VvE-bestuur of leden toegang tot appartement?

Schrijfster Saskia Noort roept op Twitter om hulp: “Zijn hier VVE-experts? Mn bovenbuuf aka VVE voorzitter schrijft me dat ze recht heeft op toegang tot mn app, ook onaangekondigd”. De BN-er vraagt zich af of haar Vereniging van Eigenaren (VvE) wel recht om toegang tot appartement te verschaffen wel heeft. Het antwoord daarop is kort: neen. De VvE, het bestuur en de leden hebben dat recht niet. Nederlandvve.nl legt uit hoe het wel zit.

VvE recht op toegang tot appartement?

Het begon afgelopen vrijdag met de volgende tweet:

Toegang tot appartement in vergaderbesluit VvE

Door andere Twitteraars om een toelichting gevraagd, heeft Saskia Noort een deel van de notulen van de vergadering op Twitter gedeeld. Daarin staat:

“Alle VvE-leden kunnen, in geval van nood / of noodzaak (zoals verstopte riolen) zich (onaangekondigd) toegang verschaffen tot de andere appartementen. Daartoe beschikken ze over de sleutels die bewaard worden op een plek die ieder weet. Ook Saskia heeft haar sleutels op die plek gelegd of laten leggen. Als geen sleutels beschikbaar zijn, kan en mag in geval van nood braak gepleegd worden (zie reglement). Als Saskia haar sleutels niet meer beschikbaar wil houden voor de VvE, dan kan ze ze terugpakken van waar ze ze gelegd heeft. Wat betreft toegang tot de tuin geldt hetzelfde: het terrein wordt alleen als het noodzakelijk is betreden.”

Echter is een dergelijke regeling in strijd met de reglementen en in strijd met het eigendomsrecht van iedere appartementseigenaar. VvE-leden mogen nooit ongevraagd een privé gedeelte van anderen betreden, laat staan dat ze zich eigenhandig de toegang mogen verschaffen. Uitsluitend het bestuur heeft onder omstandigheden toegang tot een appartement, maar ook niet zomaar.

VvE-bestuur toegang tot appartement

In de modelreglementen die op de meestal in de splitsingsakte van toepassing zijn verklaard, staat de bepaling dat als er een handeling moet worden verricht met betrekking tot gemeenschappelijke gedeelten of zaken, en als daarvoor de toegang tot een privé gedeelte noodzakelijk is, de eigenaar verplicht is zijn toestemming en medewerking daarvoor te verlenen. Het bestuur bepaalt of die noodzaak bestaat. Dat blijkt uit de in de modelreglementen gebruikte bewoordingen. Zie modelreglement 1992, artikel 18 lid 3 als voorbeeld:

“3. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken de toegang tot of het gebruik van een privé gedeelte naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, is iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming en medewerking te verlenen. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de vereniging vergoed.”

Het oordeel van het bestuur is dus voldoende. Als de betreffende eigenaar niet meewerkt, kan de VvE een procedure starten, zoals een kort geding. De modelreglementen bieden ook een regeling voor het geval dat een ander lid toegang nodig heeft tot een appartement. In dat geval kan de rechter daarvoor machtiging verlenen, als de betreffende buurman geen medewerking wil verlenen. Zie bijvoorbeeld artikel 18 lid 4 van modelreglement 1992.

Toegang tot appartement in geval van nood?

De modelreglementen kennen geen regeling over toegang tot een appartement in geval van nood. Wel staat in zijn algemeenheid in de reglementen dat ieder eigenaar bevoegd is en zelfs verplicht om in geval van gevaar maatregelen te treffen, maar dat is op zichzelf nog geen vrijbrief om je de toegang tot andermans appartement te verschaffen. De wet biedt een VvE-lid ook de bevoegdheid om maatregelen te treffen in geval van gevaar. Dat heet zaakwaarneming. Echter raden wij aan om in alle gevallen dat er toegang tot een ander appartement nodig is, de brandweer of politie in te schakelen en niet zelf – zonder toestemming van de eigenaar – een appartement binnen te gaan.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 22 juni 2021.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “VvE-bestuur of leden toegang tot appartement?

  1. H.J.de Jong schreef:

    Wij hebben een (dure) camper gekocht waarmee wij in 2022 veel buitenlandse reizen willen maken. Onze dochter heeft voor noodgevallen een sleutel, haar gegevens zijn bij het bestuur van de VvE bekend.
    Wij hebben het penthouse. Als er onderhoudswerkzaamheden (schilderwerk, dakbedekking, liftschachten enz.) moeten gebeuren dan gaat men via ons appartement (hal, woonkamer) naar ons dakterras van waar het gemeenschappelijke dak kan worden bereikt. Men moet regelmatig heen en weer. Omdat ik meerdere keren ben voorgelogen door het ondeskundige bestuur en de onbetrouwbare beheerder geef ik geen sleutel af. Wij willen weg als de weersvooruitzichten goed zijn. Welke rechten en plichten hebben wij?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.