Woning gedwongen duurzamer: naar een Westerpark 2.0?

Door: Robert van Ewijk
Redactie: Nederlandvve.nl

Vaststelling Actieplan Duurzaam Wonen

De raad van stadsdeel Amsterdam-West heeft dinsdagavond 29 mei 2012 het Actieplan Duurzaam Wonen vastgesteld waardoor huiseigenaren en VvE’s door het Dagelijks Bestuur gedwongen kunnen worden om hun woningen duurzamer en energiezuiniger te maken.

Mogelijke Financiële Gevolgen voor Eigenaren

Gevolg van het besluit zou in de praktijk kunnen betekenen dat veel eigenaren op hoge kosten worden gejaagd doordat ze gedwongen worden dubbel glas te plaatsen, daken beter te isoleren, oude loden waterleidingen te vervangen, gaskachels te vervangen door CV of andere dure maatregelen te nemen.

Vergelijking met Westerpark en Politieke Reacties

Het besluit zou dus kunnen leiden tot situaties die zich de afgelopen jaren in (voormalig stadsdeel) Westerpark hebben voorgedaan, waar huiseigenaren werden gedwongen hun woningen te renoveren in het kader van Stedelijke Vernieuwing. De kosten verbonden aan die projecten lagen vaak tegen de € 80.000,– voor een VvE met 4 à 5 appartementsrechten. Reden ook waarom de VVD en D66 thans fel gekant zijn tegen het Actieplan Duurzaam Wonen. Nils Lamme: “een eigenaar mag je stimuleren om verbeteringen aan te brengen, maar dwang gaat echt te ver“, aldus het VVD-Deelraadslid.

Stimulatie Boven Dwang

Wij zijn het volledig met Lamme eens: hoewel maatregelen om woningen energiezuiniger zeer toe te juichen zijn, gaat dwang ons veel te ver. Te meer als men zich bedenkt dat het merendeel van de woningen in Stadsdeel West oud is en bewoont wordt door starters die niet de ruimte hebben om nieuwe investeringen te doen. De politiek zou zich moeten beperken tot het stellen van eisen aan nieuwbouw of renovatie projecten of tot stimuleringsmaatregelen zoals subsidies.

Links
– Wilt u meer lezen over energiebesparing en isolatie? Bekijk de relevante artikelen op Nederlandvve.nl

 

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 30 mei 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

8 reacties over “Woning gedwongen duurzamer: naar een Westerpark 2.0?

 1. De VVD fractie in West heeft via een amendement geprobeerd om dit tegen te gaan. Deze heeft het helaas niet gehaald. http://www.vvdamsterdam.nl/west/article/3410/

 2. Nils Lamme schreef:

  Eigenaren die worden getroffen door het beleid van stadsdeel West weten vaak niet waar ze aan toe zijn. De VVD heeft daarom aangedrongen op betere communicatie door het stadsdeel. Het stadsdeel moet uitleggen welke middelen zij inzet om duurzaamheidswinst te boeken of te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van woningen.
  Wat de VVD betreft mag het stadsdeel alleen ondersteunen en stimuleren, maar geen dwangmiddelen (aanschrijving) toepassen. Het eigendomsrecht is fundamenteel en verdient bescherming tegen politici met ambities. De eigenaar dient zelf (of in VVE verband) over het wel of niet investeren in het eigen bezit te gaan.
  Als een investering in duurzaamheid, zelfs met subsidies en andere ondersteuning, niet aantrekkelijk is voor een eigenaar, dan heeft deze daarvoor zijn redenen. Het stadsdeel heeft daar niets mee te maken.

 3. Stadsdeel West schreef:

  Het persbericht van stadsdeel West over aanpak slechte woningen

 4. Stadsdeel West schreef:

  Het persbericht wat door stadsdeel West is verstuurd.

 5. Stadsdeel West schreef:

  West pakt slechte panden aan

  Stadsdeel West gaat eigenaren van panden die niet aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen, bewegen tot herstel van die panden. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat 200 tot 300 panden in West niet voldoen aan de wettelijke basiseisen. Die komen stuk voor stuk aan de beurt.

  Dit staat in het Actieprogramma Duurzaam Wonen dat de stadsdeelraad gisteren heeft vastgesteld op voorstel van portefeuillehouder Godfried Lambriex. Alle panden worden bezocht en er wordt gekeken waar niet aan de wet voldaan wordt. De eigenaren krijgen de gelegenheid zelf een plan te maken als bijvoorbeeld de fundering of het dak niet in goede staat is. Doen ze dat niet dan worden ze op basis van de wet aangeschreven en verplicht het te doen.

