Inschrijfheffing KvK voor VvE’s nog niet zeker

Vlak voor het weekend lazen wij een persbericht waarin Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) opgeroepen werden zich zo spoedig mogelijk in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit omdat vanaf 1 januari 2014 kennelijk een inschrijfheffing van €50,00 geheven zou worden. Enig onderzoek leerde ons dat dit nog niet geheel zeker is, althans niet uit de parlementaire behandeling van het betreffende wetsvoorstel blijkt.

Hervormingen KvK

VvE’s en hun bestuurders zijn al enkele jaren verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Op deze manier is voor derden duidelijk wie namens de VvE mag handelen. Tot en met 2012 werd daarvoor jaarlijks een bedrag van rond de €26,00 geheven. Sinds begin 2013 is de deze heffing van de Kamer van Koophandel afgeschaft en worden de activiteiten van de Kamers gefinancierd uit belastinginkomsten. Voor VvE’s betekent dit dat zij sinds begin dit jaar helemaal niets meer betalen voor de inschrijving: VvE’s betalen geen belasting.

Inschrijfheffing voor bedrijven, niet voor VvE’s

Door een op handen zijnde wijziging van de Handelsregisterwet (artikel 49) kan vanaf januari 2014 bij ministeriële regeling besloten worden om een inschrijfheffing in rekening te brengen voor nieuwe inschrijvingen. Het is nog onzeker of ook VvE’s deze heffing zullen moeten gaan betalen. Dit lijkt ons zelfs zeer onwaarschijnlijk: uit de kamerstukken blijkt namelijk dat het uitdrukkelijk gaat om een vergoeding van de werkzaamheden van de KvK voor ondernemers en wordt stelselmatig gesproken over bedrijven. Tijdens de algemene beraadslagingen in juni 2013 meldt minister Kamp zelfs: “Hoewel het bij een inschrijving alleen maar om een inschrijfvergoeding gaat, gericht op nieuwe ondernemers die er ook wat voor terug krijgen, zie ik deze toch als een belasting voor ondernemers, in dit geval alleen voor nieuwe ondernemers.” 

Sterke lobby

Kamerlid Kees Verhoeven (D66) heeft de afgelopen jaren strijd gevoerd tegen de verplichte inschrijving van VvE’s bij de KvK. Een van zijn pijnpunten was de jaarlijkse bijdrage welke de VvE’s tot 2013 dienden te betalen. Bij de op handen zijnde wijziging heeft Verhoeven slechts geageerd tegen de heffingen die een lastenverzwaring voor ondernemers zouden betekenen. Wij leiden ook daaruit af dat heffingen voor andere inschrijfplichtigen dan ondernemers  niet aan de orde zijn. Verhoeven kennende zou in alle andere gevallen fel oppositie gevoerd zijn.

Kortom: over VvE’s is in de beraadslagingen niet gesproken en het ligt dus zeker niet in lijn der verwachtingen dat ook van VvE’s inschrijfkosten geheven zullen worden. In ieder geval staat vast dat het te vroeg is om de conclusie te trekken dat de heffing ook voor VvE’s geldt.

Inschrijven verstandig

Veel VvE’s zijn nog niet ingeschreven bij de KvK. Dit zijn de zogenaamde slapende VvE’s. Via Nederlandvve.nl kunnen VvE’s hulp krijgen om te beoordelen of ze een slapende VvE hebben, hulp bij het activeren van de VvE en treffen VvE bestuurders een handleiding om de VvE in te schrijven bij de KvK. Het niet inschrijven bij de Kamer van Koophandel is een economisch delict waarvoor hoge boetes kunnen worden gegeven. Los daarvan zijn en blijven wij van mening dat het inschrijven bij de KvK duidelijkheid schept voor derden en fraude kan voorkomen.

Gerelateerd

KvK Heffing voor VvE’s verdwijnt in 2013 (nieuws, november 2013)

– Kamerbrief minister Blok over KvK inschrijving van VvE’s (nieuws, februari 2013)

– Het belang van de KvK inschrijving voor VvE’s (nieuws / opinie, december 2011)

–  TIP: Handleiding VvE inschrijven bij KvK (handleiding)

Dit bericht is geplaatst op  zondag 10 november 2013.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

2 reacties over “Inschrijfheffing KvK voor VvE’s nog niet zeker

 1. Robert v Lieshout schreef:

  Ik sta op het punt om een appartement te kopen. Dit appartement bestaat uit slechts twee delen en dus automatisch uit twee leden, een beneden- en een bovenwoning. Er is een slapende VVe zonder inschrijving bij de KvK. Er is geen onderhoudsplan en geen financiële bijdrage en dus ook geen fonds, omdat ieder zijn eigen deel voor rekening neemt, net als bij een gewoon woonhuis het geval is.
  Wat moet ik in deze situatie doen?

 2. Beste Robert,
  De alarmbellen zouden in deze situatie moeten gaan rinkelen. Er wordt niet gereserveerd voor onderhoud aan de gemeenschappelijke zaken zoals de gevel, kozijnen, dak en fundering. Daardoor kun je als nieuwe eigenaar voor hoge kosten komen te staan. Te meer omdat dit aangeeft dat er de afgelopen jaren ook weinig gebeurd zal zijn. Daar moet je zeker rekening mee houden in het bod dat je gaat doen.
  De kans dat er geen collectieve opstalverzekering is, is ook erg groot. Bij totaal verlies van het pand door bijvoorbeeld brand, is er geen uitkering van de verzekering en ben je potentieel alles kwijt.
  Voor de goede orde: je bent / wordt samen eigenaar van het gehele pand en krijgt het exclusief gebruiksrecht op een deel van het pand. Dat is de reden dat er ook samen gereserveerd moet worden en bijgedragen moet worden aan de gemeenschappelijke lasten.
  Een voorbeeld: als je samen met je partner een auto hebt, zul je ook niet afspreken dat de ene het onderhoud aan de banden zal betalen en de ander het onderhoud aan de motor. Noch kun je afspreken dat de ene een halve WA-verzekering afsluit en de wegenbelasting betaald voor de achterkant van de auto.
  Een oplossing voor het probleem is om direct na aankoop van het appartement over te gaan tot activeren van de VvE. Daarvoor tref je op deze site handleidingen.
  Met hartelijke groeten en veel succes in de overwegingen,
  Redactie Nederlandvve.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.