Huishoudelijk Reglement VvE: wat u daarin wel en niet mag regelen

We komen het vaak tegen dat in een Vereniging van Eigenaars (VvE) regels in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd zijn die daar niet thuishoren of zelfs in strijd zijn met de wet of de Akte van Splitsing. Bij veel VvE’s is het onduidelijk wat nu precies wel mag en wat niet, of is het zelfs onduidelijk waar het Huishoudelijk Reglement voor bedoeld is. Hieronder treft u een korte uiteenzetting van het onderwerp en een link naar een meer uitgebreide informatiepagina.

Wat is een Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de splitsingsakte, waarin nadere regels gesteld kunnen worden over het gebruik van de privé-gedeelten (de appartementen), over de gemeenschappelijke gedeelten (trappenhuis, galerijen), geluidsoverlast of over andere zaken die niet in de splitsingsakte staan.

Modelreglement 1992 omschrijft het Huishoudelijk Reglement als volgt:

Artikel 44
1. De vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen ter regeling van de volgende onderwerpen:
a. het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken; de regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek moeten in het huishoudelijk reglement worden opgenomen en daarvan deel uitmaken;
b. het gebruik van privé gedeelten;
c. de orde van de vergadering;
d. de instructie aan het bestuur;
e. al hetgeen overigens naar het oordeel van de vergadering regeling behoeft;
alles voor zover dit niet reeds in het reglement is geregeld.
Bepalingen in het huishoudelijk reglement die in strijd zijn met de wet of het reglement worden voor niet-geschreven gehouden.

Andere zaken dan die hierboven genoemd zijn, mogen niet in het Huishoudelijk Reglement geregeld worden. Indien dat toch gebeurd zijn de bepalingen vernietigbaar. Indien een bepaling uit het Huishoudelijk Reglement  in strijd is met de splitsingsakte (bijvoorbeeld als er in het Huishoudelijk Reglement een andere kostenverdeelsleutel wordt vastgesteld) dan is deze bepaling zelfs nietig.

Voorbeelden van regels die niet in het Huishoudelijk Reglement thuishoren

Hieronder staan enkele voorbeelden van regels die niet thuishoren in een Huishoudelijk Reglement. Deze regels zijn dan nietig of vernietigbaar (zie link hieronder voor meer uitleg).

 • Een regel waarin staat dat een appartement als restaurant gebruikt mag worden, terwijl in de akte staat dat dit niet mag (nietig).
 • Een regel waarin staat dat, in afwijking van de akte, iedereen dezelfde bijdrage betaalt.
 • Een regel waarin staat dat als iemand zich verkiesbaar wil stellen als bestuurder, deze eerst 10 handtekeningen moet verzamelen.
 • De regel dat een bepaald soort besluit niet met gewone meerderheid, maar met gekwalificeerde meerderheid genomen moet worden.

Voor meer informatie over het Huishoudelijk Reglement en antwoorden op de meest gestelde vragen daarover, kunt u de meer uitgebreide informatiepagina raadplegen, door gebruik te maken van deze link.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 23 oktober 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

106 reacties over “Huishoudelijk Reglement VvE: wat u daarin wel en niet mag regelen

 1. Bert schreef:

  hallo, mag een Vve boetes opleggen indien 1 regel wordt overtreden? ik krijg een boete van 50 euro opgelegd omdat ik savonds om half negen wat zaken naar de berging heb verhuisd. (2 dozen en een zak). volgens hun was ik aan het verhuizen en moet ik daar toestemming voor vragen. het is nog te kinderachtig voor woorden dat ik dit ueberhaupt moet navragen. vrgrt, bert

 2. Geachte heer,
  Graag verwijs ik u naar deze pagina voor het antwoord op uw vraag: https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/functies-en-organen/wie-mag-vve-boetes-opleggen/
  E.e.a. is namelijk afhankelijk van het modelreglement dat van toepassing is. Daarnaast is het van belang om te controleren of de akte van splitsing een afwijking geeft op het toepasselijke modelreglement.
  Met hartelijke groeten,
  Robert van Ewijk
  Nederlandvve.nl

 3. Carla schreef:

  Dag Bert,

  Naast de uitstekende verwijzing door nederlandvve.nl naar de mogelijkheden tot het opleggen van boetes, lijkt het mij in alle opzichten onredelijk om van te voren toestemming te moeten vragen om te verhuizen.
  Mocht het opleggen van de boete te maken hebben met het tijdstip waarop je e.e.a. verplaatsen was, ook dan is dat onredelijk in mijn optiek.
  Kijk eens goed naar het Huishoudelijk Reglement en mochten daar zaken in staan die discutabel zijn, maak er dan een agendapunt van voor de Vergadering van Eigenaars.
  Ieder lid ( eigenaar ) heeft het recht wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement voor te stellen.
  Succes.

  Carla ( ook zomaar een bestuurslid van een VvE )

 4. bert schreef:

  Het was helemaal geen verhuizing, maar er werden gewoon s’avonds wat spullen naar de berging gebracht. spulletjes die op het balkon in de weg stonden. niks meer en minder. het bestuur noemt dit een verhuizing, wat ik dus betwist. het lijkt mij raar om iedere keer dat ik savonds wat naar de berging wil brengen dat ik daar toestemming voor moet vragen. notabene toestemming om toegang te krijgen tot mijn eigendom. want de berging in de kelder behoort kadestraal tot mijn eigendom. ik heb inmiddels een advocaat in de arm genomen. ik hoop dat het bestuur de gang met mij naar de rechter wil maken. het gaat mij niet meer om die 50 euro boete, maar de manier waarop. ik was mij niet bewust van het plegen van de overtreding, in mijn ogen is wat ik heb gedaan, geen verhuizing. het is voor mij een principe-zaak geworden. ik wens niet dat er met mij op een dergelijke Gestapo wijze wordt omgesprongen. Ik wil overal aan meewerken, vind het ook helemaal prima dat er regels zijn om alles in goede banen te leiden, maar dan hoor je normaal eerst een schriftelijke waarschuwing te krijgen en als ik daarna nog eens dezelfde overtreding maak, dan een boete. Zo horen we toch niet met elkaar om te gaan, zoals het nu is gegaan? ik heb in mijn leven nog nooit een boete gekregen, zelfs niet voor verkeerd parkeren en leef het leven van een keurig burger die zich aan de wetten houdt. En dan zal ik nu een boete moeten accepteren? Ik denk het niet.

  1. d.v.d.peppel schreef:

   zon bestuur moet je opruimen dat zijn idioten nooit betalen bij ons zit ook zon zooitje niemand heeft ergens verstand van maar je moet het er nog mee doen ook .woon hier niet lang meer kan hier niet tegen

 5. Susanna schreef:

  Geachte Heer/ mevrouw,

  Een van mijn mede bewoners in het appartementen complex (4 bewoners) wil zonder toestemming een huurder in zijn huis plaatsen. Mag dit?

