VvE kan kamerverhuur aan studenten verbieden

Over de verhuur van appartementen is de laatste tijd veel te doen. Zo was enige tijd geleden in het nieuws dat verhuur van een appartement als B&B aan toeristen niet is toegestaan bij appartementen die in de splitsingsakte een woonbestemming hebben. Recentelijk kwam het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tot de conclusie dat ook kamerverhuur aan studenten lang niet altijd is toegestaan. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk legt uit wat er in deze zaak speelt.

Door: Robert van Ewijk | voorheen werkzaam bij AMS Advocaten, nu als advocaat en partner werkzaam bij Lexys Advocaten.

Lexys VvE Advocaat

Verhuur aan studenten in strijd met splitsingsakte

Het appartement waar het in deze zaak om gaat, maakt onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaren (VvE) met drie appartementen. In de splitsingsakte is, in afwijking van het modelreglement, de bepaling opgenomen dat de eigenaren en gebruikers van de appartementen verplicht zijn de appartementen als woning voor hun gezin of bij hen inwonenden te gebruiken. Het op de bovenste etages gelegen appartement wordt echter verhuurd aan zes studenten die elk een kamer huren. De eigenaar van het middelste appartement is het niet eens met deze wijze van gebruik en start een procedure. Het komt bij het Hof aan op de vraag of kamerverhuur aan studenten in strijd is met de in de splitsingsakte aan het appartement gegeven bestemming.

Hoofdhuurder mag alleen gedeelte van de woning verhuren

Het Hof oordeelt om te beginnen dat bij de uitleg van de splitsingsakte gekeken moet worden naar de kennelijke bedoeling van degene die tot splitsing over ging. Uit het feit dat er op het punt van de bestemming van de appartementen is afgeweken van het modelreglement, leidt het Hof af dat hier een welbewuste keuze is gemaakt. Daarnaast meent het Hof dat de bepaling voldoende duidelijk is: deze moet zo begrepen worden dat de woning slechts in haar geheel mag worden verhuurd en de hoofdhuurder alleen een gedeelte van de woning mag afstaan aan een onderhuurder. Elke andere uitleg zou de bepaling in de splitsingsakte tot een lege huls maken. Daarmee komt het Hof tot de conclusie dat kamerverhuur in strijd is met de splitsingsakte.

Video: Kamerverhuur in de VvE, mag dat?

Advocaat VvE-recht

Omdat de conclusie van het Hof verstrekkende gevolgen kan hebben voor derden (de huurders), bepaalt het nog niet dat tot beëindiging van de met de splitsingsakte strijdige situatie moet worden over gegaan. Het Hof gelast een comparitie van partijen om met hen van gedachten te kunnen wisselen over de gevolgen van de getrokken conclusies. In dit soort zaken spelen namelijk veel verschillende en vaak tegenstrijdige belangen een rol. Indien u in een vergelijkbare situatie zit, kan een advocaat gespecialiseerd in VvE-recht u adviseren over de mogelijke stappen.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 9 september 2014.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “VvE kan kamerverhuur aan studenten verbieden

  1. Maud de Vries schreef:

    Is er een definitie van ‘particulier woongebruik’ welke bepaling is opgenomen als bestemming in de splitsingsakte? En valt kamerverhuur aan studenten daar wel of niet onder?!

    En als de VVE het niet eens is met kamerverhuur aan studenten, heeft het dan kans van slagen als zij dit willen verbieden op grond van de bepaling in de splitsingsakte ‘als géén onredelijk te achten hinder wordt toegebracht aan het gebruik van de overige eigenaren’?

    Vriendelijke groet,

    Maud de Vries

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.