Geen delegatie van bevoegdheden aan VvE bestuur

Het komt vaak voor dat bevoegdheden van de VvE-vergadering (ALV) worden gedelegeerd aan het bestuur van de VvE of door het bestuur zelf worden toegeëigend. In de reglementen zijn deze bevoegdheden – zoals de bevoegdheid toestemming voor een verbouwing of een aanbouw te geven – exclusief verleend aan de vergadering. In 2011 bepaalde de kantonrechter Dordrecht dat delegatie van deze bevoegdheden in beginsel niet mogelijk is.

In beginsel geen delegatie aan VvE bestuur

In de splitsingsakte en het daarin van toepassing verklaarde modelreglement is bepaald welk orgaan van de Vereniging van Eigenaars (VvE) welke bevoegdheden toekomt. Zo komt de bevoegdheid (plicht) om achterstanden te incasseren toe aan het bestuur van de VvE, is het de voorzitter van de vergadering die de jaarvergadering organiseert en is het de vergadering die toestemming verleent voor het plaatsen van een op-, aan- of onderbouw. Als in de akte niet is bepaald dat bevoegdheden kunnen worden gedelegeerd, dan zijn die bevoegdheden exclusief en is delegatie dus niet mogelijk.

Delegatie in Huishoudelijk Reglement

Ook delegatie aan het bestuur in het Huishoudelijk Reglement is niet mogelijk. Wat wel mogelijk is dat door de vergadering in het Huishoudelijk Reglement voorwaarden worden gesteld over wanneer wel en wanneer niet toestemming voor bepaalde aangelegenheden verleend kan worden. De vergadering legt zichzelf dan een soort beperking op, maar de bevoegdheid zelf blijft wel bij het betreffende orgaan.

Achterliggende gedachte: vereiste meerderheid

De achterliggende gedachte aan het beperken van de mogelijkheid van delegatie is dat de voorgeschreven meerderheid voor bepaalde besluiten wordt geëerbiedigd. Op deze manier wordt voorkomen dat ineens niet meer een meerderheid van alle leden in de vergadering, maar een meerderheid van het bestuur zelfstandig besluiten kan nemen. Net als besluiten die ten onrechte niet door een gekwalificeerde meerderheid zijn genomen, zijn ook deze na delegatie genomen besluiten vernietigbaar.

Dit bericht is geplaatst op  zaterdag 28 juni 2014.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “Geen delegatie van bevoegdheden aan VvE bestuur

  1. frans van den mosselaar schreef:

    Kan de VVE bepalen dat een brommer van de ene op de andere dag niet meer in een schuurtje van een bewoner mag staan?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.