 6. Beste Susanna,
  De vraag is eerder of de VvE het mag verbieden. Dat mag alleen als dat in de akte staat. Meestal staat dat er niet en mag het appartement zonder toestemming van de VvE verhuurd worden. Wel mag de VvE vorderen dat – voordat de huurder het gebruik van het appartement verkrijgt – deze een gebruikersverklaring ondertekend.
  Zie voor meer informatie de verhuurpagina’s en dit artikel over handhaven van het Huishoudelijk Reglement op huurders.
  Hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 7. g v d ouweland schreef:

  mag een bestuur van een vve fietsen die in de parkeerkelder lang ongebruikt staan zelf verwijderen,ook als de eigenaren onbekend zijn maar wel in het complex(61 app)wonen

 8. Beste heer / mevrouw Ouweland,
  Dat hangt van een aantal factoren af, in ieder geval van de vraag wat hierover in het (huishoudelijk) reglement staat en of de fietsen op een manier geparkeerd zijn die in strijd is met het (huishoudelijk) reglement.
  Het verdient bovendien altijd aanbeveling de vergadering hierover een besluit te laten nemen.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 9. Paco schreef:

  Beste allemaal,

  Mag de vve het huishoudelijke artkikel met betrekking tot geluidshinder als volgt aanpassen: ipv van 23 tot 7 uur geen muziek of storende geluiden naar : het voortbrengen van storende muziek of andere geluiden is verboden.
  De reden dat ik dit niet ok vind is dat het nogal dubieus is wie bepaalt wat er een storend geluid is. En wat als je gaat verbouwen? Dan heb je geen keus. Verder vind ik het nogal cru om mensen te verbieden om overdag naar muziek te luisteren. Dit geeft nogal wat ruimte voor willekeur en vriendjespolitiek. Bij onze VVE is het me al vaker opgevallen dat er met 2 maten wordt gemeten. In gevallen dat bestuurders dez3lfde gedragingen als anderen vertonen wordt het bij hen niet als overlast benoemd en bij anderen wel. Zelf maak ij me ook zorgen omdat in het verleden al onterechte beschuldigingen van geluidsoverlast naar mij zij geuit (ik was niet thuis) en er ook racistische opmerkingen zijn gemaakt.
  Hoe kan ik zulke in mijn ogen onredelijke regels aanvechten?
  Alvast bedankt

 10. Beste Paco,
  Het is aan te bevelen dat het HR zo concreet mogelijk geformuleerd is. Dat voorkomt, zoals je terecht al aangeeft, discussie achteraf. Zogenaamde ‘open normen’ zijn een bron voor discussie en voer voor procedures.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 11. Jelle schreef:

  Beste heer/mevrouw,

  In het Huishoudelijk Regelement van de VVE van een appartement dat ik wil kopen staat het volgende artikel opgenomen:

  “…. Wijzigingen in de functionele indeling van flats, t.w. de plaats van de keuken, badkamer en toilet, is niet geoorloofd.”

  Is het wettelijk toegstaan dit in het Huishoudelijk Regelement op te nemen?

  MEt vriendelijke groet,
  Jelle van den Akker

 12. Beste Jelle,
  In beginsel is dat niet toegestaan, tenzij de akte anders bepaalt.
  Wel zal er veelal toestemming van de vergadering nodig zijn om de werkzaamheden – verbonden aan het wijzigen van de indeling – uit te mogen voeren.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 13. Trudie schreef:

  Onderburen hebben zonwering bevestigd aan de onderkant van het balkon zonder toestemming van de VVE. In het Splitsingsreglement staat dat dit niet is toegestaan zonder toestemming van de VVE. Onderburen moesten na vergadering van de VVE en iedereen er unaniem over eens was dat dit NIET mocht het zonnescherm verwijderen. Nu een aantal weken later krijgen we bericht dat het zonnescherm bestand is tegen windkracht 9 en dat het dan wel is toegestaan. Dit staat weer in een ander reglement vermeld. Namelijk het Huishoudelijk reglement. Welk reglement is nu doorslaggevend. Moet er ten alle tijde over vergaderd worden? M.vr.gr. T. steijaert

 14. Beste Trudie,
  Indien in het HR staat dat een zonwering die aan deze vereisten voldoet geplaatst mag worden zonder voorafgaande toestemming, dan is de gang van zaken juist, maar opmerkelijk.
  Voor meer informatie, zie: https://www.nederlandvve.nl/article/toestemming-vve-voor-zonnescherm/
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 15. Arie schreef:

  Geachte meneer/mevrouw. Graag maak ik gebruik van uw site om advies te vragen, ik wil namelijk graag uw mening weten over het hieronder staande probleem .

  In het Modelreglement 1992 (dat in ons geval van kracht is) staat in Artikel 41 onder het kopje: Bestuur van de vereniging het volgende te lezen:

  Artikel 41.

  1. “Het bestuur berust bij één of meer bestuurders, die al dan niet uit de eigenaars door de vergadering worden benoemd….”
  2. “De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde worden ontslagen”.

  In ons Huishoudelijk Reglement staat vervolgens in artikel 2. Bestuur VvE?

  1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden die telkens voor een periode van twee jaar worden benoemd. In geval van een tussentijdse vacature wordt door de eerstvolgende vergadering een nieuw bestuurslid benoemd. Het bestuurslidmaatschap eindigt automatisch als iemand geen eigenaar meer is.

  En in artikel 44 van het Modelreglement 1992 in de laatste alinea onder lid e?

  “Bepalingen in het huishoudelijk reglement die in strijd zijn met de wet of het reglement worden als niet geschreven gehouden”.

  Ik vind het bovenstaande in strijd met elkaar en heb dit aangebonden bij het bestuur, maar die is van menig dat er ook in dit geval een algemene ledenvergadering met een 3/4 stemmenaantal nodig is om het huishoudelijk reglement gewijzigd te krijgen. Want zegt men: “Er staat wel dat het gestelde in het huishoudelijk reglement bij strijdigheid als niet geschreven wordt gehouden maar het staat er wel, dus moet er over vergaderd worden”. Omdat bij ons in de vergadering nooit het quorum wordt gehaald moet er bij wijziging van het huishoudelijk reglement altijd een tweede vergadering worden gehouden en dat vindt het bestuur te duur.

  Mijn mening is dat er bij strijdigheid artikel 44 lid e van het modelreglement bepalend is en dat er dus niet over vergaderd hoeft te worden. Een mededeling in de vergadering over dit onderwerp zou naar mijn menig al ruim voldoende zijn. Mijn boerenverstand zegt mij namelijk dat iets dat als niet geschreven wordt gehouden, er juridisch gezien dan ook niet staat.

