Voorzitter vergadering kan tevens bestuurder van de VvE zijn

Als de oudere modelreglementen naar de letter gelezen worden, zal men meestal tot de conclusie komen dat de voorzitter van de vergadering niet dezelfde persoon is, en zelfs niet dezelfde persoon mag zijn, als de bestuurder van de VvE. Er zijn veel partijen, waaronder zelfs professionals, die claimen dat de functies van voorzitter van de vergadering en bestuurder van de Vereniging van Eigenaars (VvE) strikt gescheiden moeten zijn. Deze opvatting is echter onjuist, zoals wij hieronder uiteen zullen zetten.

Oorzaak misverstand

De functie van voorzitter van de vergadering, aan wie verschillende bevoegdheden is toegekend, is bedacht als tegengewicht voor de functie van bestuurder (vroeger: administrateur). Zo kan een bestuurder bijvoorbeeld geen uitgaven doen die een bepaald bedrag te boven gaan zonder toestemming van de voorzitter van de vergadering. Een verkeerde lezing van de modelreglementen leidt ertoe dat men de conclusie trekt dat de voorzitter van de vergadering nooit tevens bestuurder mag zijn.

Deze conclusie is echter onjuist: indien er meerdere bestuurders zijn, staat niets eraan in de weg dat een van deze bestuurders optreed als voorzitter van de vergadering. Zo bepaalde ook het Gerechtshof Amsterdam in 2009: de voorzitter van de vergadering mag ook bestuurder zijn, echter moeten er dan wel meerdere bestuurders benoemt zijn en moet hij worden gekozen door de vergadering van eigenaars.

Nieuwe modelreglementen: voorzitter mag ook bestuurder zijn

Wanneer het splitsingsreglement gebaseerd is op een van de nieuwere modelreglementen (Modelreglement 1992 of 2006), hoeft er geen discussie te zijn over de hier aan de orde gestelde vraag. In de nieuwere modelreglementen (artikel 33 lid 7 MR 1992 en vergelijkbaar: artikel 45 lid 7 MR 2006) staat namelijk:

Indien het bestuur uit meer dan een persoon bestaat, kunnen de functies van voorzitter van het bestuur en voorzitter van de vergadering in één persoon verenigd zijn. In dat geval zullen alle bepalingen in dit reglement of een eventueel huishoudelijk reglement welke een machtiging van het bestuur door de voorzitter van de vergadering voorschrijven voor niet-geschreven worden gehouden.

Van belang blijft evenwel dat de vergadering bepaalt wie de bestuurders zijn en eveneens wie de voorzitter van de vergadering is. De vergadering is niet verplicht om een bestuurder te benoemen als voorzitter, maar zou dit uit praktisch oogpunt wel kunnen overwegen.

Conclusie

Ongeacht welk modelreglement van toepassing is, kunnen de functie van bestuurder en voorzitter van de vergadering door één en dezelfde persoon uitgeoefend worden, op voorwaarde dat er meerdere bestuurders zijn. Indien er slechts één bestuurder is, moet er echter een aparte voorzitter (van de vergadering) uit de eigenaren gekozen worden.

Dit bericht is geplaatst op  vrijdag 21 september 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

12 reacties over “Voorzitter vergadering kan tevens bestuurder van de VvE zijn

 1. Carla schreef:

  Beste redactie,

  Begrijp ik het goed dat de voorzitter van de VvE-vergadering te alle tijde dient te worden gekozen en benoemd voor díe avond?

  Of kan er geacht worden dat de voorzitter ( van een meerkoppig bestuur ) als vanzelfsprekend de VvE-vergadering voorzit?

  Dank alvast maar weer voor uw reactie.

 2. Beste Carla,
  De voorzitter wordt door de vergadering gekozen. Niet is vereist dat deze telkens opnieuw wordt benoemd. Benoeming is voor onbepaalde tijd en ontslag kan te allen tijde.
  Met vriendelijke groet,
  Redactie Nederlandvve.nl

 3. Geertje schreef:

  Is het mogelijk dat door tijdgebrek er 2 voorzitters zijn (gedeelde functie?)

