Meerderheidseigenaar in VvE wint niet altijd

Binnen een vereniging van eigenaren (VvE) kan het voorkomen dat één eigenaar de meerderheid van de stemrechten heeft. Deze eigenaar is door zijn meerderheidsmacht in staat om de door hem gewenste besluiten door te drukken in de vergadering. Toch kan de meerderheidseigenaar zijn stemrecht niet zomaar gebruiken zonder rekening te houden met de belangen van de minderheid. Advocaat VvE-recht Denise Janssen legt uit hoe het hof daar in een uitspraak over oordeelde.

Door: Denise Janssen | AMS Advocaten

Meerderheidseigenaar drukt allerlei besluiten door

In deze zaak was een gebouw gesplitst in vier appartementsrechten. Drie appartementsrechten behoorden toe aan een vennootschap die ook de bestuurder van de VvE was, het andere appartementsrecht was eigendom van appellanten (eisers in hoger beroep).

De vennootschap wilde toestemming verkrijgen van de vergadering voor onder meer de verbouwing van twee appartementen tot vier zelfstandige woningen (besluit 1) en het aanbrengen van grotere balkons (besluit 3) – tegen de zin van appellanten. Echter, de vennootschap kon deze besluiten door de vergadering laten nemen met de meerderheid van drie stemrechten tegen één. Omdat appellanten meenden dat de vennootschap als bestuurder alleen haar eigen belangen behartigde, stelden zij voor dat een externe partij tot bestuurder zou worden benoemd. De vennootschap stemde tegen, waardoor dat voorstel werd afgewezen (besluit 6).

Besluiten blijken nietig vanwege splitsingsakte

De appellanten lieten hun advocaat een juridische procedure starten om die besluiten aan te vechten. In hoger beroep oordeelde het hof dat besluit 1 nietig was vanwege strijd met de splitsingsakte. Om de appartementsrechten verder op te splitsen is namelijk een wijziging van de splitsingsakte vereist, maar een dergelijk voorstel was nooit in stemming gebracht. Ook besluit 3 was volgens het hof om die reden nietig.

Verantwoordelijkheden van de meerderheidseigenaar

Vervolgens overwoog het hof dat de appellanten ten opzichte van de vennootschap in een moeilijke positie verkeren door hun minderheidspositie binnen de VvE. Zij delven altijd het onderspit bij een verschil van mening, tenzij voor een te nemen besluit een wijziging van de splitsingsakte is vereist. Maar die grote macht van de meerderheidseigenaar brengt wel de verantwoordelijkheid met zich mee om niet louter de eigen belangen na te streven. Gelet op de nietigheid van besluiten 1 en 3 meende het hof dat de vennootschap kennelijk geen rekening hield met de belangen van appellanten. Bovendien was het voorstel om een nieuw bestuur te benoemen weggestemd zonder dat daarover een serieuze discussie in de vergadering had plaatsgevonden. De wijze van totstandkoming van besluit 6 was daardoor in strijd met de redelijkheid en billijkheid; reden waarom dat besluit werd vernietigd.

Rekening houden met belangen minderheid

Kortom: eigenaars die de meerderheid van de stemrechten hebben moeten rekening houden met de belangen van de minderheid en kunnen niet zonder inhoudelijke bespreking aan hun voorstellen voorbijgaan.

Dit bericht is geplaatst op  donderdag 16 april 2020.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “Meerderheidseigenaar in VvE wint niet altijd

  1. gijzen schreef:

    de kennis hier in Eindhoven ontbreekt en zo het lijkt is het meer het wegwerken van achterstanden op de rechtbank, dan het serieus bestuderen van een zaak. Meerdere partijen geven aan dat het gaat om ons kent ons en slechte griffiers en rechters.

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.