Wet Toezicht Trustkantoren niet meer van toepassing op VvE-beheerders

Een trustkantoor is een persoon of bedrijf dat beroepsmatig optreedt als bestuurder van rechtspersonen. Op trustkantoren is de Wet Toezicht Trustkantoren (WTT) van toepassing. VvE-beheerders die optreden als bestuurder van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) vallen daardoor ook onder de reikwijdte van de WTT. Op grond van artikel 2 van de wet is het verboden om zonder vergunning op te treden als trustkantoor.

Als gevolg hiervan worden professioneel VvE-beheerders steeds vaker geconfronteerd met banken die weigeren een rekening te openen voor de VvE’s die het kantoor in beheer heeft, tenzij de beheerder een vergunning van De Nederlandse Bank heeft.

Vrijstellingsbesluit

Vastgoed Management Nederland (VGM NL), brancheorganisatie voor professioneel VvE-beheerders, is naar aanleiding daarvan in gesprek getreden met De Nederlandse Bank, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van BZK om in gezamenlijk overleg te zoeken naar een oplossing. Aangezien partijen het erover eens zijn dat het handhaven van de vergunningsplicht op beheerders van VvE’s onwenselijk is, is aangekondigd dat op korte termijn een vrijstellingsbesluit in de zin van artikel 2a van de wet zal volgen. René Brinkhuijsen, bestuurslid van VGM NL legt uit: “Doordat we uitgebreid hebben toegelicht hoe externe bestuurders en beheerders van VvE’s werken, ontstond er begrip bij de specialisten binnen de DNB en de ministeries waardoor besloten is een vrijstellingsbesluit aan Minister en Ministerraad voor te leggen.”

Totdat het vrijstellingsbesluit is genomen zijn de verplichtingen van de WTT, waaronder de vergunningsplicht, onverkort van toepassing op beheerders die als bestuurder optreden. VGM NL bemiddelt zo nodig voor haar leden met de banken die geen rekeningen willen openen voordat het vrijstellingsbesluit is genomen.

Dit bericht is geplaatst op  vrijdag 29 november 2013.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.