 4. Joop van der Wijk schreef:

  Het bestuur van de VvE heeft op de vergadering hun functie over 2 weken neer te leggen. een maand later heeft het oude bestuur een vergadering uit geschreven, wat niet kan. Het is toen een bijeenkomst geworden.
  Op deze avond heeft een eigenaar gevraagd of iemand de bestuursfunctie wilde overnemen. Aan het oude bestuur leden is gevraagd om weer de functie weer uit te gaan oefenen. Dit kan toch niet, alleen op een vergadering kan men een bestuur kiezen. Dit bestuur mag toch ook niet betalingen en werkzaam laten verrichten?

 5. Jansen schreef:

  Wat te doen als een bestuurder uit het bestuur (7 leden ingeschreven bij de KvK)tevens voorzitter van de vergadering van eigenaren van de VvE is terwijl in de splitsingsakte van 1978 (modelreglement 1973) staat dat deze voorzitter uit de raad van commissarissen moet komen. Deze raad heeft als taken: toezicht op en advies aan de “administrateur”. Ik heb begrepen dat o.g.v. het BW meerdere bestuurders inmiddels zijn toegestaan omdat het BW voor de akte van splitsing gaat. Een besluit van de vergadering van eigenaars dat in strijd is met het splitsingsreglement is toch nietig?
  Zie eventueel ook BW artikel 2:14 , artikel 5:129 BW, artikel 5:111 onder d en 5:129 lid 2 BW. Graag uw reactie svp.

  1. groot schreef:

   wel handig zo n raad van commissarissen, maar onhandig wanneer de toezichthouder (een lid van deze raad) tegelijkertijd een bestuurder in de gaten moet houden en van advies moet dienen. Als de akte/het reglement van splitsing uitgaat van 1 bestuurder, dan moet er slechts een bestuurder zijn (en niet 7) tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld in de akte van de notaris! (het reglement is apart opgesteld en bekrachtigd door een andere notaris en geldt in het algemeen) de notariele akte gaat voor de akte van splitsing.

   ik denk dat het reglement/de akte niet goed is gelezen, de vz moet uit de vve vergadering worden benoemd (de eigenaren die een aandeel hebben in een gebouw en daarvoor hebben betaald en maandelijks een bijdrage leveren hieraan voor onderhoud). Dat is toch heel logisch?

 6. Mvr Bos schreef:

  Mag tijdens een vergadering en zonder ingekomen stukken een nieuwe voorzitter benoemen?

 7. Jet vd Bogaart schreef:

  Kan 1 persoon die voorzitter is en bestuurslid alleen alles bepalen zoals bv verhoging serves kosten? Bepaald dat niet alle eigenaren samen in een vergadering? nog een vraag: ik woon in een appartement complex (totaal: 13 appartementen winkels eronder en een supermarkt die voor een groot deel stem heeft) De voorzitter eist dat als ik meer dan 7 dagen niet verblijf in mijn woning dat ik dat bij haar meld ivm als er brand uitbreekt. Zei zegt dat zij hier verantwoordelijk is en moet weten of ik er ben of niet in het gebouw???

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 8. Henny Donkers schreef:

  Wat wordt er bedoeld dat als het bestuur de machtiging van de voorzitter van de vergadering nodig heeft die ook voorzitter van het bestuur is. BV bij wijziging om als bestuur ook in commissies te zitten. Dan snijd deze voorzitter zijn eigen vlees door zijn dwingende machtspositie de vergadering te manipuleren dat dit nodig is.( kontrole)

 9. C. Papavoine schreef:

  Tijdens een vergadering heeft het bestuur 3 volmachten ingezet in een stemming om zo de meerderheid te behalen. Deze volmachten waren per mail verstrekt maar niet ondertekend. Daar kwam ik pas na de vergadering achter en heb daartegen bezwaar gemaakt omdat de uitslag van de stemming hierdoor cruciaal anders zou zijn. Het bestuur zegt dat ze wel degelijk geldig zijn. Ik heb schriftelijk aangegeven het daarmee niet eens te zijn. Hoe moet ik dit verder aanpakken ?

 10. henri schreef:

  kan je ook administrateur zijn en voorzitter en gevolmatichtigde zijn van een VvE

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.