  Wie heeft gelijk?

  Met een vriendelijke groet, Arie.

 16. Beste Arie,

  De bepaling in het HR is inderdaad in strijd met de bepaling in het Modelreglement. Ervan uitgaande dat de bepalign uit het modelreglement onverkort op jouw VvE van toepassing is, moet de bepaling in het HR inderdaad voor ‘niet geschreven’ gehouden worden. Dat is een ander woord voor ‘nietig’.

  Meer informatie daarover: https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/juridisch/nietig-vernietigbaar-vve-besluit/

  Er hoeft dus niet over vergaderd te worden en er kunnen ‘gewoon’ 1 of 7 (of meer) bestuurders benoemd worden.

  Kortom: je hebt gelijk.

  Met hartelijke groeten,

  Robert van Ewijk
  Nederlandvve.nl

 17. Viviane schreef:

  Hallo,

  Mag t administratiekantoor van de VVE zonder enige vorm van correspondentie (lees: herinnering) een boete sturen à 50,- wegens een betalingsachterstand? Dit zou onder artikel 9 van het huishoudelijk reglement staan.
  Mijn afschrijvingen plan ik voor 1 jaar in, vanaf januari is er onbedoeld een betalingsachterstand ontstaan. Ik krijg pas op 31 maart n bericht over de achterstand inclusief 50,- boete. De achterstand heb ik direct betaald, maar de boete niet omdat ik het niet terecht vind omdat ik nooit een herinnering heb gehad. Dat mag je toch verwachten van een administratiekantoor? Bovendien lijkt het vreemd om dit onder artikel 9 huishoudelijk reglement te scharen. Graag uw advies, hartelijk dank alvast!

 18. Beste Viviane,
  Nee, dat mag niet. In de wet staat dat er pas extra kosten in rekening gebracht mogen worden bij een natuurlijk persoon (niet-bedrijfsmatig appartementseigenaar) als deze een aanmaning heeft ontvangen met een betaaltermijn van minimaal 14 dagen, waarin bovendien het heffen van de boete wordt aangekondigd.
  Ook is het maximale bedrag in de wet gemaximeerd tot 15% van de hoofdsom, maar met een minimum van €40,–.
  Zie voor meer informatie deze pagina: https://www.nederlandvve.nl/article/nieuwe-wet-incassokosten/
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 19. Sonja schreef:

  Het VvE kantoor ( waar we 600 per jaar voor betalen ) heeft het aan de voorzitter overgelaten om de balkon (4 stuks)laten schilderen, en het door- voerputje te vernieuwen. De balkons zijn voor eigen rekening van de eigenaren. DE voorzitter heeft ZONDER enig overleg MET de eigenaren, laat staan, toestemming gekregen om deze klus uit te laten voeren. 3530,76 euro heeft het totaal gekost 4 balkonvloeren schilderen(2204,60 euro) met 3 putje vervangen(1326,16euro !!). Een paar dagen voor er begonnen werd , werd er een brief afgeleverd met dat er met de klus begonnen werd, en dat we de werklui MOESTEN toelaten anders werd er nooit meer opdrachten voor je uitgevoerd.
  Dus iedereen heeft de opdracht laten uitvoeren.
  Gezien het mijn balkon is mijn geld, sta ik in mijn recht als ik deze rekening niet betaal ?

 20. Beste Sonja,
  Hoewel balkons meestal een privé gedeelte zijn, zijn ze doorgaans géén privé eigendom. De VvE besluit dus over onderhoud en herstel en niet de eigenaar afzonderlijk. Indien er een geldig vergaderbesluit is genomen, zult u de rekening dus moeten betalen.
  De opmerking dat als werklui niet worden toegelaten geen onderhoud meer zal worden uitgevoerd is merkwaardig. Immers: dat is een sanctie die (nog afgezien van de noodzaak) niet opgelegd kan worden. Het gaat tenslotte om gemeenschappelijke gedeelten. De VvE sanctioneert dan dus niet 1 eigenaar, maar alle eigenaars gezamenlijk.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 21. Onno schreef:

  Hallo,

  In het regalement van onze (kleine) vve staat dat we allen kosten dragen voor het trappenhuis van 1 en 2 hoog, terwijl bg een aparte ingang heeft. Wij vragen ons af of het mogelijk is om bg vrij te waren van kosten voor onderhoud van het trappenhuis. Is dat mogelijk? Zo ja, hoe kunnen we dat vastleggen?

  Vriendelijke groeten

 22. Beste Onno,
  Dat is mogelijk: dan zal de splitsingsakte gewijzigd moeten worden. Het is de vraag of de kosten daarvan opwegen tegen de baten.
  Met vriendelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 23. Roy schreef:

  Zit er een limiet aan extra eigen bijdragen die door bewoners betaald moet worden voor bijv. achterstallig onderhoud? Ik moet dit jaar, buiten de normale servicekosten, 1300 euro extra betalen aan eigen bijdragen plus nog een keer plusminus 250 euro extra als verrekening negatief resultaat 2013. Dit komt neer op 4300 euro totaal voor dit jaar. Dit is vorig jaar hetzelfde geweest, en om de 10000 euro (PER WONING!!!) bij elkaar te krijgen die ze totaal aan achterstallig onderhoud hebben uitgegeven, gaat dit na 2014 nog 6 jaar door. Ik moet hierdoor, net als vele medebewoners, waarschijnlijk mijn huis verkopen omdat de VvE zo veel extra bijdragen vraagt. Dit mag toch niet zomaar lijkt me?

  Met vriendelijke groet,
  Roy

 24. Beste Roy,
  Daar zit geen limiet aan: als de VvE rechtsgeldig besluit tot het innen van extra bijdragen, dan moeten deze betaald worden. Je bent namelijk eigenaar van de te onderhouden bouwdelen.
  Ter vergelijking: als je eigenaar bent van een eengezinswoning zit er ook geen (wettelijke of statutaire) limiet aan de kosten die je moet maken om je woning te onderhouden.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 25. Maria schreef:

  Het bestuur van ons complex wil fietsenrekken plaatsen in een gemeenschappelijke ruimte die nu een hal is. Kunnen zij dat zomaar doen?

 26. Beste Maria,
  Het bestuur is daartoe niet bevoegd: de vergadering moet hierover een besluit nemen.
  Met vriendelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 27. Grace schreef:

  Dag heren,

  Ik zit met 4 dringen vragen.

