Jaarlijks op de agenda: Het mediationbesluit

Op vrijdag 28 september 2012 verscheen er op Nederlandvve.nl een artikel over conflicten in de VvE en de rol die mediation daarin voor partijen kan betekenen. De boodschap ervan onderschrijf ik volledig: ‘Denk eens aan mediation wanneer er een conflict is’.

Graag zou ik met u een stap verder willen gaan:  ‘Denk al aan mediation zelfs als er nog geen conflict dreigt of is.’

Dit artikel is geschreven door Margreet Malda | FUSE Mediation.

Mediationclausule

In veel overeenkomsten wordt tegenwoordig schriftelijk vastgelegd dat wanneer er een conflict is tussen partijen, zij met hulp van een mediator naar een oplossing zullen zoeken. Hiermee spreken ze dus af dat ze in zo’n geval niet gelijk naar de rechter zullen gaan. Dit heet een ‘mediationclausule’.

Hoewel een dergelijk beding juridisch (nog) niet afdwingbaar is, is het wel goed de intentie vooraf tegen elkaar uit te spreken én elkaar eraan te herinneren wanneer meningsverschillen zijn ontstaan. Ook de rechter zal de clausule zeer serieus nemen en zeker aan de partijen vragen waarom de zaak ondanks hun mediationclausule toch aan hem is voorgelegd. Ook kan de rechter partijen alsnog verwijzen naar mediation wanneer hij denkt dat dit tot een betere oplossing voor partijen kan leiden.

Voor de VvE; het mediationbesluit

Ook voor de VvE kan zo’n afspraak zinvol zijn; bij contracten die de VvE met derden aangaat maar juist ook onderling. De VvE is bij uitstek een plaats waar conflicten kunnen ontstaan. Niet omdat er relatief veel ‘ruziezoekers’ in VvE’s zitten. Wel omdat er besluiten kunnen worden genomen waar je het niet mee eens bent of je behoort tot de minderheid die last heeft van de meerderheidsstem van een grooteigenaar in de VvE of bijvoorbeeld omdat er keuzes voor onderhoud worden gemaakt die niet jouw keuzes zouden zijn.

Een grote kans op wrijving en conflicten dus en dát terwijl je in de VvE niet zomaar afscheid van elkaar kan nemen én je gezamenlijk de plicht hebt het appartementencomplex te onderhouden. Zaak dus om waar mogelijk conflicten te voorkomen.

Daarom mijn advies: neem jaarlijks een mediationbesluit.
– Hierdoor worden de leden er zich bewust van dat conflicten zomaar kunnen ontstaan.
– Wanneer er dan een conflict ontstaat weten de leden wat voor stappen er dan genomen gaan worden.
– Daarnaast is het een goed signaal naar elkaar en nieuwe leden: Conflicten laten we niet escaleren maar proberen we eerst zelf op te lossen.

Een voorbeeld besluit: “In geval van conflicten, tussen een of meer eigenaars onderling of tussen een of meer eigenaars en de vereniging, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation. Per geval zal beoordeeld worden of de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van het reservefonds (kunnen) worden gebracht of niet.”

Wilt u hulp bij het formuleren van het besluit? Of zou u het prettig vinden om mediation bespreekbaar te maken in de VvE, maar weet u niet hoe? Neem gerust contact op.

Note: Het modelreglement 2006 heeft al een clausule die bepaald dat eerst alternatieve manieren van geschiloplossing moet worden geprobeerd voordat leden naar de rechter zullen gaan.

Over de schrijfster

Mr. Margreet Malda is mediator en richt zich met haar bedrijf Fuse Mediation hoofdzakelijk op VvE-gerelateerde conflicten. Margreet heeft veel kennis en ervaring opgedaan als procesjurist op het gebied van VvE Recht.

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 24 mei 2017.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

6 reacties over “Jaarlijks op de agenda: Het mediationbesluit

 1. Bob schreef:

  Geachte mevrouw Malda,

  Aan het eind van uw verhaal schrijft u: Het modelreglement 2006 heeft al een clausule die bepaalt dat eerst alternatieve manieren van geschiloplossing MOETEN worden geprobeerd voordat leden naar de rechter zullen gaan.

  Doelt u hiermee op artikel 62 (hoofdstuk Q van MR2006) ?
  In dat artikel lees ik “KUNNEN krachtens gezamenlijke keuze van de betrokkenen”, en dat is naar mijn stellige overtuiging iets anders dan het “moeten” dat u formuleert.

  Bij mijn weten is voor (succesvolle) mediation altijd nodig dat alle partijen bereid zijn tot mediation.

  Vriendelijke groet, Bob.

  1. Margreet Malda schreef:

   Geachte Bob,
   U heeft helemaal gelijk. Er staat ‘kunnen’ in het reglement. En: bereidheid van partijen is inderdaad zeer belangrijk voor een succesvol mediationtraject. Op mijn eigen site heb ik eerder al een artikel gewijd enkel aan de tekst uit het modelreglement. http://fusemediation.nl/modelregelement-2/.

   1. Bob schreef:

    Geachte mevrouw Malda,

    Dank voor uw reactie en de verwijzing naar uw site.

    Mediation kan ook in mijn overtuiging enige VvE zonder meer baten in het geval van (algemene) “conflicten” (animositeit) binnen de eigen VvE(-organisatie). Mediation kan zeker bijdragen aan het vinden van een breed gedragen compromis of oplossing voor een meningsverschil. Daarover kan ik het volledig met u eens zijn.

    In uw artikel hierboven heeft u het echter ook over: besluiten die kunnen worden genomen waar je het niet mee eens bent (en verder; of je behoort tot de minderheid die last heeft van de meerderheidsstem van een grooteigenaar in de VvE of bijvoorbeeld omdat er keuzes voor onderhoud worden gemaakt die niet jouw keuzes zouden zijn.)

    Naar mijn idee wordt hiermee de indruk gewekt dat mediation (ook/goed) ingezet zou kunnen worden wanneer “men” het niet eens zou zijn met enig (rechtsgeldig genomen vergader-)besluit.
    Vergaderbesluiten staan in beginsel “als een huis”, en vernietigbare besluiten zijn onaantastbaar na verstrijken van de fatale termijn (ik laat nietige besluiten doelbewust even buiten beschouwing). Wat mij betreft lenen vergaderbesluiten zich daarmee geheel niet voor mediation. Of men legt zich bij het genomen besluit neer, of men maakt de gang naar de rechter om het besluit te laten vernietigen. Hier kan mediation naar mijn idee niet helpen.

    Vriendelijke groet, Bob.

 2. Margreet Malda schreef:

  Geachte Bob,

  De voorbeelden die ik noem zijn voorbeelden van mogelijke bronnen van irritaties. Waardoor wrijving lan ontstaan waardoor conflicten kunnen ontstaan. Mediation heeft dan als toegevoegde waarde het kweken van begrip voor elkaars standpunten en het focussen op de gezamenlijke belangen. Ik probeer niet te betogen dat mediation altijd de beste keuze is voor elk conflict in een VvE.

 3. Bob schreef:

  Geachte mevrouw Malda,

  Weer mijn dank voor uw reactie en nadere uitleg. Potentieel misverstand geheel uit de wereld.

  Veel succes met uw bedrijf, vriendelijke groet, Bob.

  1. Margreet Malda schreef:

   Geachte Bob,

   Uiteraard graag gedaan. Dank voor het geven van uw reacties.

   Met vriendelijke groet,
   Margreet Malda

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.