringsmaatschappijen regent het meldingen over stormschade. Ook op het VvE-forum komen diverse meldingen binnen over wie (d.w.z. welke verzekeringsmaatschappij) verantwoordelijk is voor de schade. De auteur van dit artikel wist zelf ternauwernood te ontsnappen aan een omvallende boom, in plaats van hem werd een Vereniging van Eigenaars (VvE) op de Amsterdamse gracht het slachtoffer. Hieronder leest u wat de VvE kan doen bij VvE stormschade en hoe het in de toekomst voorkomen kan worden.

Verschillende soorten stormschade

Er zijn, grofweg, twee verschillende soorten schade te onderscheiden als vanuit de VvE geredeneerd wordt. Allereerst is er de schade door storm aan (de gemeenschappelijke delen van) het pand zelf. Het kan dan gaan om schade aan het pand door een omgevallen boom, door rondvliegende zaken of andere soorten schade aan het pand. Daarnaast kan er schade veroorzaakt worden aan een buurpand, spullen van een derde of letselschade bij een derde als gevolg van een gebrek aan het pand. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan dakpannen of gevelpanelen die wegwaaien en op een auto – of erger: op een voorbijganger – terecht komen. Ook kan het zo zijn dat een boom die gemeenschappelijk eigendom is, omwaait en daardoor schade veroorzaakt.

Verschillende VvE verzekeringen

Voor elke vorm van schade moet een andere verzekering aangesproken worden. Zo zal de schade aan de gemeenschappelijke delen van het pand gemeld moeten worden bij de opstalverzekering van de VvE. De schade die door de gemeenschappelijke delen van de VvE veroorzaakt wordt, bijvoorbeeld door de afwaaiende dakpan, zal gemeld moeten worden bij de aansprakelijkheidsverzekering van de VvE (WA-verzekering). In veel gevallen zal de autoverzekeraar of de zorgverzekeraar van degene die schade ondervindt de kwestie rechtstreeks afhandelen met de verzekeraar van de VvE. Indien de VvE geen verzekering heeft of als de verzekering geen dekking biedt voor de geleden schade, zullen de eigenaren samen op moeten draaien voor het vergoeden van de schade en / of de kosten van herstel.

Eerste hulp na schade: veiligheid eerst!

Bijna altijd is het van belang om na schade direct te handelen. Als er ramen gebroken zijn, kan het in het belang van de veiligheid raadzaam zijn om tijdelijk het kozijn dicht te timmeren. Ook zal losliggend of loszittend glas verwijderd moeten worden. Als er nog meer dakpannen losliggen zullen deze – indien dat enigzins verantwoord kan – weggehaald of vastgezet moeten worden. Als er takken half loshangen, dan moeten deze verwijderd worden of zal de omgeving afgezet moeten worden om ergere schade te voorkomen. Veel verzekeringsmaatschappijen kunnen hiermee helpen: vaak zal de maatschappij zelf een calamiteitendienst in kunnen schakelen om eerste hulp na schade te verlenen. Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon voor hulp of advies en meld eventuele schade zo snel mogelijk.

Voor meer informatie raadpleegt u de Handleiding schade melden bij VvE verzekering op deze website.

Stormschade voorkomen

  • Controleer periodiek, en in ieder geval als er een storm op komst is, of de goten en afvoeren leeg zijn. Door rondvliegende bladeren en andere spullen raken de goten sneller verstopt en dat kan lekkage veroorzaken.
  • Haal plantenbakken en potten die aan de balkons hangen weg. Zet ze bij voorkeur binnen in het appartement of op de vloer van het balkon tegen het pand. Haal het dakterras zoveel mogelijk leeg en zet meubilair vast aan het hek.
  • Let bij bomen op dode of afgebroken takken. Verwijder deze tijdig en doe dat in ieder geval als er storm op komst is.
  • Houd ramen en deuren van uw appartement gesloten en controleer of de ramen en deuren van de gemeenschappelijke ruimtes (trappenhuis, entrée, zolder) gesloten zijn.
  • Controleer of dakpannen en daklood niet los liggen of verschoven zijn. Bij platte daken: controleer of het grind gelijkmatig verdeeld is over het dak.
Dit bericht is geplaatst op  donderdag 2 november 2023.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “VvE heeft stormschade, wat nu?

  1. Stormschade verzekerd schreef:

    Maar wist je ook dat stormschade door de verzekeraar pas gedekt wordt vanaf windkracht 7 op de schaal van beaufort? Dit zijn snelheid van 50 – 61 km/h. Het KMNI is hiervoor de leidraad.

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.