Aangifte inkomstenbelasting: zo reken je het aandeel VvE reservefonds uit

Als appartementseigenaar moet je het aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Binnenkort moet dat dus weer: dan moet je de aangifte inkomstenbelasting doen. Maar hoe moet je dat aandeel uitrekenen? En moet je het altijd opgeven bij de inkomstenbelasting? Nederlandvve.nl legt uit hoe het zit.

Aangifte inkomstenbelasting: reservefonds VvE in box 3

Niet alleen het gebouw dat de VvE beheert, maar ook de bankrekeningen en andere bezittingen van de VvE zijn gemeenschappelijk eigendom. Dat betekent dat iedere appartementseigenaar ook mede-eigenaar is van van het reservefonds van de VvE. Daarom moet het spaargeld van de VvE, net als je andere bezittingen, opgegeven worden bij de aangifte inkomstenbelasting. Over het aandeel in het reservefonds van de VvE betaal je 1,2% belasting (4% fictief rendement, dat met 30% is belast).

Video: aangifte inkomstenbelasting voor VvE leden

Aandeel in reservefonds berekenen: balans van eind van vorig jaar

Om uit te rekenen welk bedrag moet worden opgegeven voor de aangifte inkomstenbelasting, ga je als volgt te werk. Allereerst moet vastgesteld worden hoe groot het totale vermogen van de VvE is. Dat is niet alleen het reservefonds. Het vermogen staat op de balans van de VvE: het VvE bestuur of de beheerder van de VvE kan die verstrekken. Let op: het gaat om het balanstotaal minus de schulden. Daarbij kijk je naar het vermogen op 1 januari van het betreffende belastingjaar. Ga dus uit van de balans van 31 december van het jaar daarvoor.

Vervolgens moet het bedrag van het reservefonds gedeeld worden door het breukdeel van de betreffende appartementseigenaar: dat staat in de splitsingsakte. Sommige VvE beheerders melden in de jaarrekening van de VvE  standaard iedereens aandeel in het reservefonds.

Moet het aandeel altijd opgegeven worden?

De bezittingen in box 3, waaronder dus het spaargeld van de VvE, moet alleen opgegeven worden als het totaal daarvan uitkomt boven het heffingsvrij vermogen. De hoogte van het heffingsvrij vermogen is afhankelijk van je gezinssituatie. Voor belastingplichtigen met een fiscaal partner bedraagt het heffingsvrij vermogen in 2023 € 114.000,-. Als je geen fiscaal partner hebt is het € 57.000,- (2024: € 114.000,- en € 57.000,-). Het kan dus zijn dat sommige VvE leden het aandeel in het VvE reservefonds wel moeten opgeven, en andere VvE leden niet.

(dit artikel is een update van ons artikel van 13 maart 2017)

Dit bericht is geplaatst op  maandag 11 maart 2024.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

9 reacties over “Aangifte inkomstenbelasting: zo reken je het aandeel VvE reservefonds uit

 1. Bob schreef:

  De fiscus vraagt naar het aandeel in het VERMOGEN van de VvE, en dat is wat anders dan het aandeel in de RESERVE.

  Vriendelijke groet, Bob.

  1. Marja schreef:

   Kunt u mij dit verschil uitleggen, Bob?

 2. Robert schreef:

  Geldt dit ook als je een koopwoning hebt, maar lid bent van een VvE vanwege een parkeerplek in een parkeerkelder?

 3. Maurits schreef:

  wat als ik de woning in vve op 1 juni heb aangekocht?

 4. Gerhard schreef:

  Alleen de op 1 januari van het betreffende belastingjaar aanwezige waarde moet in box 3 worden vermeld. In geval van koop oop 1 juni 2017 zal het aandeel in het VvE vermogen pas in 2019 in de belastingaangifte over het jaar 2018 moeten worden meegenomen.

 5. Ton Vermeulen schreef:

  Het aandeel in het vermogen van een VvE behoort tot box 3 vermogen. In hoeverre wordt een reserve of voorziening voor onderhoud gerekend tot het vermogen voor box 3 ? Zo’n onderhouds-voorziening of -reserve blijft in de VvE totdat het voorziene onderhoud wordt gerealiseerd en is niet opneembaar voor de eigenaar, dus vormt geen

 6. Jan schreef:

  De belastingdienst stelt duidelijk dat het aandeel in het VvE vermogen per 1 januari van het betreffende belasting jaar dient te worden aangegeven. Dit vermogen is niet altijd hetzelfde als het vermogen per 31-12 van het voorgaande jaar. Immers per 1 januari wordt het exploitatieresultaat van de VvE over het voorgaande jaar opgeteld bij bij het vermogen per 31-12 van dat voorgaande jaar. Mijns inziens dient dat optelresultaat de vermogensopgave te zijn voor de belastingdienst

 7. Marc schreef:

  Wat nou als je voor een deel eigenaar bent, laten we zeggen voor 1/4, kun je dan ook je bijdrage aan dat vermogen van de VVE door 4 delen?

 8. Chris van Kammen schreef:

  De belastingdienst vindt dat de eigenaren het bedrag ‘reservefonds’ per 31 december van hun VvE moeten opgeven. Dit zou al sinds 2003 moeten, maar is nooit gehandhaafd en kan dus juridisch naar de prullenbak worden verwezen. Zoveelste fout van de belastingdienst

  Ik wil hier een aantal kanttekeningen bij plaatsen
  1. In ondeskundig spraakgebruik heet het een reserve fonds, maar dat is boekhoudkundig absoluut onjuist!
  a. Het fonds zou moeten heten ‘Voorzieningenfonds’
  b. Reserveringen behoren tot het eigen vermogen dus een bezit
  c. Voorzieningen behoren tot de schulden (op de lange termijn en nog niet exact hoeveel)
  2. Elke eigenaar betaalt dus mee aan het opbouwen voor betaling van een toekomstige factuur voor groot onderhoud en daarmee is het absoluut geen bezit
  3. Belastingdienst handelt hier in strijd met het bezit/schulden beginsel, ik raad iedereen aan die het bedrag toch wil opvoeren het tegelijkertijd ook als schuld op te voeren (verschil is dan eventueel de drempel)
  4. Daarnaast is dit bij verkoop geen aparte post voor verkoper, die hij bij zijn prijs mag optellen
  5. Wel klopt dat koper over dit bedrag geen overdrachtsbelasting behoeft te betalen, omdat het bedrag niet het eigendom van koper wordt
  6. In de WOZ waardering wordt hierin geen onderscheid gemaakt, dus de eigenaar betaalt al belasting over deze voorzieningenpost

  De geleerden buiten de belastingdienst steggelen hier volgens mij nog over.
  Het zou wellicht raadzaam zijn voor nederland vve dit onderwerp eens aan een nader onderzoek te onderwerpen
  Alle eigenaren en VvE’s en beheerders tevens van deze willekeurigheid van de belastingdienst op de hoogte te brengen

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.

 • Discussiëren over VvE's?

  Ga naar VvE-Forum.nl!

  klik hier