  1. bij ons in de straat is de Gemeente een groot voorstander om een dakopbouw te plaatsen. In tegendeel het wordt zelfs gestimuleerd. Nu is de VVE bezig met het HR, waarin is opgenomen dat er eerst toestemming nodig is van de VVE. Kan dat? Want je zou toch zeggen als de Gemeente toestemming geeft dan is het onnodig om dit op te nemen. Mijn voorkeur zou zijn ‘in overleg met de VVE’. (om stijgers e.d. te plaatsen en op het dak te komen van de bewoners)

  zie tekst;
  1. `verbouwingen te doen plaatsvinden of wijzigingen in de constructie van het gebouw of aan de gevel aan te brengen` (een dakopbouw is per definitie constructie toch? maar daar gaat de Gemeente over)

  2. Daarnaast zelfs de kleur van de zonneschermen is hierin bepaalt, mag dat?

  3. Waar vallen de onderhoud aan de ramen, kozijnen en balkons?

  4. Bedrijven en/of winkels mogen niet gevestigd worden in de woningen.
  (winkels kan ik me voorstellen, maar inschrijving van je bedrijf is toch vaak op eigen adres)

  veel dank alvast.

 28. Grace schreef:

  Oh, nog vergeten te vermelden. Buiten het feit natuurlijk dat een goede buur beter is dan een verre vriend. We zijn VERPLICHT om een reserve sleutels bij een van de buren af te geven. Mag dat?

 29. Beste Grace,
  Zonder uitputtend op alle aspecten van je vraag te willen reageren (daarvoor verwijs ik naar de vraagbaak), het volgende:
  – Er is zowel toestemming van de gemeente als van de VvE nodig. Zie ook: https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/technisch-bouwkundig/toestemming-vve-voor-wijziging-prive-gedeelte/
  – De gemeente gaat niet over de constructie, maar over welstand en vergunning. De VvE gaat over de constructie: de VvE vertegenwoordigd immers de eigenaren (van het dak).
  – Kleur van schilderwerk wordt bepaald door de vergadering. Of ramen en kozijnen gemeenschappelijk zijn staat in de akte van splitsing.
  – Er kan door de VvE geen verplichting worden opgelegd om sleutels bij buren achter te laten.
  Hoop dat je hiermee wat verder komt.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 30. Esmeralda schreef:

  Hallo,

  Mag een vve mij verbieden om mijn scooter in een binnenpandige fietsenstalling te stallen? Zo ja, hoe lang vantevoren moeten zij deze regelwijziging kenbaar maken? Er wordt ons verplicht om de scooter buiten te stallen waar deze kwetsbaar is voor diefstal en vandalisme, hier ben ik het uiteraard niet mee eens.

 31. Beste Esmeralda,
  Dit soort zaken mogen inderdaad in het Huishoudelijk Reglement geregeld worden. Als je het er niet mee eens bent, raad ik je aan gebruik te maken van je stemrecht in de vergadering.
  Vriendelijke groet,
  Redactie Nederlandvve.nl

 32. frank schreef:

  Onze VVE/Beheerder zegt dat ze niets kunnen doen om afval van bewoners welke op de openbare galerijen staat te laten verwijderen, men zegt dat zijn privé spullen en daar mogen ze niets aan doen.
  Ook in de centrale parkeergarage staan dozen waarin allerlei spullen inzitten o.a. koelvloeistof en olie, het huishoudelijke reglement schrijft zelfs voor dat afval n andere zaken hier niet mogen staan
  Onze vve/beheerder zegt dat ze er niets aan kunnen doen omdat acties hier tegen nit rechtsgeldig zijn

 33. Beste Frank,
  Die stelling van de beheerder is onjuist. Het reglement bepaalt dat de situatie niet is toegestaan. Daarom kan ertegen opgetreden worden.
  Hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 34. Johannes schreef:

  Onze VVE (van een bungalowpark) maakt regels in de ALV buiten de akte van splitsing en het huishoudelijk regelement om. Dit betekent dat de regels die zowel op de prive gedeeltes als de gemeenschappelijke gedeeltes betrekking hebben soms met een kleine meerderheid worden aangenomen en niet met het vereiste aantal stemmen (2/3) die voor een wijziging van het HR geldt.Bovendien worden nieuwe eigenaren soms plotseling geconfronteerd met een een regel die ergens in een ALV notule staat. Mag dit?.

 35. Beste Johannes,
  Die besluiten (regels) zijn mogelijk nietig of vernietigbaar. Zie deze pagina voor meer informatie: http://tinyurl.com/nhf249e
  Vriendelijke groet,
  Redactie Nederlandvve.nl

 36. Ruud schreef:

  Beste,
  Onze VVE heeft besloten om men een boete te geven wanneer zij niet aanwezig kunnen zijn op de “schoonmaakdag”. € 50 als je niet kunt komen helpen en € 100 voor ieder die niet reageert, is dit rechtsgeldig en zo wel, dienen zij geen aanpassingen op deze regel te maken voor bewoners die op dat moment in het buitenland zijn etc?

 37. Beste Ruud,
  Nee, dat kan zeker niet. Zie ter illustratie dit artikel: https://www.nederlandvve.nl/article/niemand-gemachtigd-boete/
  Hartelijke groet,
  Redactie Nederlandvve.nl

 38. Johannes schreef:

  Geachte redactie,

  De akte schrijft voor 3/4 van de leden aanwezig, 2/3 voor. Dan kan er een regel worden aangenomen. De regels die met een krappe meerderheid zijn genomen, waren dus vernietigbaar. Maar omdat niemand iets heeft ondernomen zijn ze als nog geldig begrijp ik nu. De termijn van een maand is overschreden. Is waarschijnlijk dan niets meer aan te doen?

 39. Zahra schreef:

  Geachte heer/mevrouw,
  Ik zou graag willen weten of VVE mag eisen dat je fiets niet buitengebied mag plaatsen? het betreft aan de appartement complex te tegen een hek aan. Het staat niet in Prince niet in de weg.

 40. Beste Zahra,
  De VvE mag in het Huishoudelijk Reglement alleen regels stellen voor het terrein dat bij de VvE hoort, niet over terreinen buiten de VvE, zoals een openbaar gebied.
  Vriendelijke Groet,
  Redactie Nederlandvve.nl

 41. Corrie schreef:

  Geachte redactie,
  in het Huishoudelijk reglement staat dat het aantal bestuursleden min. 3 en maximaal 7 moet zijn, houd dat in dat het een oneven getal moet zijn of mogen het er ook BV. 6 of 4 zijn.

  met vriendelijke groet,
  corrie

 42. Erik schreef:

  Onze VvE is bezig de kozijnen te vervangen. Een eigenaar wil niet dat de VvE zijn kozijnen gaat vervangen en laat de bouwvakkers niet binnen zodat zij de kozijnen niet kunnen vervangen. Mag een eigenaar weigeren om mee te werken aan onderhoud van het complex?

 43. Beste Erik,
  Mogelijk helpt dit artikel je verder: https://www.nederlandvve.nl/article/eigenaar-werkt-vervanging-kozijnen-tegen/
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 44. Thérèse schreef:

  Ik heb een vraag?

