VvE aansprakelijk voor huurderving na lekkages

Een vereniging van eigenaren (VvE) kan onder omstandigheden jegens een eigenaar aansprakelijk zijn voor de gevolgschade die hij lijdt door lekkages of andere gebreken aan het gebouw. Dat bevestigde ook de rechtbank Gelderland onlangs. In die zaak moest de VvE zelfs schadevergoeding betalen aan de eigenaar wegens gederfd woongenot en werd de hoogte daarvan gebaseerd op een fictief bedrag aan huurderving. Advocaat vastgoedrecht en VvE-recht Robert van Ewijk bespreekt het vonnis en het tussenvonnis.

Door: Robert van Ewijk | voorheen werkzaam bij AMS Advocaten, nu als advocaat en partner werkzaam bij Lexys Advocaten.

Appartement onbewoonbaar door lekkages

Het VvE-geschil had betrekking op een pand dat in 2007 volledig was gerenoveerd en gesplitst was in appartementsrechten. De eiser in deze zaak is eigenaar van een appartementsrecht dat is gelegen op de bovenste etage van het gebouw (een voormalig stadhuis). Tussen 2010 en 2013 vinden er diverse lekkages plaats, steeds op dezelfde plek. Die lekkages zijn veroorzaakt – zo blijkt later – door gebreken aan de dakgoot. Als gevolg van die lekkages heeft eiser lange perioden niet in zijn appartement kunnen wonen en heeft hij bovendien kosten moeten maken voor herstelwerkzaamheden.

Advocaat bij dagvaarding VvE

Hij heeft de VvE daarom via een advocaat gedagvaard en gevorderd dat zij zou worden veroordeeld tot vergoeding van alle door hem gemaakte herstelkosten en tot het betalen van een schadevergoeding voor gederfd woongenot. Volgens eiser moet bij het berekenen van de hoogte van die laatste vergoeding aansluiting worden gezocht bij het bedrag dat hij aan huurpenningen zou hebben ontvangen als het appartement zou zijn verhuurd.

VvE aansprakelijk voor schade van eigenaar

In het tussenvonnis oordeelt de rechtbank dat de VvE aansprakelijk is voor de schade die een eigenaar lijdt als gevolg van gebreken aan gemeenschappelijke zaken. Want omdat de VvE volgens de splitsingsakte verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van het dak, kan zij ook aansprakelijk worden gehouden voor de schade die wordt veroorzaakt door dat dak. De rechtbank oordeelt ook dat als de eiser door die lekkages niet in zijn appartement heeft kunnen wonen, dat de VvE hem dan een schadevergoeding moet betalen voor gederfd woongenot.

Lexys VvE Advocaat

Begroting gederfd woongenot

De rechtbank betoogt vervolgens dat het volgens haar voor de hand ligt om bij het vaststellen van de schade die door gederfd woongenoot is geleden, aansluiting te zoeken bij het bedrag dat de eigenaar aan huurinkomsten zou hebben kunnen genereren. Want, zo vervolgt de rechtbank, ook de verzekeraar van de VvE redeneert op dezelfde manier in haar polisvoorwaarden, terwijl door de VvE in deze procedure niet is gesteld dat en waarom de schade door gederfd woongenot op een andere manier zou moeten worden berekend. De rechtbank draagt eiser daarom op om te bewijzen dat hij inderdaad niet van zijn appartement gebruik heeft kunnen maken in de bewuste periode.

Schadevergoeding voor gederfd woongenot

Na het getuigenverhoor komt de rechtbank in haar eindvonnis tot de conclusie dat eiser inderdaad niet van het appartement gebruik heeft kunnen maken als gevolg van de lekkages. Daarom wijst zij de vordering van eiser tot vergoeding van schade door gederfd woongenot toe. De rechtbank oordeelt dat die vergoeding gelijk moet zijn aan de fictieve huurinkomsten die eiser zou hebben kunnen generen. De VvE moet daarom een bedrag van in totaal bijna € 50.000,- aan de eiser vergoeden.

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 21 november 2018.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.