Activeren slapende VvE

Het activeren van een slapende Vereniging van Eigenaars (VvE) kan gedaan worden door het doorlopen van een zestal stappen. Het gaat erom dat u ervoor zorgt dat de VvE aan de formele vereisten voldoet: dit is vervolgens de basis voor het kunnen uitvoeren van periodiek onderhoud en daarmee het voorkomen van problemen (zowel van bouwtechnische aard als problemen tussen de eigenaren onderling). Om uw VvE te activeren, volgt u onderstaand stappenplan. Bij sommige stappen wordt verwezen naar andere handleidingen, klik op de desbetreffende links om deze te bekijken.

  1. INITIATIEF – Door een of enkele van de eigenaren zal initiatief genomen moeten worden. De initiatiefnemers moeten beginnen met het maken van een concept begroting. Raadpleeg hiervoor de handleiding begroting maken. Probeer ook een inzicht te krijgen of er eenmalige stortingen vereist zijn voor de kosten die u onder stap 4 gaat maken.
  2. VERGADEREN – Nadat de begroting is gemaakt, moet een vergadering georganiseerd worden. Op de agenda voor de vergadering moeten in ieder geval de punten “goedkeuren begroting” en “benoemen bestuur” opgenomen worden. Om de vergadering op de juiste manier uit te schrijven, gebruikt u de handleiding VvE vergadering organiseren. Schrijf notulen van deze vergadering en verzend deze aan alle leden. 

    VERDER LEZEN? Neem nu een abonnement bij Nederlandvve.nl door hier te klikken.