VvE’s: Vraag altijd naar prijs, offerte en betaalwijze!

Soms heeft u als bestuurder van de VvE weinig tijd om een offerte of een prijs te vragen aan een leverancier. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een heftige lekkage is of zojuist een inbraak is geweest. In een dergelijk geval is het van belang dat er onmiddellijk een loodgieter of timmerman langskomt om de schade te herstellen of om de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Wel raden wij altijd aan om ondanks de urgentie te vragen naar het uurloon en de mogelijke betaalwijzen om verassingen achteraf te voorkomen.

Maak duidelijk afspraken om misbruik te voorkomen

Ook in andere gevallen is het van belang dat u eerst om een prijs vraagt, zelfs als u al eerder met een bedrijf heeft samen gewerkt. Zo hoorden wij vandaag het verhaal van een Vereniging van Eigenaars (VvE) die enkele jaren geleden, geheel naar tevredenheid, een omvangrijke lekdetectie heeft laten uitvoeren door de firma FS (*) uit Noord-Holland.

In 2012 was er wederom een lekkage, dit keer echter van veel kleinere omvang en geheel andere aard. Tevreden over de werkzaamheden door FS van enkele jaren terug besluit de VvE opnieuw dit bedrijf in te schakelen.

In 2010 rekende FS ongeveer €400,- voor de inspectie en het rapport, waar toen zeer veel tijd in is gaan zitten. De VvE, wetende dat de huidige lekkage vele malen minder ingewikkeld was dan in 2010, is er van uit gegaan dat ook nu een redelijk bedrag voor de werkzaamheden in rekening gebracht zou worden. In ieder geval mocht er van uit gegaan worden dat er een substantieel kleiner bedrag dan in 2010 gerekend zou worden. Helaas komt de VvE hier bedrogen uit.

Uurloon van € 300,- voor lekdetectie

FS wordt opnieuw ingeschakeld, een vriendelijke inspecteur meldt zich op het afgesproken tijdstip en maakt een ronde langs de muur waar de lekkage zich manifesteert. In totaal is de inspecteur hier 25 minuten mee bezig en aan het einde van zijn ronde doet hij verslag van zijn bevindingen. Hij belooft de drie zinnen van dit mondelinge verslag eveneens op te nemen in het rapport, wat ook gebeurde. Naar schatting heeft de hele operatie 80 minuten gekost (25 minuten aanwezigheid, geschat 2x 20 minuten reistijd, geschat 15 minuten uitwerken rapport). De factuur voor de werkzaamheden? €400,–. Rekent u mee? Dit is voor 80 minuten werk zónder voorafgaande mededeling van het tarief!

FS: “waarom zo gefrustreerd?”

De VvE: Maar dit zijn werkzaamheden van geheel andere aard en geheel andere omvang: de werkzaamheden hebben bovendien niets te maken met de werkzaamheden in 2010. 
FS: Zo doen wij het bij alle klanten.
De VvE: Wat u bij andere klanten doet kunnen wij niet weten. Daarnaast staan uw prijzen niet op uw website gepubliceerd en heeft u vooraf niet gemeld wat er gerekend zou worden voor de werkzaamheden.
FS: U heeft niet naar de kosten gevraagd, dus mogen wij onze eenheidsprijs rekenen.
De VvE:
 Dus als er niet naar gevraagd wordt brengt u een bedrag van omgerekend €300,– per uur in rekening? Dat is buiten alle proportie: wij mogen ervan uitgaan dat u een redelijk bedrag in rekening brengt.
FS: Dat u zo gefrustreerd ben heb ik niks mee te maken.
De VvE:

VvE maakt redelijk bedrag over

De VvE heeft besloten om een in hun ogen redelijk bedrag over te maken aan FS. Een redelijk bedrag is eenvoudig uit te rekenen omdat FS in hetzelfde gesprek als hierboven deels weergegeven, heeft aangegeven voor alle extra uren, die niet opgenomen zijn in de eenheidsprijs (er kan dus wel degelijk van de standaardprijs afgeweken worden), 66,20 (ex. BTW) in rekening te brengen. Uit coulance zal de VvE uitgaan van 3 uur en dus in totaal een bedrag van €240,31 overmaken. Voor het overige deel van de factuur geeft de VvE aan binnenkort wel een dagvaarding tegemoet te zien. Wij vinden dit weliswaar dapper van de VvE, maar hanteren toch liever het adagium ‘voorkomen is beter dan genezen.’ 

Vraag altijd vooraf naar de prijs!

Kern van dit verhaal: voordat u opdracht geeft aan welk bedrijf dan ook, zorg ervoor dat de afspraken duidelijk op schrift staan. Hoewel de VvE in dit geval volledig in haar recht staat (de factuur staat niet in verhouding tot de verrichte werkzaamheden en er is niets afgesproken), kunt u dit soort discussies met leveranciers beter voorkomen.

O, en FS: doe hier iets mee!

Noot:

* De werkelijke naam van de firma is niet FS. De echte naam is bij de redactie bekend.

Dit bericht is geplaatst op  vrijdag 30 november 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “VvE’s: Vraag altijd naar prijs, offerte en betaalwijze!

  1. Ineke schreef:

    Vraag: de VvE bestaat uit 3 eigenaren breukdeel 39 – 14.
    In de 20 jaar zijn er geen facturen e.d. gezamenlijk geweest betreffende onderhoud. In de splitsingsakte is het enige gezamenlijk een afdeklaag op de eerste etage( open binnenplaats)De eigenaar, een woningbouwvereniging heeft het beheer ondergebracht bij een eigen VvE Beheer en wil een beheervergoeding van E1790,– De totale begroting bedraagt zonder reservering echter ongeveer E 9000,– In de begroting is een bedrag van E 2000,– opgenomen voor de opstalverzekering.
    Vanaf 2008 is er een conflict en weigeren wij een belangenverstrengeling Omdat er behalve de verzekering niets te beheren valt, willen wij geen beheer e.d. Zij denken voortdurend dat ze macht hebben en bepalen.
    Dank voor de aandacht

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.