  Betaald iedereen even veel aan de VVE? Mij word namelijk gevraagd een stuk meer te betaald dan de Buren die betalen de helft voor het zelfde pand. Mag dat??

 45. Beste Thérèse,
  Ja dat mag indien de breukdelen op die manier zijn verdeeld in de akte van splitsing. Zoek in de begrippenlijst naar het woord ‘breukdeel‘ voor meer informatie. Zie ook deze pagina met de meest gestelde vragen over servicekosten.
  Vriendelijke groet,
  Redactie Nederlandvve.nl

 46. Gerda Smeets schreef:

  Het splitsingsreglement van onze VVE dateert uit 1964. Het begrip “huishoudelijk reglement” komt daar helemaal niet in voor. Toch hebben wij er behoefte aan .Wat mogen wij dan in zo’n huishoudelijk reglement vastleggen?
  Gera Smeets

 47. Henk schreef:

  Geachte heer/mevrouw
  Mijn vraag gaat over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Met name het trappenhuis. Mijn buren op andere verdiepingen willen privespullen plaatsen op mijn woonlaag (de begane grond). Mag de vergadering van de VVE hierover beslissen en geldt hiervoor dan meerderheid van stemmen of unanimiteit? Ben bang dat beheer van deze ruimte niet goed te handhaven is.

 48. Beste Henk,
  Wellicht kun je het antwoord hier vinden: https://www.nederlandvve.nl/article/vve-mag-gemeenschappelijke-delen-niet-verhuren/
  Met vriendelijke groet,
  Redactie Nederlandvve.nl

 49. Robert schreef:

  Mogen wij als VVE bestuur aanvullende voorwarden opnemen voor het leggen van een harde vloer, b.v. een extra isolatielaag laten leggen in afwijking van de splitsingsaktie?

 50. Lia Cazemier schreef:

  De bovenwoningen van ons complex hebben aanzienlijk minder grote ramen en kozijnen. Bij vervanging van de kozijnen zijn de bovenwoningen bijna de helft goedkoper. Wel allemaal evenveel contributie. Er wordt niet geschreven over een breukdeel bij ons in het reglement voor splitsing. Dit is toch niet rechtvaardig? Welke actie kan ik hierop inbrengen?

 51. Ron schreef:

  Hallo,

  4 jaar geleden 2 infarcten gehad en mijn zicht is aangetast.
  Ik ben afgekeurd en nu zit ik hele dagen thuis.
  Eerst heeft het bestuur ons verboden elektrisch te bbq,en
  En nu hebben wij de bbq weggedaan.
  Omdat ik wel fleurigheid op het balkon wil hebben
  Hebben wij zakken met fuchsia’s op de balkonranden gelegd en potten met een soort palm.
  Wij wonen helemaal beneden en wij zitten als enige buiten.
  Kan het bestuur een boete opleggen.
  Er staat wel in het hhr dat er geen bloembakken aan de randen bevestigd mogen worden.
  Nu willen ze me dit beetje plezier ook nog afnemen.
  We krijgen menig compliment voor ons balkon

  M vr Gr
  Ron

 52. Mike schreef:

  Beste heer/mevrouw,

  Bij ons in het portiek zit een fysiotherapeut gevestigd. Is het normaal dat als een appartement word gebruikt als bedrijfspand, dat deze dan ook een hogere vve bijdrage betaald? Iets heel kleins bv het gebruik van de portiekdeur die veel meer slijtage heeft door alle klanten die deze gebruiken?
  Met vriendelijke groet, Mike

 53. Roel schreef:

  Beste heer/mevrouw

  De vve wil juridische stappen nemen tegen een bewoner terwijl de bewoner zich volledig aan de regels houd
  Mag de vve de advocaat kosten bij alle bewoners in het complex delen?

  Mvg Roel

 54. Gijs schreef:

  Ik ben een nieuwe bewoner van een appartementen complex wat nu 12 jaar bestaat. Deze heeft een MR en HR.
  Ik heb bij de overdracht geen oude notulen ontvangen van de VVE.
  Ben ik nu gehouden te weten wat er in oude VVE vergaderingen is beslist die niet zijn te vinden in het HR?

 55. A. Huis schreef:

  Beste mensen,
  De vve heeft het over een notarieel vastgesteld bijzonder reglement. Daarin staat bijvoorbeeld dat een gedeelte alleen voor rekening is van appartementhouders met een garage. Maar: wat is een bijzonder reglement eigenlijk en mogen dit soort zaken daar in geregeld worden? Er staat in dat reglement overigen appartementseigenaren met garage en de vve zegt nu er aparte garages zijn verkocht dat het in de geest is van dit reglement dat dit ook voor eigenaren met alleen een garage geldt ook al staat dat er niet. Kan dit?
  Bedankt voor het antwoord.

 56. Daniel schreef:

  Beste heer,

  Mag een VvE iemand verbieden om zijn/ haar scooter op een parkeerplaats te parkeren die zijn/ haar eigendom is en waarop geen ander voertuig op is geparkeerd? De VvE stelt dat alleen personenwagens worden gedoogd.

  Dank voor het antwoord,

 57. Christel schreef:

  Mijn vraag is, volgens de v.v.e. moet ik toestemming vragen om een nieuwe keuken te plaatsen in mijn eigen appartement. Klopt dit juridisch. Want heel veel mensen die ik vraag of dit zomaar kan, die hebben hier nog nooit van gehoord. Wel als je een muur eruit gaat halen, maar dit gaat niet gebeuren. Kunnen zij mij ook verplichten om een erkend installateur mijn leidingen te laten aanleggen? Ik hoor graag van u.
  Vriendelijke groeten,
  Christel

 58. Nick schreef:

  Sinds enige tijd verhuur ik sporadisch mijn huis via AirBnB. Nu heeft de VVE besloten dat dit niet meer mag. Heeft de VVE dit recht?

 59. denny schreef:

  Een onderbuurvrouw tevens bestuurslid van de VVe heeft ons gedaagd nav geluidsoverlast. Er is helemaal geen sprake van geluidsoverlast. Het betuur had nog een onderzoek laten doen waarbij geen overlast werd geconstateerd. Er werd toen vermeld ja ten tijde van het onderzoek was er geen overlast dat wil niet zeggen dat er geen overlast is. Een andere onderbuur geeft aan totaal geen last te hebben. Sedert dat wij daar zijn komen wonen voelen wij ons niet gewenst. Het totale bestuur staat achte de onderbuurvrouw, die de ene na andere leugen verkondigt. Mogelijk speelt hierbij ook racistische motieven. Ik ben bang dat de rechter haar gaat geloven aangezien zij goed kan toneelspelen. Wat kan ik hiertegen doen?

