Aansprakelijkheid in de VvE, zo zit het!

De VvE is een rechtspersoon die over een eigen kapitaal beschikt en die overeenkomsten kan aangaan. Zo’n rechtspersoon kan ook aansprakelijk worden gesteld. Natuurlijk kan een rechtspersoon niet zelfstandig handelen, daarvoor is altijd een bestuurder nodig. De bestuurder wordt benoemd door de vergadering van eigenaars. In sommige gevallen kan niet alleen de VvE aansprakelijk worden gesteld, maar ook de bestuurder.

Aansprakelijkheid van de bestuurder van een VvE

De bestuurder heeft een aantal belangrijke taken. Zo zal hij geld beheren, moet hij zorgen voor een goede financiële huishouding en moet hij verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid. Maar de bestuurder is en blijft ondergeschikt aan de vergadering van eigenaars: hij voert hun besluiten uit. Toch kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. We noemen dit de bestuurdersaansprakelijkheid.

Het gaat dan over uitzonderlijke situaties, situaties waarbij een bestuurder zijn boekje te buiten gaat. Dat is bijvoorbeeld het geval als hij zijn functie misbruikt of als hij zijn bevoegdheden overschrijdt. Uit de jurisprudentie volgt dat een bestuurder niet zo eenvoudig aansprakelijk kan worden gesteld. Daarvoor moet er echt sprake zijn van een ernstig verwijt.

Aansprakelijkheid van de VvE

Ook de VvE als rechtspersoon kan aansprakelijk zijn. Dan moet de VvE wel een fout hebben gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er iets schort aan de gemeenschappelijke delen en de VvE geen actie onderneemt, waardoor en een appartementseigenaar schade ondervindt. Dan kan deze eigenaar een schadevergoeding vragen van de VvE. Hetzelfde geldt als de VvE bijvoorbeeld jarenlang het brandbeveiligingssysteem niet heeft onderhouden en er door deze fout (extra) brandschade ontstaat. Meer over de rol en de aansprakelijkheid van de VvE bij brandschade is te lezen op de website WA.nl.

Soms hoeft er zelfs niet eens sprake te zijn van een fout. Dat is bijvoorbeeld het geval als de VvE werknemers heeft en dus als een werkgever fungeert. In ons eerdere artikel lees je meer over de aansprakelijkheid van de VvE voor werknemers en vrijwilligers. De VvE zal over het algemeen eenvoudiger aansprakelijk te stellen zijn dan een bestuurder. Het is een van de redenen waarom de VvE Aansprakelijkheidsverzekering (bijna altijd) wettelijk verplicht is.

Aansprakelijkheid van een derde

Regelmatig ontstaan er discussies over de aansprakelijkheid indien een aannemer schade veroorzaakt wanneer hij in opdracht van de VvE werken uitvoert. In dit geval moet opnieuw worden nagegaan of iemand een fout heeft gemaakt. De VvE kan bijvoorbeeld een fout maken als het een aannemer de opdracht geeft om plafondplaten te plaatsen die niet aan de brandveiligheidsvoorschriften voldoen. De aannemer respecteert dan gewoon de opdracht en is niet aansprakelijk. De aannemer kan echter wel aansprakelijk zijn als hij bijvoorbeeld een plafondplaat slecht bevestigt en dit op een eigenaar valt.

Ten slotte kan een appartementseigenaar aansprakelijk zijn ten opzichte van de VvE, bijvoorbeeld als hij een fout maakt en daarbij schade berokkent aan de gemeenschappelijke delen. Wie aansprakelijk is, zal telkens moeten blijken uit de omstandigheden van het geval.

Dit bericht is geplaatst op  donderdag 15 december 2022.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.