Gerechtshof geeft VvE de Middelburcht ervan langs

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft gisteren een drietal arresten gewezen tegen VvE de Middelburcht, waarin zij er flink van langs krijgt. De vereniging van eigenaren (VvE) van de serviceflat uit Middelburg is drie keer op alle punten in het ongelijk gesteld. Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat VvE de Middelburcht onrechtmatig tegen een aantal eigenaren heeft gehandeld. VvE-beheerder Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS) zal ook balen van de arresten. Het besluit ten aanzien van haar managementvergoeding is nietig verklaard. Nederlandvve.nl bespreekt de uitspraken van het Gerechtshof.

VvE de Middelburcht omzeilt rechterlijk vonnis

Naast VvE de Middelburcht bestond tot 2014 de “Vereniging tot verlening van diensten aan de bewoners van serviceflat de Middelburcht” (de dienstenvereniging). Die bracht maandelijks bedragen voor allerlei diensten in rekening aan de VvE-leden. De rechter oordeelde op 14 oktober 2014 dat die bijdragen niet verschuldigd waren, omdat de VvE-leden niet lid waren van de dienstenvereniging. De VvE en de dienstenvereniging haalden vervolgens een ‘trucje’ uit om dat vonnis te omzeilen.

VvE en dienstenvereniging halen trucje uit

Dat deden ze door de diensten van de dienstenvereniging met ingang van 1 januari 2015 onder te brengen in de VvE. Vervolgens werden dezelfde bedragen doodleuk via de VvE bij de leden in rekening gebracht. Op grond van de naar aanleiding daarvan door de VvE vastgestelde begroting, moesten haar leden vanaf 2015 voor een klein 3-kamer appartement honderden euro’s per maand aan servicekosten gaan betalen. Omdat diverse leden weigerden die bedragen te betalen, heeft de VvE hen gedagvaard en betaling gevorderd.

Tussenvonnis: begroting VvE de Middelburcht nietig

Op 15 maart 2017 heeft de rechtbank Middelburg een tussenvonnis gewezen. Daarin is voor recht verklaard dat het besluit tot verhoging van de ledenbijdrage nietig is. Het besluit is in strijd is met de splitsingsakte. Er worden namelijk kosten in rekening gebracht die niet voor rekening van de leden van de VvE mogen komen. Daaronder de kosten voor extern personeel en, volgens de rechtbank: “aanzienlijke kosten voor bestuur, bestuurlijke ondersteuning en de administrateur”.

Hof bevestigt nietigheid begroting VvE

De bepaling in het reglement dat alle kosten die gemaakt zijn in het belang van de eigenaar voor hun rekening komen, maakt dat niet anders. Die bepaling kan immers niet los worden gezien van het statutaire doel van de VvE. Dat is namelijk het beheren van het gebouw. Daar valt niet het aanbieden van allerlei diensten onder, aldus het hof. Ook de inhoud van de managementovereenkomst met SDS maakt niet dat de daarmee gepaard gaande kosten ten laste van de VvE komen, en daarmee van haar leden. De functieomschrijving van SDS strekt namelijk vele malen verder dan het beheren van het gebouw.

VvE de Middelburcht verhinderde levering appartement

Het Gerechtshof heeft in twee van haar drie arresten (hier en hier) bovendien geoordeeld dat zowel de dienstenvereniging als VvE de Middelburcht onrechtmatig hebben gehandeld. Ze hebben namelijk verhinderd dat de notaris een appartementsrecht aan een derde leverde. De appartementseigenaar had zijn appartement verkocht en was gehouden het op 24 oktober 2014 aan de koper te leveren. Zowel de dienstenvereniging als VvE hadden zich op het standpunt gesteld dat de appartementseigenaar ten onrechte bijdragen onbetaald liet. Daarom hebben ze de notaris op 10 oktober 2014 geïnformeerd dat het bedrag van de vermeende achterstand (€ 3.000,-) in depot gehouden moest worden, en dat anders beslag op het appartement zou worden gelegd.

Op 14 oktober 2014 oordeelde de kantonrechter echter – zoals hierboven besproken – dat de leden van de VvE geen bijdrage aan de dienstenvereniging verschuldigd waren. Ondanks dat vonnis, en ondanks het verzoek daartoe van de appartementseigenaar, hebben de dienstenvereniging en VvE geweigerd om de notaris te informeren dat er geen beletselen waren voor de levering.

VvE handelde onrechtmatig

Het Hof heeft daarom bepaald dat de dienstenvereniging en VvE de Middelburcht onrechtmatig hebben gehandeld. Het moet hen na de uitspraak van de kantonrechter namelijk duidelijk zijn geweest hun standpunt onjuist is. Door desondanks de levering te verhinderen was onrechtmatig. De VvE en de dienstenvereniging moeten daarom de schade van de appartementseigenaar vergoeden.

Soap omtrent VvE de Middelburcht nog niet ten einde

Het gerechtshof heeft de procedures terugverwezen naar de rechtbank Zeeland-West-Brabant voor verdere behandeling. De problemen in VvE de Middelburcht lijken dus nog niet ten einde. Inmiddels doet de geschiedenis denken aan een regelrechte soap. Omroep Zeeland maakt zelfs melding van intimidatie, chaos en anarchie. Een VvE lid maakt onder een artikel van Nederlandvve.nl melding van een vechtpartij op een vergadering, en in 2017 draaide de rechtbank de benoeming van een bestuurslid terug. Nederlandvve.nl houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 6 maart 2019.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

2 reacties over “Gerechtshof geeft VvE de Middelburcht ervan langs

  1. Aad Visser schreef:

    De Middelburcht moet niet alleen de schade aan de verkoper maar ook de schade van de koper vergoeden. Voorts moet de VvE €500,00 per dag betalen zolang men inzage van de financiële administratie weigert. Om alle problemen te omzeilen wil de Middelburcht nu de splitsingsakte wijzigen. De rol van de notaris in deze wordt onderzocht en zal binnenkort een climax bereiken.

  2. DickF schreef:

    Het statutaire doel van deze VvE (het voeren van beheer over het gebouw) stamt uit 1972. In model reglement 1992 staat als (enig) doel “het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars”. En in MR 2017 zijn er twee doelen (het beheer van het Gebouw … EN het behartigen van …). Als Middelburcht op tijd de doelstelling had aangepast, zou het vonnis dan milder zijn geweest?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.