Eigenaar bedrijfsruimte betaalt in VvE hogere verzekeringspremie

De premies voor de verzekeringen van de VvE worden in beginsel naar rato van breukdelen verdeeld over de eigenaren. Deze breukdelen zijn doorgaans gebaseerd op het vloeroppervlak van de appartementen en niet op de wijze van gebruik (bestemming) van de appartementen. Het maakt voor de breukdelen dus geen verschil of een appartement als woning, restaurant, kroeg of zelfs als discotheek of coffeeshop wordt gebruikt. 

Hoger risico betekent hogere premie

De hiervoor beschreven manieren van gebruik brengen een hoger risico op brand en andere schade mee. Dat heeft dus ook gevolgen voor de verzekeringspremie van de VvE. De hoogte van de verzekeringspremie van een VvE waarin een risicovol bedrijf gevestigd is, kan namelijk tot wel het tienvoudige bedragen van de premie van een VvE waarin alleen woningen gevestigd zijn. Daardoor kan het gebeuren dat de eigenaren-bewoners elk jaar vele honderden euro’s extra kwijt zijn, alleen maar omdat één van de eigenaren een restaurant of kroeg exploiteert.

Oplossing in nieuwere modelreglementen

In de modelreglementen vanaf 1992 is daarom een bepaling opgenomen dat de eigenaar die door de wijze van het gebruik van zijn appartement een hogere verzekeringspremie veroorzaakt, het verschil in premie zelf zal moeten dragen. Op deze manier wordt dus afgeweken van het beginsel dat de eigenaren naar rato van breukdelen bijdragen in de kosten van de VvE. In de betreffende modelreglementen is namelijk bepaald:

Modelreglement 1992, Artikel 8 / Modelreglement 2006, Artikel 15

(…)

9. Leidt het gebruik van een privé gedeelte tot verhoging van de verzekeringspremie, dan komt die verhoging voor rekening van de desbetreffende eigenaar.”

Gelijke delen onder oude modelreglementen

De oudere modelreglementen kennen een dergelijke bepaling niet, mogelijk is het wel in de individuele splitsingsaktes geregeld. In ieder geval is wel in alle modelreglementen bepaald dat de eigenaren een appartement alleen conform de bestemming mogen gebruiken. Wijkt het voorgenomen gebruik af van die bestemming, dan kan de vergadering daarvoor toestemming verlenen, of juist onthouden. Die toestemming zou bijvoorbeeld onthouden kunnen worden als het gebruik leidt tot een grote verhoging in de verzekeringspremies. Wordt die toestemming niet onthouden of is het premieverhogende gebruik toegestaan, dan dragen de leden naar rato van breukdelen bij in die premies.

Dit bericht is geplaatst op  donderdag 10 april 2014.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.