Wat moeten we met de KvK inschrijving voor VvE’s?

OPINIE – Kees Verhoeven is na de verkiezingen in september van dit jaar nog steeds kamerlid voor D66. Wij hebben niet op Kees gestemd. Wij zijn het namelijk niet eens met zijn populaire wetsvoorstellen en blinde roep om deregulering. Begin dit jaar vond Verhoeven het nodig om een motie in te dienen om de verplichte inschrijving van Verenigingen van Eigenaars in het handelsregister van de KvK te schrappen. Zijn argumenten? Veel te duur en veel te veel rompslomp om het in orde te krijgen. Bovendien zou de inschrijving volstrekt onnodig zijn.

KvK inschrijving is niet duur, en vanaf 2013 zelfs gratis.

Over de kosten het volgende: het gaat om een jaarlijkse bijdrage van ongeveer €26,-. De kleinste VvE bestaat uit twee appartementsrechten. De kosten komen dus neer op maximaal €1,10 per maand per appartement. Bovendien zal de heffing in 2013 geheel verdwijnen (dit was ten tijde van het wetsvoorstel overigens nog niet bekend). Wij zijn dan ook benieuwd of Verhoeven eigenlijk wist hoe hoog de jaarlijkse bijdrage was en of hij dus met droge ogen zijn punt heeft kunnen maken.

KvK inschrijving voor VvE’s is eenvoudig…

Ook zou het een enorme administratieve rompslomp opleveren voor de VvE’s om zich in te schrijven. Weet Verhoeven hoe de inschrijving in zijn werk gaat? Het is een kwestie van het invullen van een tweetal formuliertjes, het kopiëren van de splitsingsakte en het kopiëren van het legitimatiebewijs van de bestuurders. That’s it!

… en bovendien enorm belangrijk!

Maar, zo concludeert Verhoeven, de inschrijving zou onnodig zijn. Met dit standpunt zijn wij het al helemaal niet eens: VvE’s nemen deel aan het economisch verkeer en verlenen opdrachten aan aannemers die vaak om duizenden, zo niet, tienduizenden euro’s gaan. Het is in het belang van de dienstverlener om te kunnen controleren of degene die de opdracht verleent (het VvE-bestuur) wel bevoegd is om de opdracht te verlenen. En wat denkt u van het openen van bankrekeningen? Daar is het al helemaal van belang dat slechts de werkelijk tekenbevoegde de rekening kan openen en dat de tenaamstelling (die staat in de KvK inschrijving) geheel juist is. We kennen immers allemaal het verhaal van Redema VvE Beheer waar werd gewerkt met onjuist tenaamgestelde rekeningen. Rekeningen die voor het merendeel geopend waren voordat de inschrijvingsplicht bij de KvK bestond. Als deze VvE’s destijds waren ingeschreven bij de KvK, zou het onwaarschijnlijker zijn dat de rekeningen verkeerd tenaamgesteld zouden zijn geweest.

Wetsvoorstel door blinde roep om deregulering?

Dus, meneer Verhoeven: voor volgend jaar liever niet nog zo’n motie die tot stand komt door een blinde roep om deregulering. En onderzoek eerst hoe een en ander in de praktijk in zijn werk gaat voordat u met zinloze voorstellen komt. Wij zijn uiteraard bereikbaar om politici wegwijs te maken in VvE aangelegenheden en kunnen hen op verschillende zaken wijzen waar een wetswijziging wél op zijn plaats is.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Nederlandvve.nl en is eerder verschenen op VastgoedNederland.nl (inmiddels opgeheven).

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 4 december 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.