VvE’s vallen wel degelijk onder de Warmtewet

De veranderingen die de Warmtewet voor veel Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) met zich meebrengt, is een ‘hot issue’. Het vinden van informatie over de verplichtingen voortvloeiend uit de Warmtewet was tot voor kort lastig. Daarnaast waren modeldocumenten zoals een model-leveringsovereenkomst moeilijk te vinden. Inmiddels wordt in de media gedebatteerd over de vraag of de Warmtewet wel van toepassing is op VvE’s.

Het antwoord daarop is dat dit wel degelijk het geval is.

Redenen waarom Warmtewet niet van toepassing zou zijn

Één van de redenen dat de Warmtewet niet van toepassing zou zijn op VvE’s is dat de wet niet voor deze groep ‘leveranciers’ geschreven zou zijn. Zo zou er door de verplichte boetes en gemaximeerde tarieven een soort broekzak – vestzak situatie ontstaan. De stelling gaat er echter ten onrechte aan voorbij dat verreweg de meeste VvE’s ook met huurders te maken hebben. Voor hen geldt het opgeworpen argument niet: zij kunnen aanspraak maken op de rechten die de Warmtewet hen biedt.

Warmtewet is ongelukkig, maar duidelijk

De wet is voor het overige duidelijk menen wij. Aangezien de VvE de warmte inkoopt en levert aan de gebruikers (de eigenaren/bewoners en huurders), wordt de VvE ook gezien als leverancier in de zin van de Warmtewet. Dat dit soms tot merkwaardige en ongewenste gevolgen leidt en bovendien onnodige administratieve rompslomp met zich meebrengt wil op zichzelf nog niet zeggen dat de wet niet van toepassing is. Het wil echter wel zeggen dat er een taak voor de wetgever is weggelegd om – in ieder geval met betrekking tot bepaalde verplichtingen uit de wet – een uitzondering te maken voor VvE’s.

Meldpunt en meer informatie

Voor een inventarisatie van de knelpunten omtrent de uitvoering van de Warmtewet opende brancheorganisatie Vastgoed Management Nederland (VGM NL) onlangs een meldpunt. Voor meer informatie over de Warmtewet en VvE’s kunnen VvE-bestuurders, VvE-beheerders of andere geïnteresseerden de daarvoor ingerichte informatiepagina op deze website raadplegen.

Links

– Alles over VvE’s en de Warmtewet (VvE-informatie)

Gerelateerd

Warmtewet na wijziging niet meer op VvE’s van toepassing (Nieuws, 7-07-2014)

– Nieuw meldpunt voor problemen omtrent de Warmtewet (Nieuws, 11-02-2014)

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 25 maart 2014.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.