VvE-Beheerder weigert inlichtingen te verstrekken aan leden

Ieder lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft recht op inzage in de administratie van de VvE. Dat betekent dus ook dat als er groot onderhoud plaatsvindt en daarom aan een VvE-lid een rekening wordt gestuurd, dat het VvE-lid recht heeft op inzage in de onderliggende stukken. Een VvE-lid uit Schiedam kreeg zo’n rekening, en vroeg de beheerder om die te specificeren aan de hand van de van de aannemer ontvangen stukken. Maar, de VvE-beheerder weigert inlichtingen te verstrekken. De beheerder: “u moet gewoon betalen” en “dat recht heeft u niet”. Nederlandvve.nl deed een onderzoek.

Telefoongesprek met VvE-beheerder

Op een bandopname die in het bezit is van de redactie van Nederlandvve.nl is een telefoongesprek te horen tussen het betreffende VvE-lid en de Zuid-Hollandse VvE-beheerder. In het pand van de VvE vinden grootschalige renovatiewerkzaamheden plaats, en in het kader daarvan stuurde de beheerder namens de VvE een betaalverzoek aan de mevrouw voor een bedrag van bijna €3.000,-. Dat VvE-lid schrok daarvan, en nam contact op met de beheerder. Haar vraag was om de notulen van de vergadering te verstrekken en de onderliggende factuur van de aannemer.

Beheerder: “u moet gewoon betalen”

De beheerder heeft in het 12 minuten durende telefoongesprek meermaals aangegeven dat hij de onderliggende stukken niet zou verstrekken. Mevrouw zou die onderliggende stukken al per post ontvangen hebben. Maar, zij zegt zelf van niet. De reactie van de VvE-beheerder was kort en bondig: “u moet gewoon betalen”. Mevrouw gaf daarop aan aangezien ze lid is van de VvE, ze recht heeft op de informatie waar ze om vraagt.

VvE-Beheerder wilde ook niet vertellen waar de factuur betrekking op had

De beheerder: “Ja, exact. Geweldig. En alle post krijgt u gewoon.” Daarna: “Nou, dan moet je eerst maar eens zorgen dat er gewoon betaald wordt, dat lijkt me gewoon veel handiger“. En vervolgens zei de beheerder: “dat recht hebt u helemaal niet” en: “…gewoon helemaal niet, omdat alle post netjes verstuurd wordt”. De beheerder concludeert: “dat is goed, helemaal geen probleem, dan maak ik er gewoon werk van en dan zorg ik, … en dan gaan we er gewoon verder mee aan de slag”, daarmee kennelijk hintende op een incassoprocedure. Op geen enkel moment gedurende het gesprek kwam het bij de beheerder op om inhoudelijk te reageren, bijvoorbeeld door te zeggen waar de factuur betrekking op had.

Wat gaat hier mis?

Ervan uitgaande dat de vrouw de onderliggende stukken inderdaad niet heeft ontvangen, gaat er hier een boel mis. Ieder VvE lid heeft namelijk gewoon recht op inzage in de administratie van de VvE. Vooral in dit soort gevallen. Maar zelfs als de stukken haar wel zijn toegestuurd, dan geldt dat als de vrouw aangeeft dat ze e.e.a. niet ontvangen heeft, dat het een kleine moeite is om de gevraagde informatie alsnog via e-mail te verstrekken. Met name als het om betaling van grote geldbedragen gaat. Het verstrekken van de informatie is dan niet alleen in het belang van het betreffende lid, maar ook in het belang van de VvE die anders op haar geld moet wachten. Deze VvE-beheerder heeft er echter blijk van gegeven een weinig dienstverlenende instelling en houding te hebben. Dat geeft naar onze mening geen pas, en van een professioneel VvE-beheerder mag wel anders verwacht worden.

Kwaliteit van een VvE-beheerder begint bij de VvE

De VvE, althans de VvE-vergadering (ALV), maakt zelf een keuze voor een VvE-beheerder. Het advies van Nederlandvve.nl is om daarbij naar het totaalplaatje te kijken, en zaken zoals (uiteraard) het dienstenpakket, de ervaring van de beheerder, de werkwijze en het bestaan van een ‘klik’ met de beheerder in de beoordeling mee te nemen. Voor het maken van de juiste keuze ontwikkelde Nederlandvve.nl een stappenplan voor het vinden van een VvE-beheerder. Verder is het belangrijk om niet alleen te kijken naar de prijs of een keurmerk. Een keurmerk is namelijk niet zaligmakend. De VvE-beheerder in kwestie had bijvoorbeeld wel een SKW-certificaat, maar over de wijze waarop de dienstverlening wordt ingericht zegt dat dus niet zoveel. Want een SKW-certificaat beschermt de VvE niet tegen slechte dienstverlening. Dat geldt ook voor de prijs. Aan kwaliteit en goede dienstverlening hangt vaak een hoger prijskaartje, maar op langere termijn levert dat meer op.

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 25 juli 2018.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

2 reacties over “VvE-Beheerder weigert inlichtingen te verstrekken aan leden

  1. Dirk van Arum schreef:

    Aan allen, Los van het volstrekt onjuist handelen van deze beheerder lijkt het mij goed dat deze “beheerder ” met naam en toenaam wordt vermeld.

  2. Helene schreef:

    De handelswijze van deze SKW gecertificeerde beheerder komt mij bekend voor. Nadat ik een paar vragen gesteld heb over een aantal dubieuze facturen is de inzake in Twinq sterk beperkt en zijn de facturen, rekening courant enz niet meer in te zien. Begint de naam van dit beheerkantoor toevallig met een T?
    Ervaring leert dat vragen hierover stellen geen zin heeft. Men verwijst naar het bestuur, want dit is een bestuursbesluit. Onder de aandacht brengen tijdens vergaderingen levert ook geen resultaat op. Leden stellen teveel vertrouwen in het bestuur en ach, het zijn toch allemaal maar vrijwilligers. Jaja…

    Beheerder en bestuur ondersteunen elkaar en klachten onder de aandacht brengen bij de SKW kan ook niet, want alleen het bestuur kan klachten indienen. En zo is de waterdichte cirkel rond

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.