Individuele afrekening stookkosten mag niet altijd!

Veel Verenigingen van Eigenaren (VvE) met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie, brengen de werkelijke stookkosten bij de eigenaren in rekening. Voor de afrekening stookkosten wordt het werkelijk verbruik gemeten. Dat gebeurt door middel van warmtemeters. De eigenaren krijgen vervolgens een individuele afrekening. Het Gerechtshof Amsterdam heeft echter bepaald dat dit misschien wel eerlijker is, maar in strijd kan zijn met de splitsingsakte. En in dat geval mag het niet. Nederlandvve.nl legt uit hoe dat zit.

Individuele afrekening stookkosten in strijd met splitsingsakte

In de zaak die voor het Gerechtshof diende, was er sprake van een VvE met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie. In het reglement van de VvE, dat was gebaseerd op Modelreglement 1992, staat dat zowel de verwarmingsinstallatie als de verwarmingskosten gemeenschappelijk zijn voor de VvE. Dat betekent dat de eigenaren allemaal een evenredig gedeelte van de stookkosten betalen. Hoe groot dat gedeelte is, is gebaseerd op hun breukdeel. In het reglement staat geen bepaling die het mogelijk maakt om de stookkosten individueel af te rekenen op basis van het daadwerkelijk verbruik.

Nietig besluit over afrekening stookkosten

In 2007 besluit de VvE echter om de stookkosten voortaan individueel te gaan afrekenen. Er worden in elk appartement warmtemeters geplaatst, zodat de leden na afloop van het jaar allemaal een eigen afrekening krijgen. Die werd vervolgens gebaseerd op het daadwerkelijk verbruik. Een van de leden stapt echter naar de rechter, en verlangt dat die verklaart dat het besluit nietig is. Ook vraagt dat lid dat de teveel betaalde stookkosten worden terugbetaald. Zowel de rechtbank als het Gerechtshof wijzen die vorderingen toe. Het besluit is namelijk in strijd met de splitsingsakte en dus nietig.

Afwijken splitsingsakte is niet toegestaan

Dat betekent dat zelfs in dit soort gevallen, waar het besluit eigenlijk eerlijker is voor de VvE, dat besluit nietig is. Het gevolg is ook dat het lid van de VvE terug moet krijgen wat hij teveel heeft betaald. Daarbij geldt wel een verjaringstermijn van vijf jaar.

Beroep op nietigheid slaagt niet altijd

Het is echter niet zo dat een VvE-lid zomaar een beroep kan doen op nietigheid van een besluit. Dat beroep kan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Bijvoorbeeld als het betreffende lid heeft ingestemd met het besluit, kan het zo zijn dat de rechter het beroep niet aanvaardt. Dan wordt de geen nietigheid uitgesproken in verband met de redelijkheid en billijkheid, zoals in dit artikel beschreven.

Uitgangspunt bij afrekening stookkosten: splitsingsakte leidend

Het uitgangspunt voor de afrekening stookkosten is dus dat de splitsingsakte moet worden gevolgd. Als die uitgaat van een afrekening op basis van breukdelen, dan is dat de hoofdregel. Als het reglement niet toestaat dat er individuele meters worden geplaatst, dan is een besluit om dat toch te doen nietig.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 19 mei 2020.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.