Wie wordt eigenaar van aanbouw in privé tuin bij VvE?

Een appartementseigenaar kan, indien hij toestemming heeft van de Vereniging van Eigenaars (VvE), een op-, aan- of onderbouw plaatsen. Hieronder wordt bijvoorbeeld een dakterras of een uitbouw verstaan. Als een uitbouw wordt geplaatst binnen de omtrekkingen van een privé-gedeelte, zoals de tuin van een appartement, dan krijgt de betreffende eigenaar automatisch het exclusief gebruiksrecht van de uitbouw. Met de eigendom van de bouwdelen zit het echter anders.

De bouwdelen van de aanbouw worden gemeenschappelijk

In de modelreglementen staat beschreven welke bouwdelen gemeenschappelijk eigendom zijn en welke niet. Daaronder vallen in ieder geval de gevels, funderingen, de daken en meestal ook de kozijnen. Het gevolg hiervan is dat als er een aanbouw wordt gerealiseerd, de bouwdelen daarvan eveneens gemeenschappelijk eigendom zullen worden. Tot dit oordeel kwam ook het Gerechtshof Amsterdam in november 2007 en het Gerechtshof Den Haag in april 2004.

Dat slechts één eigenaar het gebruik van de uitbouw heeft en daarvoor ook heeft betaald, doet daar niet aan af.

Gevolgen: VvE draagt onderhoudskosten van de uitbouw

Het gevolg van een en ander is dat de VvE in beginsel ook de kosten van onderhoud en herstel van de aanbouw dient te dragen. Dit terwijl de breukdelen – en dus de servicekosten – van de eigenaar die de aanbouw heeft gerealiseerd in beginsel gelijk blijven. Een oplossing daarvoor is om de akte van splitsing te wijzigen zodat ofwel de breukdelen aangepast worden aan de hand van de nieuwe verhoudingen in vloeroppervlak, danwel door te bepalen dat de bouwdelen van de uitbouw privé-eigendom zijn. Het wijzigen van de akte van splitsing is echter niet verplicht als er een aanbouw wordt gerealiseerd.

Andere voorbeelden van op-, aan- of onderbouw

Andere voorbeelden zijn dakterrassen op gemeenschappelijke zaken, een bouwwerk (een schuurtje bijvoorbeeld) op een stuk gemeenschappelijke grond, een nieuw souterrain of zelfs een etage op het pand.

Indien de op-, aan- of onderbouw wordt geplaatst buiten de omtrekkingen van de privé gedeelten, dan krijgt de eigenaar niet het exclusief gebruiksrecht daarvan. Het al dan niet verkrijgen van een exclusief gebruiksrecht staat niet in de weg dat de gemeenschap van eigenaren ook mede-eigenaar wordt van de bouwdelen.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 15 april 2014.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

3 reacties over “Wie wordt eigenaar van aanbouw in privé tuin bij VvE?

  1. Berend schreef:

    Bedenk ook dat de servicekosten voor de VvE toe kunnen nemen door een dergeljke aanbouw. Een praktijkgeval is een huisartsenpraktijk die, met toestemming, voor 60K uitgebreid wordt in de tuin en dus ook een hogere grondslag oplevert voor opstal-, aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering. Dat tenminste als men deze wijziging doorgegeven heeft aan die partijen. Overigens is dat wel noodzakelijk, omdat er een risico van onderverzekering dreigt waar de gehele VvE de dupe van zal zijn.

  2. Mohamed Ghazi schreef:

    Let wel dat dit alleen geld voor splitsingen waar het modelreglement van toepassing is. Tegenwoordig besluiten veel project ontwikkelaars om te splitsen zonder modelreglement. Denk aan met name complexen met zowel eengezinswoningen, appartementen en overige diensten. Veelal is toestemming van de VVE volgens de akte geen vereiste en volgt een aan of opbouw automatisch het burgerlijk recht (5:119 BW)

  3. J Wachtmeester schreef:

    Mij aanbouw staat al 20 jaar de onderhoud kosten zijn altijd door de V.v.E betaald u moet ik het zelf betalen kan dat wel

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.