  Godfried Lambriex:”Het Bouwbesluit is er niet voor niets. We willen in West huizen die aan de wettelijke normen van deze tijd voldoen. Doen ze dat niet dan treden we op. Dat is goed voor bewoners, de buurt en de kwaliteit van de woning.

  Voor eigenaren die vrijwillig aan de slag gaan is er een subsidie voor de kosten van onderzoek en advies. Wie er ook voor kiest om zijn woning energiezuiniger te laten zijn, krijgt in de kosten daarvan een bijdrage.

  Eigenaren die aan de slag moeten omdat hun woning niet aan de wet voldoet, worden gestimuleerd en verleid meteen te gaan voor meer comfort, lagere energiekosten en een beter milieu. De ambitie is dat de woningen na verbetering voldoen aan energielabel B/C. Hierbij ligt onze prioriteit in eerste instantie bij de aanpak van de slechtste woningen, zodat bewoners nu, maar ook over 10 en 20 jaar, daar nog met plezier willen en kunnen wonen.

  De wet biedt de mogelijkheid ook aan te schrijven op het nemen van energiebesparende maatregelen. Maar dat mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld in het geval van een cluster slechte woningen, waarbij één eigenaar zegt ik doe niet mee aan energiemaatregelen. In dit geval kan het stadsdeel de eigenaar aanschrijven op het nemen van deze maatregelen. Maar dan moet hiervoor wel een zeer goede individuele motivatie aangegeven worden waarin bijvoorbeeld de financiële draagkracht van de eigenaar en het algemeen belang voor omwonenden wordt meegewogen.

  Godfried Lambriex: “De meeste mensen zullen ook vanwege de subsidie meedoen. De wet biedt wel de mogelijkheid tot dwang, maar die gaan we alleen gebruiken als het echt niet anders kan. Bijvoorbeeld als het praktisch en technisch niet mogelijk is het huis van iemand die niet mee wil werken over te slaan. Het beeld dat we massaal mensen op kosten gaan jagen is dus niet juist.”

 6. Stadsdeel West schreef:

  Persbericht van stadsdeel West over “West pakt slechte panden aan”

 7. Nils Lamme schreef:

  De VVD heeft tijdens het debat in de stadsdeelraad Amsterdam West een voorstel ingediend om dwang door het stadsdeel bij het realiseren van duurzaamheidsambities te stoppen. De overheid mag wat de VVD betreft ondersteunen en stimuleren, niet dwingen. D66 gaf steun, maar een meerderheid van SP, Groen Links, De Groene en PvdA was voor het toepassen van dwang.
  Daar is het niet bij gebleven. Maurice Piek van de VVD in de stad Amsterdam heeft vragen gesteld aan wethouder Ossel over dit beleid van stadsdeel West. Wethouder Ossel vind dat van dwang geen sprake mag zijn en gaat het stadsdeel hier op aanspreken.
  Ook landelijk heeft de VVD het onderwerp opgepakt. Tweede kamerlid Betty de Boer (VVD) heeft aan minister Spies van Binnenlandse Zaken vragen gesteld. Deze vragen zijn te vinden op vvd.nl onder het ‘kopje’ pers / schriftelijke vragen.
  Ook ik blijf mij in stadsdeel West verzetten tegen dit beleid waar eigenaren de dupe van worden.

  Nils Lamme

 8. Nils Lamme schreef:

  Om het makkelijk te maken heb ik de vragen van Betty de Boer aan de minister hier weergegeven:

  Vragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken over het gedwongen duurzaam maken van woningen in Amsterdam-West

  Heeft u kennis genomen van het bericht in de Telegraaf op 30 mei 2012 ‘Oude huizen gedwongen duurzamer’?
  Klopt het dat de deelgemeenteraad Amsterdam-West eigenaren wil dwingen om woningen duurzamer te maken? Zo ja, waar is dit op gebaseerd en is een dergelijke aanpak niet in strijd met het eigendomsrecht van eigenaren van woningen? Bent u met de VVD van mening dat het dwingen van eigenaren om woningen duurzamer te maken in strijd is met hetgeen redelijk en billijk is? Bent u met de VVD van mening dat duurzaamheidsmaatregelen die verder gaan dan het Bouwbesluit niet gedwongen kunnen worden opgelegd aan huiseigenaren? Is de minister bereid om in overleg te gaan met de deelgemeente Amsterdam-West om zodoende een einde te maken aan dit dwangbeleid? Zo nee, waarom niet?
  Hoeveel ‘dwangaanschrijvingen’ over het duurzaam maken van woningen betreft het in Amsterdam-West? Welke kosten hebben de bewoners hiervoor moeten maken? Hebben de bewoners hiervoor extra hypotheek moeten afsluiten? Zijn er nog meer gemeenten in Nederland die ‘dwangaanschrijvingen’ inzake duurzaamheid als beleid hanteren?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.