 60. Hen schreef:

  Beste,

  Ik ben eigenaar van een benedenwoning / appartement. Bovenmij zitten dus 2 massionette appartementen waarvan de balkons boven mijn balkon zweven. Ik kijk dus tegen de onderkant van de balkons aan.

  Mijn vraag is: Wie is de eigenaar van de onderkant van het balkon? En wie moet voor de schilderwerkzaamheden opdraaien. Alleen betonrot en dergelijke zit in de vve. Voor de schilderwerkzaamheden willen ze een factuur naar de desbetreffende eigenaar sturen.

  Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

  M.v.g.

 61. Hen schreef:

  Ik bedoelde boven mijn tuin zweven. Ik heb geen balkon..

 62. Hans schreef:

  Goedemorgen,
  Wij zijn een kleine VVE met 4 eigenaren in een gehorig pand. We hebben destijds zwart op wit een aantal huishoudelijke punten afgesproken en vastgelegd. O.a. dat we na een bepaalde tijd ‘s avonds geen geluidsoverlast veroorzaken, dat we door de gehorigheid dus proberen zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden. Ook dat elke bewoner zorgt dat de VVE bijdrage maandelijks voor een bepaalde datum op de rekening van de VVE staat.
  Nu hebben wij een buurvrouw begaande grond die alles aan haar laars lapt. Ze heeft regelmatig vrienden over en dan maken ze lawaai, muziek en schreeuwen tot diep in de nacht. Ze loopt op naaldhakken ‘s avonds laat en ‘s nachts door het huis wat je 2 verdiepingen hoger nog duidelijk hoort, ze slaat met de deuren, laat om 23.00 uur ‘s avonds boren en timmeren als ze ineens besluit dat ze een plank op wil hangen etc. Ook moeten we al sinds ze er woont, 4 jaar, telkens vragen of ze de VVE bijdrage wil storten want ze loopt telkens maanden achter. Het heeft er niet mee te maken dat ze krap zit want ze werkt voor tv en wordt erg goed betaald, maar het interesseert haar allemaal niet. Diverse malen erop aangesproken maar het helpt niet. Een buurman begaande grond is zelfs verhuisd omdat hij gek werd van haar lawaai en ze niet reageerde op zijn verzoeken aan de deur om te minderen. Wat voor stappen kunnen we hierin als VVE nemen om dit voor eens en altijd aan te kunnen pakken?
  Hans

 63. Lars Mulders schreef:

  Beste NederlandVVE,

  Het bestuur van de VVE heeft het volgende punt waar wij meer over willen weten:

  Op het afgesloten parkeerterrein zijn 2 fietsenstallingen aanwezig welke gebruikt worden door de bewoners van de woningbouwvereniging. De woningbouwvereniging heeft 50% van de stemmen in de VVE. Hiervan zijn de stallingen een onder. In de stalling zijn 20 van de 60 plekken bezet door fietsen welke wees en/of niet rijklaar zijn doordat er essentiële onderdelen missen(stuur,zadel,wiel, 2 lekke banden).
  Om ruimte te creëren zou de VVE graag zien dat er fietsen worden verwijderd. De mening van het VVE bestuur is dat de woningbouwvereniging verantwoordelijk is voor het deel van de VVE dat zij in gebruik hebben.
  Opties volgens het bestuur:
  1/ Woningbouwverenging contact bewoners voor opschonen stalling
  2/ Labelen fietsen met de sticker zoals gemeentes dit doen in openbare ruimte> fietsen kunnen dan naar openbare weg worden verplaatst?
  3/ VVE verwijderd fietsen naar openbare weg voor op het oog wees/defecte fietsen.

  Ik hoor graag wat juridisch mogelijk is.

  Gr Lars Mulders
  Bestuur VVE

 64. Tineke Diaz schreef:

  Beste,

  De voorzitter van onze VVE wil een nieuw slot op de centrale deur plaatsen.
  vervolgens wil hij dat de bewoners van de kleine appartementen slechts 2 sleutels mogen hebben en de bewoners van de Maisonnettes 3 sleutels. Kortom, ik woon in een appartement maar ik wil graag beschikken over drie sleutels. Twee die ik zelf beheer en 1 voor mijn ouders dat die erin kunnen als ik er niet ben.

  Mag de voorzitter bepalen hoeveel sleutels iemand tot zijn beschikking krijgt?

 65. Rene Walkiers schreef:

  Als 1 bewoner, eigenaar is van meerdere woningen.
  Heeft hij dan recht op 1 stem per woning of gewoon 1 stem ongeacht hoeveel woningen hij bezit bij een VVE vergadering wanneer er iets beslist moet worden.

  1. sas schreef:

   Hi Rene,

   Het staat in de bijlage van de vergadering (per adres) hoeveel stemmen iedereen heeft. Dit is afhankelijk van de aantal vierkante meters.

 66. Anke C. schreef:

  In het huishoudelijk reglement van onze VVE (gestart in 1991) is een bepaling opgenomen dat er geen vogels gevoerd mogen worden vanaf de balkons… Nu er een groot gedeelte van de 24 appartementen in andere handen is (vorige bewoners zijn overleden) willen we deze bepaling schrappen, omdat we graag een vogelhuisje op het balkon willen plaatsen. Volgens de voorzitter kan dat niet, maar als je de meerderheid van stemmen hebt, kan het toch gewoon gewijzigd worden?

  1. sas schreef:

   Hi Anke,

   Ja hoor, het HHR kan met toestemming van de vergadering worden aangepast.

 67. Sjan van der Haven schreef:

  Beste
  Wij hebben samen met 4 medebewoners van ons appartement en met toestemming van het bestuur onze balkons van muur in glas laten veranderen.dit is een hele verbetering want daardoor is ons uitzicht aanzienlijk verbeterd (we kijken uit op de Rijn ).nu wordt artikel 8 aangepast en een aanvulling in het huishoudelijk reglement is er gemaakt door het bestuur wat voor ons betekend dat wij ten alle tijden verantwoordelijk blijven voor evt.onderhouds-of herstelkosten aan dit werk.mag dat ??

 68. Nijhuis schreef:

  Kunnen leden verplicht worden te betalen voor het schoonmaken van ramen van andere leden
  omdat hun ramen vaste onbereikbare ramen zijn?

  2.Wat wordt verstaan onder vaste onbereikbare
  ramen? Er wordt beweerd,dat een raam naast een draaivalraam gezien wordt als bereikbaar.
  Wij hebben een penthouse met in het midden een draaivalraam en aan weerskanten een vast raam

  Volgens het OSB STEEKT DE VENSTERBANK 32 CM UIT.DUS DE AFMETINGEN VAN HET VASTE MINUS 32CM mag breed zijn 43cm X HOOG 188 CM.DE GEMETEN BREEDTE X HOOGTE =72 X 237 CM.De ramen zijn dan niet bereikbaar en moeten dus gewassen worden. Graag uw mening.

