Als het dak van de VvE lekt, mag ik dan zelf loodgieter inschakelen?

Als je in een appartement woont, is het dak gemeenschappelijk eigendom. De vergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE) mag dan besluiten over onderhoud of herstelwerkzaamheden. En in sommige gevallen mag het bestuur zonder toestemming van de vergadering actie ondernemen. Maar hoe zit het als er echt spoed is? Bijvoorbeeld als er ineens sprake is van een enorme daklekkage, mag je dan wel zelf handelen? 

Bevoegdheden van het VvE-bestuur

Het bestuur van de VvE mag zonder toestemming van de vergadering actie ondernemen als er een mandaat is vastgesteld. In dat mandaat wordt aan het bestuur toestemming te geven om tot een bepaald bedrag onderhoudswerkzaamheden op te kunnen dragen aan bijvoorbeeld een aannemer, klusjesman of loodgieter. Soms hoeft de vergadering daar geen besluit over te nemen, en staat in de splitsingsakte tot welk bedrag het bestuur bevoegd is. Ook komt het voor dat het bestuur bevoegd is om opdracht te geven voor werkzaamheden die in de onderhoudsbegroting van de VvE staan. VvE-leden zijn in principe nooit bevoegd om zelf onderhoudswerkzaamheden op te dragen namens of voor de VvE.

Wat te doen in geval van spoed?

De zojuist beschreven hoofdregel geldt in beginsel ook in geval van spoed. Formeel betekent dit dus dat als er geen mandaat is voor het bestuur en er sprake is van een mega-lekkage, het bestuur eerst een vergadering uit moet schrijven. Maar, dat is natuurlijk een onwerkbare situatie. Voor dat soort gevallen bieden zowel de modelreglementen als de wet uitkomst. In de modelreglementen staat bijvoorbeeld de bepaling dat (voorbeeld komt uit modelreglement 1992):

Iedere eigenaar en gebruiker is te allen tijde bevoegd en verplicht tot het nemen van maatregelen, die strekken tot het afwenden van een voor de gemeenschappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke zaken onmiddellijk dreigend gevaar. Hij is alsdan verplicht het bestuur onmiddellijk te waarschuwen.

Daarnaast is in artikel 6:198 e.v. BW bepaald dat iemand de belangen van een ander (zoals de VvE) mag behartigen, als die dat zelf niet kan. Daarvoor is dan niet nodig dat die bevoegdheid in de splitsingsakte staat. Dit wordt zaakwaarneming genoemd. Zaakwaarneming is vooral van belang voor degenen die geen eigenaar of gebruiker zijn en op grond van het reglement mogen ingrijpen in geval van onmiddellijk dreigend gevaar.

Zaakwaarneming in de VvE

In de praktijk betekent dit dat een VvE-bestuurder, VvE-lid of zelfs een voorbijganger bevoegd is om noodmaatregelen te treffen als dat nodig mocht zijn. Dus in geval van een ernstige lekkage, mag je zelf een klusjesman inschakelen. De kosten die je maakt, moet de VvE vervolgens vergoeden, mits het gaat om redelijke kosten. Daarnaast moet je de VvE meteen informeren en achteraf verantwoording aan de VvE afleggen. In alle gevallen blijft het verstandig om te proberen om eerst contact te krijgen met het bestuur. Lukt dat niet en moet er wel onmiddellijk actie ondernomen worden, dan kan het leerstuk van zaakwaarneming dus uitkomst bieden.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 5 oktober 2020.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “Als het dak van de VvE lekt, mag ik dan zelf loodgieter inschakelen?

  1. Dik schreef:

    Er is ook nog MR 1992 art 13.4:
    “Iedere eigenaar en gebruiker is te allen tijde **bevoegd** en verplicht tot het nemen van maatregelen, die strekken tot het afwenden van een voor de gemeenschappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke zaken onmiddellijk dreigend gevaar. Hij is alsdan verplicht het bestuur onmiddellijk te waarschuwen. “

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.