(g)een kerstboom voor de VvE?

De feestdagen zijn in aantocht en de verkoop van kerstdecoratie en kerstbomen is alweer van start gegaan. Veel mensen zijn begonnen met het versieren van hun huizen. Ook veel flatbewoners kopen samen met hun medebewoners kerstversieringen om de galerijen, trappenhuizen of gemeenschappelijke hal te versieren. Erg leuk en goed voor het saamhorigheidsgevoel. Nederlandvve.nl is via de vraagbaak door verschillende VvE-bestuurders benaderd met de vraag of de kosten voor deze decoraties voor rekening van de Vereniging van Eigenaars (VvE) komen. Nederlandvve.nl beantwoordt die vraag in dit artikel.

Valt kerstboom binnen doelstelling van de VvE?

Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. Deze gemeenschappelijke belangen vloeien voort uit het beheer van de gemeenschap (d.w.z. het gemeenschappelijk eigendom). In de akte van splitsing en het toepasselijk modelreglement staat nader beschreven wat onder de gemeenschap moet worden verstaan en welke kosten voor rekening van de gemeenschappelijke eigenaren (de VvE dus) komen. De aanschaf van decoraties zoals een kerstboom valt daar niet onder. Daarom kan ook niet door de vergadering anders besloten worden.

Nietig besluit

Dat een VvE c.q. het bestuur zich rond de kerstdagen bezig houdt met zaken als decoratie en een kerstboom is begrijpelijk en is zelfs zeer positief. Dat haalt niet weg dat de kosten die daaruit voortvloeien niet voor rekening van de VvE kunnen komen. Zelfs als de vergadering anders besluit: dat zou namelijk een besluit opleveren dat in strijd is met de splitsingsakte (m.n. de bepaling over de kosten die voor rekening van de VvE komen) waardoor het besluit nietig is.

Toch een gemeenschappelijke kerstboom?

Desondanks is het mogelijk om kerstdecoratie op te hangen en een kerstboom te plaatsen. De leden (of het bestuur) zullen daarvoor eerst toestemming moeten vragen aan de vergadering. Als de vergadering (met gewone meerderheid) toestemming geeft, kunnen de decoraties en de kerstboom aangeschaft worden. Voor de betaling daarvan moeten aparte afspraken gemaakt worden: de leden (en / of huurders) die mee willen doen kunnen onderling een pot maken waaruit e.e.a. bekostigd zal worden. De betalingen komen dan niet voor rekening van de VvE terwijl de bewoners toch een gemeenschappelijke kerstboom hebben.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 9 december 2014.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

3 reacties over “(g)een kerstboom voor de VvE?

 1. adriaan schreef:

  wie dit bedacht heeft, heeft iets te lang gestudeerd en staat ver van de normale normen en waarden verwijderd

 2. rik van dongen schreef:

  Er is misschien nog een andere weg:
  In onze VvE (met 257 appartementsrechten, waarvan 200 woningen) is er een aparte commissie van vrijwilligers die de ALV adviseert aangaande het uiterlijk van het gebouw. Dit is een uitgebreide vorm van de commissie genoemd in het splitsingsreglement die ‘beslist over de kleur van het schilderwerk en van de gemeenschappelijke delen’. Ook zorgt zij voor het schoonhouden van ons binnenterrein, het onderhoud van bloembakken, etc. Door deze activiteiten probeert de commissie ook de onderlinge band tussen eigenaars/bewoners te versterken. Doordat dit vrijwilligerswerk is worden kosten bespaard voor de VvE.
  Voor haar werkzaamheden wordt aan deze commissie vanuit de begroting van de VvE jaarlijks een bedrag ter beschikking gesteld (ca. € 1000,-). Vanuit dat budget wordt o.a. een kerstboom + bescheiden kerstborrel georganiseerd.

 3. Youetta Dorrepaal schreef:

  Dit is een prima idee zo doen wij t bij onze VVE. Alleen is dit dan rechtsgeldig?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.