 69. sas schreef:

  Onze VVE heeft sinds kort briefjes opgehangen dat ze spullen gaan weghalen die in de openbare ruimtes liggen. Dit zou in opdracht van de VVE zijn, maar hier is niet over gestemd. Ook is het HHR (wat wel klaar ligt) nog niet geaccepteerd op de vergadering.

  Boetes opleggen mag, maar over bedragen staat nergens iets beschreven. Mogen ze wel zomaar spullen verwijderen? En op wie worden deze kosten verhaald en hoeveel mag dit maximaal zijn?

 70. Elise schreef:

  Mag je van de VVE je balkon inrichten zoals jezelf wil met bijvoorbeeld plantenbakken met klimops wegens last van inkijk?

 71. AZ Hoorn schreef:

  Onze VVE is gereglementeerd op basis van het modelreglement van 22-2-1973. Er is naderhand geen huishoudelijk reglement van toepassing verklaard. In de splitingsakte van 24-4-1974 is opgenomen dat ‘de bestemming van elk van de prive-gedeelten is bestemd voor een gezin’.
  Twee van de 4 leden van de VVE willen tijdelijke verhuur (AIRBNB) verbieden in de prive-gedeelten. Is dit mogelijk ? En zo ja, welke procedure dient hier gevolgd te worden en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Ik hoor graag van u.

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 72. Angela schreef:

  Mogen er balkonbakken met planten erin buiten het balkon aan de balustrade hangen?
  En de mensen die op de begane grond wonen er last van hebben.
  Ik bedoel hier mee te zeggen, als er water naar beneden komt en rechtstreeks op hun terras en in de tuin komt.
  Graag verneem ik een reactie, alvast bedankt.

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 73. Ricardo schreef:

  Hallo,

  Mag het bestuur vd VvE bepalen dat
  er geen scooter geplaatst mag worden
  op mijn privé gedeelte en dat deze
  niet met de lift vervoerd mag
  worden?

  Graag uw deskundige mening hierover.

  Mvg, Ricardo

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 74. Ellen schreef:

  Beste,

  Bij ons op de galerij (op een eindstuk, net voorbij de trapafgang) staat vrijwel altijd afval. Dit varieert van dozen, stoelen, bedden, kasten en ander afval. Telkens staat er iets anders. Er is al meerdere malen in een VVE vergadering over gesproken en de betreffende eigenaar zou er op worden aangesproken. Echter als het spul weg is en we daar blij mee zijn, staat er nog geen week later weer afval. Nu staat er al sinds de eerste week van september een fauteuil. Mogen er op een doodstukje galerij spullen (afval) worden geplaatst, ook al is daar meermaals wat van gezegd? Of is dat vanuit de wet verboden in verband met veiligheid?
  Voor zover mij bekend is er geen reglement, behalve een document van meer dan 15 jaar oud.

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 75. gwen schreef:

  Goeie dag
  mijn buren zijn na jaren lang overlast en het onder verhuren van hun woning uit huis gezet. Ze hebben vandaag dan hun spullen in trappenhuis geplaatst, met daarop een briefje noppes. Is het strafbaar als mijn andere buren en ik daar een aantal spullen vandaan pakken voor eigen gebruik?

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 76. fikret yavas schreef:

  Beste Heer Mevrouw ,

  Bij ons in de gezamelijke autogarage is er een brommer hinderlijk geparkeerd.
  De brommer staat in de draaihoek van mijn parkeer plek.Op verzoek of de brommer ergens anders geparkeerd kan krijg ik geen gehoor,tevens is dit geen brommer parkeer plek.Mijn vraag luid hoe krijg ik mijn buren zover dat ze de brommer ergens anders parkeren en wat zijn mijn rechten hierop ?

  Alvast bedankt voor u reactie

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 77. Daisy en Piet schreef:

  Goedemiddag mevrouw/meneer,

  Mijn vriendin en ik wonen net 3 weken in Utrecht. (koopwoning) wij hebben geen fiets.. alleen een auto en een net gekochte motor. (Kawasaki Ninja) deze motor stallen wij in net halletje in de fietsenstalling. (waar hij nergens in de weg staat) en tot onze verbazing komt net iemand van de VVE ons vertellen dat mensen van de VVE hebben besloten dat de motor weggehaald moet worden per 1 Juni. mijn vraag is; kunnen deze mensen dit maken? we betalen gewoon geld voor de opslag en we vragen ons af of ze wel in hun recht staan? want wij willen de motor echt niet buiten zetten. daar is hij veels te duur voor!

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 78. James schreef:

  Beste Pieter,

  Dit kun je terugvinden in de splitsingsakte en eventueel het huishoudelijk reglement. Ik snap dat je het vervelend vind maar
  als deze regel bepaald is dien je je daar aan te houden. Je gaat daarmee akkoord bij koop van het appartementsrecht.

 79. Fred Hendriks schreef:

  Geachte heer mevrouw,
  Bij de aankoop van ons nieuwe appartement hebben we als eerste aan de makelaar gevraagd of de muur tussen de keuken en de huiskamer er gedeeltelijk uitgehaald mocht worden. Hij gaf aan dit niet te weten maar wel dat er div appartementen dit hebben gedaan. Het beste kon ik het aan de VVe vragen. Dat heb ik gedaan en in de laatste VVe vergadering van 9 mei 2017 is besloten en tevens opgenomen in het huishoudelijk reglement dat de doorbraak niet groter meer mag zijn dan 1.50 m breed en2.00 m hoog. Kan een VVe dit zo opleggen.
  Dat bij een dergelijk ingrijpende verbouwing dit alles volgens de bouw regels gaat begrijp ik en dat zal ook zo gebeuren. In afwachting van een reactie vriendelijke groet Fred

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 80. Janssen schreef:

  L.S.

  Onze breukdelen zijn 20/300, 21/300, 29/300.
  Het bestuur verhoogt de servicekosten procentueel. Het verschil wordt steeds groter, terwijl het bezit van 29/300 v/d € 4000000 het zelfde blijft. Het “te bepalen bedrag” v/d verhoging is m.i. voor een ieder gelijk.
  Met vr. gr. will janssen

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 81. M van Vredendaal schreef:

  De vve heeft besloten dat ik mijn fiets niet op mijn eigen parkeer plek in de garage mag zetten.
  Ik ben fysiek erg beperkt en mijn fiets met trap ondersteuning is voor mij te zwaar om die in mijn berging neer te zetten. Zijn er regels over wat wel en niet mag op je eigen parkeerplaats? Ik hinder niemand en ook sta ik natuurlijk niet op de brand vlucht route

 82. Andre schreef:

  Mogen wij een partitie starten voor de mensen die niet op de ledenvergadering komen, en is deze dan geldig? Van de 140 man komen er namelijk maar 30 naar de ledenvergadering.

 83. Frederieke schreef:

  Hoi! Mijn buurvrouw reageerde gechoqueerd op dat ik mijn wetsuit (natpak) had laten drogen over de railing van mijn balkon, want dat mag niet.
  Ik heb het reglement nog niet gelezen (mijn vader is eigenaar en ik ben hier onwetend van strenge VVE regels komen wonen), maar dat is toch van den zotte? Kan toch niet zijn dat ik, helemaal op de bovenste verdieping, niet gewoon even een middagje mijn pak mag laten drogen…
  Ik heb nog niet voorheen in een flatgebouw gewoond oid, maar ik schrik echt enorm van hoe dictatoriaal zo’n VVE hier over komt. Heb het gevoel niks te mogen.

 84. Daniël Schwarz schreef:

  Hoi,
  Door een vastgoed partij die door mijn VVE is ingehuurd is er een advies gegeven tuinen af te sluiten ivm instortings gevaar van de balkons erboven.

  Is dit wettelijk toegestaan? Immers is een tuin een privé ruimte en er is geen gemeentelijk bevel om dit te doen.

 85. Annemieke schreef:

  Hallo, er wordt in ons complex een nieuw beheer aangevraagd, het bestuur heeft hiervoor offertes aangevraagd en aankomende ALV wordt er dus over gestemd. Dit is prima, maar mijn vraag het bestuur bestaat uit man en vrouw, dus echtpaar en verder dus neem ik aan het beheer. Maar man en vrouw zijn zowel voorzitter als kascommissie, administrateur, dit mag toch niet? Dan is er toch niemand die onafhankelijk kijkt of wat zij doen goed is? En kllopt het dat beheer dan 3e partij is? Want dit kan ik nergens terug vinden, ik hoor graag uw mening. Vooral omdat “het bestuur” ook nog eens de zuurste mensen van het hele complex zijn en zij zich boven iedereen verheven voelen en de ene eigenaar meer privilieges gunnen, achteraf toestemming geven voor een aanpassing ipv vooraf, terwijl een andere eigenaar dingen moet verwijderen, omdat hij dit niet vooraf zoals in HR vermeld staat heeft gevraagd. Terwijl dit dus niet voor de andere bewoner goldt. Ik hoor graag uw mening hierover. Vooral over mijn aanname dat onafhankelijk beheer 3e lid van bestuur is.

 86. HLiebe schreef:

  Wij wonen in een appartement en de regels zijn de buitenkant moet conform de regels allemaal dezelfde kleur zonnescherm hebben.Nu is er één bewoner die wil een andere kleur zonnescherm ophangen. Wat kunnen wij als VVE Daaraan doen.

 87. Cornelis Breunissen schreef:

  Hallo, Besloten is sinds 50 jaar dat de kozijnen in ons appertement gebouw voor de eigenaren is.
  Kan de VvE nu in het kader van groot onderhoud laten beslissen dat van individueel naar collectief eigendom veranderd kan worden volgens een meerderheidsbesluit met het gevolg dat eigenaren met recent nieuwe kozijnen op eigen kosten nu buiten de boot vallen?

 88. Ronald schreef:

  Goedemiddag,

  In ons huishoudelijk regelement van ons bedrijf staat dat ik maar 8 losse snipper uren per jaar mag opnemen.

  De rest moeten daarnaast allemaal halve dagen of langer zijn.

  Mag dit volgens de wet?

 89. H. Verhoog schreef:

  In ons splitsingsreglement staat dat men niet mag parkeren op een bepaalde plek in de stallingsruimte. Toch doet een aantal eigenaren dat wel onder het mom dat het in het verleden is gedoogd. Een gedoogregeling is echter nooit geformuleerd of/en vastgelegd in notulen.

  Mijn vraag is of een dergelijke ‘gedoogafspraak” rechtsgeldig is?

 90. C. B. schreef:

  Kan ik een kopie akte/ reglement van onze vve opvragen bij onze beheerder als ik daar zelf niet over beschik? Moet ik daar eigenlijk wel voor bij de beheerder zijn?
  Als ik gegevens over onze gemeenschappelijke opstalverzekering opvraag (wie is de uitvoerderen wat is ons polisnummer) mag ik dat vrijelijk opvragen als bewoner of heb ik daar bevoegdheid voor nodig?

  Ik vraag dit omdat ik wil weten of er afspraken zijn gemaakt over het gebruik van ons dak dat onder de vve valt. Ik wil graag zonnepanelen plaatsen op mijn eigen beschikbare breukdeel.

 91. P.G. schreef:

  mag een VvE in het HR bepalen bij wie, welke firma, er zonnepanelen aangeschaft moeten worden?
  De gedachte hierachter is de volgende, we willen niet elke keer andere mensen op het dak hebben om panelen te plaatsen/onderhouden.
  Lijkt mij een nietig dan wel vernietigbaar besluit, vraag erbij is, onder welke regel/wet valt dit eventueel?

 92. Mischa schreef:

  Kan in een huishoudelijk reglement worden bepaald dat er niet geklust (lees: geluidshinder met elektrische apparaten) mag worden na 7 uur ‘s avonds.
  Hooguit bij uitzondering na overleg / aankondiging / goedkeuring van medebewoners mits onvermijdelijk na 7 uur.
  Dit speelt zich af in Amsterdam voor zover relevant.

 93. Kirsten schreef:

  Ik heb een vraag: stel er is in het huishoudelijk reglement de volgende bepaling opgenomen:

  In het algemeen en eveneens bij verhuur moet zo veel als mogelijk rekening worden gehouden met het waarborgen van het vrije uitzicht vanuit waterwoningen en waterchalets. Daarbij is met name de hoogte van de opbouw van de vaartuigen bepalend. De hoogte van een vaartuig wordt bepaald door het hoogste punt van de opbouw van het vaartuig vanaf de waterlijn. Dat is met uitzondering van ondergeschikte onderdelen van het vaartuig, zoals mast, antenne en vergelijkbare voorzieningen. In geval van twijfel en/of discussie over uitzichtbelemmering, doet
  het bestuur, op aangeven van een lid of meerdere leden van de VvE, ddarover een
  uitspraak.

  Zou dit dan niet in strijd zijn met de wet (recht op eigendom?). Feitelijk zou een bestuur in een uitspraak een boot kunnen verbieden omdat die het vrije uitzicht te veel zou belemmeren. Wat is dan de waarde van zo’n uitspraak van het bestuur? Kan je daartegen nog in bezwaar/beroep? Kan je die uitspraak naast je neer leggen? Ik vind dit wel heel ver gaan…

  Alvast dank voor de reacties!

 94. Jimmy schreef:

  Mag de vve mijn verzoek voor rechtsbijstand tegenhouden. De bestuurder weigert om mijn verzoek naar de verzekeraar door te sturen.

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.